Kort information om Schengenvisumet

Planerar du att besöka något eller några länder i Europa och undrar vilken typ av visum du behöver? Med ett Schengenvisum kan du besöka alla europeiska länder inom Schengenområdet. Du måste dock visa upp reseförsäkring, bevis på ekonomiska medel och bevis på boende i Europa vid inresehamnen.

Du kan ansöka om Schengenvisum tidigast sex månader före den planerade resan. Men du måste lämna in din ansökan minst 15 dagar före den dag du tänker resa. Ett Schengenvisum är ett visum för kortare vistelser och tillåter endast en vistelse på upp till 90 dagar totalt inom 180 dagar.

Hur länge du stannar i landet beror på ambassadens beslut. De kan tilldela dig fler eller färre dagar beroende på vad de anser vara lämpligt. På samma sätt bestämmer de det tidigaste datumet du kan komma in och det sista datumet när du kan lämna.

Var kan jag få ett Schengenvisum?

Du kan få ett Schengenvisum från vilken som helst av Schengenstaterna. Alla de 26 Schengenländerna har ett avtal om att avskaffa alla inre gränser. De har därför en gemensam visumpolitik. Förfarandena och de handlingar som krävs för visum skiljer sig dock åt mellan olika Schengenländer.

Vem behöver ett Schengenvisum?

Om du vill resa in i en Schengenstat behöver du ett Schengenvisum om du kommer från ett land som inte är med i Schengen. Du behöver också detta visum om ditt land saknar ett avtal om förenklade viseringsförfaranden med EU. Du bör också notera att från och med november 2023 måste alla personer som omfattas av viseringsfriheten ansöka om Etias.

Ett Schengenvisum kan utfärdas om du vill besöka vänner eller familjemedlemmar eller för officiella besök. Du kan också få ett för att göra ett affärsbesök, ett medicinskt besök, ett turist- eller sightseeingbesök eller för att resa för forskning, sport eller kulturella utbytesprogram.

Typer av Schengenvisum

Alla viseringar som utfärdas för de ändamål som nämns ovan kallas i allmänhet för kategori C-viseringar. En Schengenvisering kan dock också utfärdas under särskilda omständigheter, t.ex. när man behöver transitera genom en Schengenstats flygplats. Denna typ av visum är också känt som ett kategori A-visum.

Schengenviseringar kan också klassificeras efter antalet inresor och antalet länder som man kan besöka. Dessa är kända som den enhetliga Schengenviseringen och viseringen med begränsad territoriell giltighet.

1. Enhetliga Schengenviseringar (USV)

Ett enhetligt Schengenvisum (USV) innebär att du kan resa och vistas i Schengenländerna i högst 90 dagar under en sexmånadersperiod. Med ett USV för en enda inresa får du resa in i ett Schengenland en gång och stanna tills visumet löper ut. Visumet upphör att gälla även om du reser innan de 90 dagarna.

En USV med dubbel ingång ger å andra sidan innehavaren rätt att resa in i ett Schengenland två gånger så länge det fortfarande är giltigt. Visumet upphör att gälla om du lämnar landet efter den andra inresan. Visum för flera inresor gör det möjligt för innehavaren att resa in i Schengenområdet så många gånger som möjligt innan det löper ut.

2. Visering med begränsad territoriell giltighet (LTV)

Med ett LTV-visum (Limited Territorial Validity) får du bara vistas i det Schengenland som utfärdat ditt visum. Det ger dig inte rätt att flytta från ett land till ett annat och kan endast ges för internationella förpliktelser eller humanitära ändamål.

Hur mycket kostar det att ansöka om ett Schengenvisum?

Ansökningsavgifterna för ett Schengenvisum varierar beroende på om du är vuxen eller barn. Vuxna betalar 80 € och barn mellan 6 och 12 år betalar 45 €. Spara kvittot eftersom du kommer att behöva det när din ansökan har behandlats. I de fall ansökan avslås måste en ny ansökningsavgift betalas vid förnyad ansökan.

Om du har en familjemedlem som är medborgare i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan du få ett visum kostnadsfritt. Det gäller endast om du reser med din familjemedlem eller har planer på att följa med dem vart de än reser.