Opieka zdrowotna Szwecja

Szwedzki system opieki zdrowotnej

Jeśli wybierasz się do Szwecji w najbliższym czasie, musisz wiedzieć kilka rzeczy o szwedzkiej służbie zdrowia. Placówki i zasoby opieki zdrowotnej w tym kraju są skoncentrowane głównie wokół koncepcji zrównoważonego rozwoju i równego dostępu dla wszystkich. System opieki zdrowotnej w tym kraju jest znakomity i zazwyczaj plasuje się na dobrych …

Read more

Aarhus

Skandynawskie miasta… rozpocznijmy podróż

Każdy Skandynaw doświadczył tego, odwiedzając obcy kraj. Norwegię pomylono ze stolicą Danii, którą z kolei pomylono ze stolicą Szwecji, a wszystkie trzy kraje z kolei pomylono z jednolitym państwem. Cóż, to i tak było dawno temu…. Wyjaśnijmy więc historię i przedstawmy fakty… Co robić w Skandynawii? Po pierwsze, co to …

Read more