Uzyskaj identyfikator NemID w Danii już dziś

Jeśli numer CPR jest bramą do usług publicznych w Danii, to NemID jest kluczem. Chodzi mi o to, że te dwie rzeczy prawie idą w parze, jeśli chodzi o korzystanie z usług publicznych w Danii. Aby dać ci wyobrażenie o tym, każdy, kto ma konto w mediach społecznościowych, musiał podać pewne informacje w polu „nazwa użytkownika”, a następnie „hasło”.

Jeśli chodzi o korzystanie z usług publicznych w ramach godnego pozazdroszczenia duńskiego systemu socjalnego, NemID zapewnia dostęp każdemu, kto posiada numer CPR. Nie ulega zatem wątpliwości, że samo posiadanie CPR pokazuje jedynie, że jesteś należycie zarejestrowany jako rezydent w Danii, ale aby faktycznie otrzymywać korespondencję od agencji publicznych, Twój NemID staje się bardzo przydatny.

Imigranci przybywający do Danii po raz pierwszy powinni dowiedzieć się więcej o NemID, jego zastosowaniu i przepisach z nim związanych. Będąc PIN-em do usług publicznych, w tym banków, nie możesz sobie pozwolić na nieostrożne obchodzenie się z NemID. Jednak ostatnio Dania przyjęła bardziej zaawansowany system NemID o nazwie MitID.

NemID – klucz do dostępu do usług publicznych w Danii

Czy jesteś obcokrajowcem mieszkającym w Danii? Czy masz resuscytację krążeniowo-oddechową i czy potrzebujesz NemID? W takim razie nie martw się, ponieważ nie musisz być obywatelem Danii, aby go otrzymać. Różne sposoby uzyskania NemID obejmują centrum obsługi obywatela, zamówienie online podczas pobytu za granicą oraz złożenie wniosku o NemID w banku.

NemId można uzyskać w centrum obsługi obywatela. Przed odwiedzeniem tego miejsca należy jednak zarezerwować wizytę w centrum obsługi obywatela. Ważne jest również posiadanie przy sobie ważnego dowodu tożsamości. Co więcej, jeśli przebywasz w Danii tylko przez krótki czas, ważne jest, aby przyprowadzić świadka. Świadek pomaga w potwierdzeniu tożsamości w uzyskaniu NemID. Ponadto świadek powinien złożyć zeznania pod przysięgą.

Wnioskując o NemID z banku, należy skontaktować się z bankiem w celu zawarcia umowy z bankowością internetową. Drugi sposób jest dostępny online dla osób mieszkających za granicą. Należy jednak posiadać duński paszport lub duńskie prawo jazdy.

Inne akceptowane formy dokumentów tożsamości ze zdjęciem obejmują:

 • Prawo jazdy wydane w kraju UE/EOG, Grenlandii lub na Wyspach Owczych. Jeśli nie posiadasz duńskiego prawa jazdy, weź ze sobą żółtą kartę.
 • Cyfrowe prawo jazdy w aplikacji „Kørekort
 • Paszport (paszport tymczasowy). Posiadacze paszportów innych niż duńskie muszą mieć przy sobie żółtą kartę zdrowia
 • Duńska licencja na motorower typu karta kredytowa
 • Dokument pobytowy ze zdjęciem wydany w Danii
 • Legitymacja policyjna (z Danii)
 • Karta identyfikacyjna duńskich banków
 • Krajowy dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ publiczny w kraju pochodzenia, który może być używany jako dokument podróży w strefach Schengen.
 • Paszport NATO
 • Wojskowa karta identyfikacyjna (z Danii)

NemId. Co to jest?

NemID w Danii obejmuje numer identyfikacyjny, hasło oraz kartę-klucz. Klucz może zawierać kody jednorazowego użytku. Istnieje również możliwość pobrania aplikacji NemID ze sklepu Google Play. Nawet w takim przypadku ważne jest, aby zachować kartę.

Podczas logowania należy najpierw wprowadzić identyfikator użytkownika, którym może być CPR, a także hasło i kod z karty. Nikt nie może zapamiętać identyfikatora użytkownika. Twoim obowiązkiem jako mieszkańca Danii jest ich zapamiętanie.

Kto może otrzymać NemID?

Nie każda osoba otrzymuje NemID w Danii. Musisz legalnie mieszkać w Danii. Na przykład, w przypadku toczącej się sprawy imigracyjnej, jej uzyskanie może być trudne.

Gdzie można używać NemID?

W Danii NemID może być wykorzystywany do komunikacji z sektorem publicznym, a także do uzyskiwania innych usług. Niektóre z usług wymagających korzystania z NemID obejmują komunikację z władzami, zakupy online i bankowość internetową.

Przykłady obejmują

 • Wypełnianie formularzy i tym podobne (borger.dk)
 • Poczta cyfrowa z sektora publicznego (e-boks.dk)
 • Informacje podatkowe (skat.dk)
 • Aplikacje na programy studiów (optagelse.dk)
 • Informacje emerytalne (pensionsinfo.dk)
 • Informacje zdrowotne (sundhed.dk)

Oprócz wyżej wymienionych rzeczy, podczas zakupów online zazwyczaj potrzebny jest NemId do autoryzacji płatności. Co więcej, przy zakupie leków online, NemID jest potrzebny do potwierdzenia, czy faktycznie posiadasz receptę od lekarza. Należy jednak pamiętać, że do autoryzacji płatności kartą online należy używać aplikacji NemID Key, a nie kodów kluczy.

Czy NemID nie działa? Potrzebujesz pomocy?

W niektórych przypadkach NemID może odmówić działania, a w takich przypadkach można skontaktować się z centrum obsługi klienta. Oprócz tego można skontaktować się z pomocą techniczną NemID pod numerem +45 72 24 70 50.

Godziny otwarcia są następujące:

Poniedziałek – piątek 08:30 – 20:00

Sobota, niedziela i święta państwowe 10.00 – 16.00

24 grudnia i 31 grudnia 10.00 – 14.00

Jednak w niektórych przypadkach może całkowicie odmówić działania z powodu ataku komputerowego. Na przykład 11 kwietnia 2013 r. system NemID został wyłączony. Było to spowodowane odpowiedzią na atak DDoS. Sprawa ta wywołała wiele negatywnych komentarzy ze strony mieszkańców Danii. Ogólnie rzecz biorąc, w Danii podczas korzystania z bankowości internetowej trzeba używać NemID, a ludzie byli rozczarowani, ponieważ było to dla nich naprawdę niewygodne. W wersji Java 1.7.0_45 aplet NemID Java nie był w stanie zalogować się do użytkowników.

Warunki NemID dla publicznych podpisów cyfrowych oraz bankowości internetowej

Istnieją pewne warunki, które zostały określone dla korzystania z NemID. Niektóre z nich dotyczą ciebie jako użytkownika, podczas gdy inne dotyczą DanID. Jako użytkownik powinieneś zawsze pamiętać, aby nie udostępniać swojego hasła ani nawet identyfikatora użytkownika osobom trzecim.

Obowiązek

Korzystanie z NemID do wykonywania różnych czynności oznacza, że oferujesz podpis cyfrowy. Ponadto zobowiązujesz się wobec odbiorcy. Zasadniczo przypomina to fizyczne podpisanie dokumentu.

Warunki korzystania z NemID

Rejestracji należy dokonać po upewnieniu się, że posiada się wymagane dokumenty. Poza tym, po uzyskaniu go, należy go dobrze przechowywać, zwłaszcza identyfikator użytkownika, hasło, a także kod klucza. Kod nie powinien być udostępniany innym osobom.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ważne jest, aby upewnić się, że jesteś jedyną osobą korzystającą z kodów kluczy i aplikacji. W przypadku akcji z hasłem podczas pierwszej rejestracji zwykle wysyłane jest hasło aktywacyjne, które ma zastosowanie w przypadku zablokowania hasła. Jeśli chodzi o kwestię blokowania, gdy podejrzewasz, że inni mają twoje kody, token kodowy, aplikację kodową lub hasło na karcie klucza, możesz natychmiast zablokować. Co więcej, jeśli nie korzystasz z NemID, możesz go zablokować.

Przetwarzanie danych osobowych

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy Twój OCES został wydany i powiązany z NemID, jest to potwierdzenie, że Nets DanID może pobrać Twój adres i nazwisko z rejestru CPR. Jako posiadacz ważne jest, aby potwierdzić, czy podane informacje są prawidłowe. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, należy odnowić certyfikat OCES w ciągu 30 dni. DanID może również zablokować certyfikat OCES, jeśli poprosisz o to Nets DanID. Może on również zostać zablokowany, jeśli Nets DanID otrzyma informację, że użytkownik nie spełnia warunków NemID.