Krótkie szczegóły dotyczące wizy Schengen

Planujesz odwiedzić jeden lub kilka krajów w Europie i zastanawiasz się, jakiej wizy potrzebujesz? Wiza Schengen pozwoli Ci odwiedzić wszystkie kraje europejskie znajdujące się w strefie Schengen. W porcie wjazdowym należy jednak przedstawić dowód ubezpieczenia podróżnego, dowód posiadania środków finansowych oraz dowód zakwaterowania w Europie.

O wizę Schengen można ubiegać się najwcześniej sześć miesięcy przed planowaną podróżą. Wniosek należy jednak złożyć co najmniej 15 dni przed dniem, w którym zamierza się odbyć podróż. Wiza Schengen jest wizą krótkoterminową i pozwala na pobyt tylko do 90 dni w ciągu 180 dni. 

To, jak długo pozostaniesz w kraju, zależy od decyzji ambasady. Mogą przydzielić Ci więcej dni lub mniej w zależności od tego, co uznają za stosowne. Podobnie decydują o najwcześniejszej dacie, kiedy można wejść i ostatniej, kiedy można wyjść. 

Gdzie można uzyskać wizę Schengen?

Wizę Schengen można otrzymać w każdym z państw strefy Schengen. Wszystkie 26 państw należących do strefy Schengen zawarło umowę o zniesieniu każdej granicy wewnętrznej. W związku z tym mają one wspólną politykę dotyczącą wiz. Jednak procedury i wymagane dokumenty do uzyskania wizy różnią się w zależności od państwa Schengen. 

Kto potrzebuje wizy Schengen? 

Jeśli chcesz wjechać do dowolnego państwa strefy Schengen, będziesz potrzebował wizy Schengen, jeśli pochodzisz z kraju spoza strefy Schengen. Wiza ta jest również potrzebna, jeśli Twój kraj nie posiada umowy o ułatwieniach wizowych z UE.  Należy również pamiętać, że od listopada 2023 r. każda osoba objęta ruchem bezwizowym będzie musiała ubiegać się o ETIAS.

Wiza Schengen może być wydana, jeśli ktoś chce odwiedzić przyjaciół lub członków rodziny lub w przypadku wizyt oficjalnych. Można go również uzyskać w celu odbycia wizyty biznesowej, medycznej, turystyczno-krajoznawczej lub podróży w ramach programów badawczych, sportowych lub wymiany kulturalnej. 

Rodzaje wiz Schengen

Wszystkie wizy wydawane w wyżej wymienionych celach są ogólnie określane jako wizy kategorii C. Jednakże wiza Schengen może być również wydana w szczególnych okolicznościach, takich jak konieczność przejazdu przez lotnisko państwa należącego do strefy Schengen. Ten rodzaj wizy znany jest również jako wiza kategorii A. 

Wizy Schengen można również podzielić według liczby wjazdów i liczby krajów, które można odwiedzić. Są one znane jako jednolita wiza Schengen i wiza o ograniczonej ważności terytorialnej.

1. Jednolite wizy Schengen (USV)

Posiadanie jednolitej wizy Schengen (USV) oznacza, że można podróżować i przebywać w krajach strefy Schengen przez 90 dni lub mniej w ciągu sześciu miesięcy. Wiza jednokrotnego wjazdu USV pozwala na jednorazowy wjazd do państwa Schengen i pobyt do czasu wygaśnięcia wizy. Wiza wygasa nawet wtedy, gdy wyjedzie się przed upływem 90 dni. 

USV z podwójnym zapisem z drugiej strony, pozwala posiadaczowi na dwukrotny wjazd do państwa Schengen, dopóki jest ważny.  Wiza wygasa w przypadku opuszczenia kraju po drugim wjeździe. Wreszcie, wiza wielokrotnego wjazdu umożliwia posiadaczowi wjazd do strefy Schengen tyle razy, ile to możliwe przed upływem terminu ważności.

2. Wizy o ograniczonej ważności terytorialnej (LTV)

Z wizą o ograniczonej ważności terytorialnej (LTV) można przebywać tylko na terenie państwa Schengen, które wydało wizę. Nie pozwala ona na przemieszczanie się z jednego kraju do drugiego i może być udzielona jedynie ze względu na zobowiązania międzynarodowe lub cele humanitarne.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wizę Schengen? 

Opłaty za wniosek o wizę Schengen będą się różnić w zależności od tego, czy jesteś osobą dorosłą czy dzieckiem. Dorośli płacą 80€, natomiast dzieci w wieku od 6 do 12 lat 45€. Upewnij się, że zachowałeś pokwitowanie, ponieważ będzie ono potrzebne po rozpatrzeniu wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku, podczas ponownego składania wniosku należy wnieść nową opłatę za wniosek. 

Jeśli masz członka rodziny, który jest obywatelem Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), możesz otrzymać wizę bezpłatnie. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy podróżujesz z członkiem rodziny lub masz zamiar dołączyć do niego, gdziekolwiek podróżuje.