Skaffa ditt NemID i Danmark idag

Om CPR-numret är en inkörsport till offentliga tjänster i Danmark, så är NemID nyckeln. Jag menar att de två nästan hör ihop när det gäller att få offentliga tjänster i Danmark. Bara för att ge dig ett intryck av det, måste alla med ett konto på sociala medier ha varit tvungna att fylla i vissa uppgifter under ”användarnamn” följt av ”lösenord”.

När det gäller att få tillgång till offentliga tjänster enligt det avundsvärda danska sociala systemet, ger NemID alla med ett CPR-nummer tillgång. Det är därför självklart att ett CPR-nummer bara visar att du är registrerad som bosatt i Danmark, men för att faktiskt få korrespondens från offentliga myndigheter är ditt NemID mycket användbart.

För personer som flyttar till Danmark för första gången kan det vara intressant att veta mer om NemID, hur det används och vilka regler som gäller. Eftersom NemID är din PIN-kod till offentliga tjänster, inklusive banker, har du inte råd att vara oförsiktig med NemID. Danmark har dock nyligen infört ett mer avancerat NemID som kallas MitID.

NemID, nyckeln till tillgång till offentliga tjänster i Danmark

Är du en utlänning som är bosatt i Danmark? Har du HLR och behöver du NemID? Då behöver du inte oroa dig eftersom du inte behöver vara dansk medborgare för att få en. De olika sätten att få ett NemID inkluderar medborgarservice, beställa online när du är utomlands och begära NemID från banken.

Du kan få ett NemId från ditt medborgarservicecenter. Innan du besöker platsen bör du dock boka en tid på medborgarservicecentret. Det är också viktigt att ha med sig ett giltigt identitetskort. Om du bara är i Danmark under en kort period är det dessutom viktigt att ta med ett vittne. Vittnet hjälper till att bekräfta identiteten för att få ett NemID. Dessutom bör vittnet använda en edsvuren utsaga i sitt vittnesmål.

För att begära ett NemID från banken bör man kontakta banken för att ingå ett avtal med internetbanken. Det andra sättet är online för en person som bor utomlands. Man bör dock ha ett danskt pass eller ett danskt körkort.

Andra former av identitetshandlingar som accepteras är t.ex:

 • Körkort utfärdat i ett EU/EES-land, Grönland eller Färöarna. Ta med ett gult kort om du inte har ett danskt körkort
 • Digitalt körkort i appen ”Kørekort
 • Pass (icke-provisoriskt pass). Icke-danska passinnehavare måste ta med ett gult hälsokort
 • Danskt mopedkörkort av kreditkortstyp
 • Uppehållstillstånd med foto utfärdat i Danmark
 • Polisens ID-kort (från Danmark)
 • Danska bankers ID-kort
 • Nationellt ID-kort med foto som utfärdats av en offentlig myndighet i hemlandet och kan användas som resehandling i Schengenområden.
 • Nato-pass
 • Militärt ID-kort (från Danmark)

NemId. Vad är det för något?

NemID i Danmark består av ett ID-nummer, ett lösenord samt ett nyckelkort. Nyckeln kan ha koder för engångsbruk. Det finns också möjlighet att ladda ner NemID-applikationen från Google Play Store. Även med detta är det viktigt att behålla kortet.

Vid inloggning måste man först ange användar-ID, som kan vara CPR, samt lösenord och en kod från kortet. Ingen kan memorera ditt användar-ID åt dig. Det är ditt ansvar som dansk medborgare att memorera dem.

Vem kan få ett NemID?

Det är inte vem som helst som får NemID i Danmark. Du måste vara lagligen bosatt i Danmark. Till exempel, om du har ett pågående ärende med invandring, kan det vara svårt att få en.

 • Du har fyllt 15 år eller är äldre
 • Har du ett danskt CPR-nummer?
 • Kan uppfylla alla ID-krav

Var kan man använda NemID?

I Danmark kan NemID användas för att kommunicera med den offentliga sektorn och för att få andra tjänster. Några av de tjänster som kräver att du använder NemID är att kommunicera med myndigheter, handla på nätet och använda internetbank.

Bland exemplen kan nämnas

 • Fylla i formulär och liknande (borger.dk)
 • Digital post från den offentliga sektorn (e-boks.dk)
 • Skatteinformation (skat.dk)
 • Ansökningar till studieprogram (optagelse.dk)
 • Information om pensioner (pensionsinfo.dk)
 • Information om hälsa (sundhed.dk)

Förutom de saker som nämns ovan behöver man vanligtvis NemId för att godkänna betalningarna när man handlar online. När du köper läkemedel online behövs dessutom ditt NemID för att bekräfta att du faktiskt har ett recept från läkaren. Det är dock viktigt att notera att vid auktorisering av kortbetalningar online bör man använda NemID nyckelapp och inte nyckelkoderna.

Fungerar inte ditt NemID? Behöver du hjälp?

I vissa fall kan NemID vägra att fungera, och i sådana fall kan du kontakta ett medborgarservicecenter. Du kan också kontakta NemID:s support på +45 72 24 70 50.

Öppettiderna är följande:

Måndag – fredag 08.30 – 20.00

Lördag, söndag och allmänna helgdagar 10.00 – 16.00

24 december och 31 december 10.00 – 14.00

I vissa fall kan den dock vägra att fungera helt på grund av en datorattack. Den 11 april 2013 stängdes till exempel NemID-systemet ned. Det berodde på en reaktion på DDoS-attacken. Frågan resulterade i en hel del negativa kommentarer från den danska invånaren. I Danmark måste man i allmänhet använda NemID när man använder internetbanken, och folk blev besvikna eftersom det verkligen var besvärligt för dem. Med Java version 1.7.0_45 kunde NemID Java applet inte logga in på användarna.

NemID-villkoren för offentliga digitala signaturer samt onlinebanking

Det finns vissa villkor som har fastställts för användning av NemID. Vissa är till för dig som användare, medan andra är till för DanID. Som användare bör du alltid se till att du inte delar med dig av ditt lösenord eller användar-ID till tredje part.

Förpliktelse

När du använder NemID för att utföra olika aktiviteter innebär det att du erbjuder en digital signatur. Dessutom förbinder du dig gentemot mottagaren. I princip är det precis som att underteckna ett dokument fysiskt.

Villkor för användning av NemID

Du ska registrera dig när du är säker på att du har de dokument som krävs. Dessutom bör du lagra den väl efter att du har fått den, särskilt användar-ID, lösenord samt nyckelkod. Koden får inte delas med andra personer.

När det gäller säkerhet är det viktigt att se till att du är den enda som använder nyckelkoderna och appen. För lösenordsåtgärder skickas normalt ett aktiveringslösenord vid första registrering, och det gäller vid blockering av lösenord. När det gäller blockering: om du misstänker att andra har dina koder, kodtoken, kodapp eller lösenord i nyckelkortet kan du blockera omedelbart. Om du inte använder ditt NemID kan du dessutom spärra det.

Behandling av personuppgifter

När det gäller behandling av personuppgifter, om din OCES har varit ett problem och kopplats till NemID, så är det en bekräftelse på att Nets DanID kan hämta din adress och ditt namn från CPR-registret. Som innehavare är det viktigt att bekräfta om den angivna informationen är korrekt. Om du behöver göra några ändringar måste du förnya ditt OCES-certifikat inom 30 dagar. DanID kan också spärra ditt OCES-certifikat om du ber Nets DanID att göra det. Den kan också spärras om Nets DanID får information om att du inte uppfyller NemID-villkoren.