Skaff deg NemID i Danmark i dag

Hvis CPR-nummeret er inngangsporten til offentlige tjenester i Danmark, er NemID nøkkelen. De to hører nesten sammen når det gjelder offentlige tjenester i Danmark. Bare for å gi deg et inntrykk av hvordan det er, må alle som har en konto på sosiale medier ha måttet fylle ut en del informasjon under «brukernavn» etterfulgt av «passord».

Når det gjelder tilgang til offentlige tjenester i det misunnelsesverdige danske velferdssystemet, gir NemID alle med et CPR-nummer tilgang. Det er derfor en selvfølge at det å ha et CPR-nummer bare viser at du er registrert som bosatt i Danmark, men for å motta korrespondanse fra offentlige instanser er NemID svært nyttig.

For førstegangsinnvandrere til Danmark kan det være interessant å vite mer om NemID, bruken av det og regelverket rundt det. Som din PIN-kode til offentlige tjenester, inkludert banker, har du ikke råd til å være uforsiktig med NemID. Danmark har imidlertid nylig tatt i bruk en mer avansert NemID kalt MitID.

NemID, nøkkelen til tilgang til offentlige tjenester i Danmark

Er du utlending bosatt i Danmark? Har du HLR, og trenger du NemID? Da trenger du ikke bekymre deg, for du trenger ikke å være dansk statsborger for å få en. De ulike måtene å få NemID på inkluderer borgerservicesenter, bestilling på nettet i utlandet og bestilling av NemID fra banken.

Man kan få en NemId fra borgerservicesenteret. Før du besøker stedet, bør du imidlertid bestille time hos innbyggerservicesenteret. Det er også viktig å ha med seg et gyldig identitetskort. Når du bare er i Danmark i en kort periode, er det dessuten viktig å ta med et vitne. Vitnet hjelper til med å bekrefte identiteten for å få NemID. Dessuten bør vitnet avgi forklaring under ed.

Ved bestilling av NemID fra banken bør man kontakte banken for å inngå en avtale med nettbanken. Den andre måten er online for personer som bor i utlandet. Man bør imidlertid ha dansk pass eller dansk førerkort.

De andre formene for bilde-ID som godtas, er blant annet:

 • Førerkort utstedt i et EU/EØS-land, Grønland eller Færøyene. Ta med gult kort i tilfelle du ikke har dansk førerkort.
 • Digitalt førerkort i appen «Kørekort».
 • Pass (ikke provisorisk pass). Ikke-danske passinnehavere må ha med seg gult helsekort
 • Dansk mopedførerkort av typen kredittkort
 • Oppholdstillatelse med bilde utstedt i Danmark
 • Politiets ID-kort (fra Danmark)
 • Danske bankers ID-kort
 • Nasjonalt ID-kort med bilde utstedt av en offentlig myndighet i hjemlandet og kan brukes som reisedokument i Schengen-områder.
 • NATO-pass
 • Militært ID-kort (fra Danmark)

NemId. Hva er det?

NemID i Danmark innebærer et ID-nummer, et passord og et nøkkelkort. Nøkkelen kan ha engangskoder. Det er også mulig å laste ned NemID-applikasjonen fra Google Play Store. Selv med dette er det viktig å beholde kortet.

Ved innlogging må man først oppgi bruker-ID, som kan være CPR, samt passord og en kode fra kortet. Ingen kan huske bruker-ID-en din for deg. Det er ditt ansvar som dansk innbygger å lære dem utenat.

Hvem kan få NemID?

Det er ikke hvem som helst som får NemID i Danmark. Du må være lovlig bosatt i Danmark. Hvis du for eksempel har en pågående sak hos immigrasjonsmyndighetene, kan det være vanskelig å få en.

 • Du har fylt 15 år eller mer
 • Har du et dansk CPR-nummer?
 • Kan oppfylle alle ID-kravene

Hvor kan man bruke NemID?

I Danmark kan NemID brukes til å kommunisere med det offentlige og til å få tilgang til andre tjenester. Noen av tjenestene som krever at du bruker NemID, er kommunikasjon med myndighetene, netthandel og nettbank.

Blant eksemplene kan nevnes

 • Utfylling av skjemaer og lignende (borger.dk)
 • Digital post fra offentlig sektor (e-boks.dk)
 • Skatteopplysninger (skat.dk)
 • Søknader til studieprogrammer (optagelse.dk)
 • Pensjonsinformasjon (pensionsinfo.dk)
 • Helseinformasjon (sundhed.dk)

Bortsett fra det som er nevnt ovenfor, trenger man vanligvis NemId for å godkjenne betalingene når man handler på nettet. Når du kjøper legemidler på nettet, trenger du dessuten NemID for å bekrefte at du faktisk har en resept fra legen. Det er imidlertid viktig å merke seg at når man autoriserer kortbetalinger på nettet, bør man bruke NemID-appen og ikke nøkkelkodene.

Fungerer ikke NemID-et ditt? Trenger du hjelp?

I noen tilfeller kan NemID nekte å fungere, og i slike tilfeller kan du kontakte et borgerservicesenter. Du kan også kontakte NemID support på +45 72 24 70 50.

Åpningstidene er:

Mandag – fredag 08.30 – 20.00

Lørdag, søndag og helligdager 10.00 – 16.00

24. desember og 31. desember kl. 10.00 – 14.00

I noen tilfeller kan den imidlertid nekte å fungere helt på grunn av et dataangrep. Den 11. april 2013 ble for eksempel NemID-systemet stengt ned. Det skyldtes en respons på DDoS-angrepet. Saken resulterte i mange negative kommentarer fra den danske innbyggeren. I Danmark må man vanligvis bruke NemID når man bruker nettbank, og folk var skuffet over at det var så upraktisk. Med Java versjon 1.7.0_45 klarte ikke NemID Java-appletten å logge på brukerne.

NemID-betingelsene for offentlige digitale signaturer og nettbanker

Det er satt noen betingelser for bruk av NemID. Noen ligger på deg som bruker, mens andre ligger på DanID. Som bruker bør du alltid sørge for at du ikke deler passordet eller bruker-ID-en din med tredjeparter.

Forpliktelse

Når du bruker NemID til å utføre ulike aktiviteter, betyr det at du tilbyr en digital signatur. Dessuten forplikter du deg overfor mottakeren. I bunn og grunn er det akkurat som å signere et dokument fysisk.

Betingelser for bruk av NemID

Du skal registrere deg når du er sikker på at du har de nødvendige dokumentene. Etter at du har fått den, bør du dessuten oppbevare den godt, spesielt bruker-ID, passord og nøkkelkode. Koden skal ikke deles med andre personer.

Når det gjelder sikkerhet, er det viktig å sikre at du er den eneste som bruker nøkkelkodene og appen. Ved førstegangsregistrering sendes det normalt et aktiveringspassord for passordhandling, og det gjelder i tilfelle passordblokkering. Når det gjelder sperring, kan du sperre nøkkelkortet umiddelbart hvis du mistenker at andre har kodene, kodebrikken, kodeappen eller passordet ditt. Hvis du ikke bruker NemID, kan du dessuten blokkere det.

Behandling av personopplysninger

Når det gjelder behandling av personopplysninger, er det en bekreftelse på at Nets DanID kan hente adressen og navnet ditt fra CPR-registeret hvis OCES har vært et problem og er knyttet til NemID. Som innehaver er det viktig å bekrefte at opplysningene som oppgis er korrekte. Hvis du har behov for endringer, må du fornye OCES-sertifikatet innen 30 dager. DanID kan også blokkere OCES-sertifikatet ditt hvis du ber Nets DanID om å gjøre det. Den kan også sperres hvis Nets DanID får beskjed om at du ikke overholder NemID-vilkårene.