Lære dansk

This post is also available in: Engelsk Danish Finsk Swedish Estonian Latvisk Litauisk Arabisk Kinesisk (forenklet) Fransk Tysk Japansk Polsk Russisk Spansk Ungarsk Ukrainsk Nederlandsk Italiensk

Akkurat som i alle deler av språket, er språk en kritisk måte å få kontakt med menneskene rundt deg, bygge tillit og få liv i Danmark. Uten språkets makt er det veldig vanskelig å få hjelp, og hvis du er heldig som får det, har du virkelig slitt med å forklare deg selv.

En annen ting å merke seg er det Danmark er et ganske lite land med en befolkning på under 6 millioner. For å bevare identiteten til denne befolkningen, vokter de språket sitt, dansk, og setter det høyt. Det betyr at selv om en vanlig dansker kan snakke et annet språk, vil han eller hun alltid være glad for å åpne seg for deg hvis du snakker dansk også.

På arbeidsplasser, skoler og i alle offentlige interaksjoner vil du bli utfordret til i det minste å lære samtaledansk. Kanskje du vil tro at dette er så mye assimilering som ikke er tilfelle.

Så snart du får lære dansk, begynner så mange ting som kan virke blokkerte for deg å åpne. Du vil oppleve kjærligheten, åpenheten og gleden ved å bo i Danmark. Med nok kunnskap om dansk vil du få følelsen av hva det vil si å integrere seg med samfunnet.

Lære dansk

Når du flytter til Danmark, er dansk en viktig del av integreringsprosessen. Noen prøver å avfeie denne virkeligheten, men det kommer tilbake til dem senere når de enten ønsker permanent opphold, statsborgerskap eller enda en mer profesjonell jobb.

Det er viktig å vite at kunnskap om dansk regnes som en av de kritiske hensynene når man er ansatt fordi det danske systemet først og fremst drives med dansk som språk for fagfolk og daglig kommunikasjon.

Evnen til å snakke dansk er høyt ansett av de fleste arbeidsgivere og selskaper. Godkjent dansk eksamen og høye språkkunnskaper er blant de viktigste kravene for å få permanent opphold og statsborgerskap.

Krav for å lære dansk

Som utlending må du være 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse og registrering i Danmark. Barn født av innvandrerforeldre blir automatisk tatt gjennom danskopplæring på skolen.

Jo før du starter danskundervisning etter ankomst til Danmark, desto bedre er det å bruke tiden. Det er viktig å bestemme seg i god tid om du virkelig har tenkt å bo i Danmark lenge fordi du kanskje ikke er morsom for å slite med å lære et nytt språk som du kanskje ikke kommer til å bruke i det hele tatt.

Egentlig snakkes ikke dansk utenfor Danmark, så man må avgjøre om det er viktig å lære det, spesielt hvis han eller hun ikke kommer til å leve lenger i Danmark.

Lenende dansk som utlending

Dansk språk er en sentral del av integreringsprosessen for utlendinger i Danmark.

Faktisk vil du fra dag én lett føle trang til å begynne på språktimene dine, for overalt vil folk starte samtaler på dansk før de bytter til en annen hvis de innser at du ikke forstår dem. Dette kan være en vanskelig opplevelse som du kanskje vil avta, spesielt hvis du har tenkt å bo i Danmark lenge.

Som internasjonal student har du rett til danskundervisning. Språkkravene varierer avhengig av arten av de som bor i Danmark. Så det er viktig å vite hvilken type bolig som holder og hvilke språkforventninger som følger med.

Komponenter i danskundervisning

Å lære et helt nytt språk er riktignok ikke en enkel prosess. Du vil tydeligvis føle vekten, spesielt hvis du allerede er voksen når du kommer til Danmark. Imidlertid er kurset designet i moduler som tar seg av forskjellige språkkompetansenivåer og evnen til å forstå de nye ordene. De forskjellige nivåene i dansk er delt inn i moduler som hver ender med en eksamen for å teste hvor mye du har kunnet lære. I juli 2020 ble a brukergebyr på DKK 2000 kreves for at praktikanten skal betale.

Brukeravgiften er som en forpliktelsesgebyr for å sikre at når du registrerer deg, studerer du alle modulene og fullfører i tide. Hensikten er ikke å tvinge utlendinger til å betale for integrasjonen, men bare for å sikre at de faktisk lærer dansk på alvor. Beløpet refunderes når søkeren fullfører språket i tide.

Danske språktimer kan administreres enten på kvelden eller på dagtid, avhengig av hvordan du har arrangert det med læreren. Det er viktig å være veldig konsekvent med å ta danske klasser for den beste læringsopplevelsen. For alle måter å lære dansk på, er slutten markert med en statsgodkjent test som kreves i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk.

Lær dansk online?

Det er mulig å få tilbud om danskkurs som en online aktivitet selv på språkskolen. Kursene er organisert på en slik måte at de tilbyr forskjellige læringsopplevelser for nybegynnere, mellomtrinn og videregående elever.

En student som ønsker å oppnå den høyeste selvstudiet i dansk språk, kan alltid bruke denne online opplæringen som et supplement for språkopplæring. De er gode for de som er selvdrevne til å nå et godt nivå på danskferdighet i tide.

Danskopplæring ved høyere utdanningsinstitusjoner

Læringsinstitusjoner i Danmark anser dansk språk som et kritisk krav for studentintegrasjon. Av denne grunn tilbyr de intensive danskkurs på begynnelsen av studieåret . Språkopplæringen gis som en del av sommeruniversitetsprogrammet, og enhver student som har tenkt å lære dansk kan registrere seg for det. Denne intensive læringen er spesielt viktig for studenter hvis kurs vil bli administrert og undersøkt på dansk.

Gebyrer og priser

Når du registrerer deg for de offisielle danskkursene, må du betale et gebyr som vil bli refundert til slutt. Gebyret er i utgangspunktet en forpliktelse fra søkeren til å holde seg innenfor kurset til slutten fordi noen mennesker ofte faller ut underveis, noe som betyr at ressursene som allerede er brukt til å lære dem, går til spill. Tidligere kostet hver av modulene et gebyr, men regjeringen snudde dette. For øyeblikket trenger du bare å betale DKK. 2000 forpliktelsesgebyr og start kurset.

Hvor du kan delta på offisielle danskkurs

Det er forskjellige juridisk anerkjente sentre for å lære dansk. En sjekk på det danske immigrasjons- og integreringsdepartementets nettside gir deg en liste over alle de tilgjengelige stedene hvor du fysisk kan delta på klasser og bli testet. Du vil ikke angre på å lære dansk hvis du må bo i Danmark lenge. Det er mer enn bare en nødvendighet for en utlending akkurat som det er for dansker.

Beste tips om å lære dansk

 • Legg opp lapper.
 • Studer online.
 • Les danske nyheter.
 • Finn deg en Tandem Buddy.
 • Bruk det du kan.
 • Få folk til å korrigere språket ditt.
 • Les barnebøker.
 • En dag et ord.
 • Mingling med dansker.
 • Se på noe dansk.
 • Bruk subs når du ser på filmer.
 • Lytt til podcaster.
 • Gjør det morsomt: Brettspill og karaoke.
 • Bruk Duolingo og Babbel (språkopplæringsapper).