Danmark

Att flytta till Danmark som student, yrkesarbetare med arbetstillstånd eller medföljande make kan ibland vara besvärande. Det finns många behörighetskriterier och dokumentationskrav som går med att flytta till Danmark.

Dessa krav faller in i tre huvudkategorier;

  • Krav och rutiner före resan.
  • Resekrav.
  • Efterresa (ankomst och vistelse).

Att ha tydlig information om de tre faserna hjälper till att minska onödiga utmaningar som alltid är vanliga vid internationella resor och uppehåll.

Flyttar som student

Internationella studenter kan ansöka om att studera i Danmark som grundutbildning eller forskarutbildning efter eget val. Det är dock viktigt att notera tidslinjerna för att skicka underlag som varierar mellan de danska universiteten.

Vanligtvis är en internationell student som inte har danskt inträdesprov berättigad till antagning förutsatt att en bedömning av kvalifikationerna visar att de är jämförbara med danska inträdeskompetenser.

Riktlinjerna och kraven för att ansöka varierar beroende på nationalitet hos sökande. Studenter från Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste uppfylla sina behörighetskriterier precis som andra internationella studenter gör. Kriterierna i de två fallen varierar dock.

En sökande till ett danskt universitet måste bygga upp en profil och bifoga alla dokument som ska bedömas av universitetet till vilket ansökan görs på optagelse.dk.

Ett meddelande om beslutet om en sökandes beslut skickas på det konto de skapade och en varning på e -postmeddelandet.

Är du från EU/EES eller andra delar av världen?

Ett positivt beslut om studieansökan som helt enkelt innebär antagning innebär att den antagna studenten påbörjar en fas av att göra arrangemang för att betala studieavgifter, resor och uppehåll. Studenter utanför EU och EES är skyldiga att betala studieavgifter som varierar beroende på vilken kurs man antas samt universitetet självt.

För att finansiera studier kan en student ansöka om Danska statliga stipendier eller eventuella stipendier från andra enheter som var tillgängliga vid den tidpunkten. Det är viktigt att notera att universitetet bara börjar skicka sin del av resebehandlingen till ambassaden när studenten uppfyller studieavgiftskraven, annars upphör antagningen efter att den tillåtna perioden har gått.

Olika uppehållstillstånd

Som en skicklig utlänning som vill arbeta i Danmark inkluderar de preliminära stegen att göra en relevant ansökan om arbetstillstånd som kräver detaljerad information om vilken typ av jobb man tänker ta, den förväntade inkomsten och de visade färdigheterna.

Ny i Danmark är en viktig webbplats för information om hur ett arbetstillstånd ska behandlas. Det finns olika kategorier av tillgängliga arbetstillstånd i Danmark och en individ har frihet att ansöka om det som gynnar hans eller hennes status och har stor chans att få.

En person som flyttar till Danmark som vistare eller för en kortare vistelse behöver inte mycket pappersarbete men ändå krävs vissa detaljer för att få visum. År 2017 utfärdade Danmark ett rekordhögt antal korttids- och turistvisum som indikerar landets acceptans av det sammankopplade globala samhället.

Korttidsvisumkrav

Kraven för ett korttidsvisum i Danmark varierar beroende på besöksart men vanligtvis överstiger perioden för sådan vistelse inte 12 månader.

Förutom identifikationsdokumentation och andra former av krav måste en person på korttidsvisum bevisa ekonomisk förmåga. Detta ekonomiska bevis är ofta i termer av det senaste kontoutdraget som tydligt visar kontosaldot.

I huvudsak, för att flytta till Danmark på en begränsad vistelse, måste en individ dokumentera förmågan att klara de kostnader som följer med.

Flyttar till Danmark med make

Att komma till Danmark som en medföljande make är en av de vanligaste ansökningarna till Danska invandringstjänster även känd som Styrelsen för International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som medföljande familjemedlem är det olika saker som måste åstadkommas, inklusive den person som åtföljs som visar ekonomisk förmåga och deras relation till personen som följer med. Det måste finnas ett bevisat släktskap mellan den person som har det primära uppehållstillståndet och den medföljande familjemedlemmen.

Ju närmare familjebanden, desto större chanser att få status som en medföljande familjemedlem. De som följer med måste skriftligen visa sin vilja att frivilligt återvända efter slutet av den tillåtna perioden.

Familjåterträff

Efter en tids laglig vistelse i Danmark kan en individ ansöka om familjeåterförening. Detta är både juridisk och processuell process som måste överensstämma med den information som någon gav under den första utfärdandet av uppehållstillstånd.

Till exempel kan någon som angav att de var ogift och inte hade någon familj påstå att ansöka om en återförening.

En ogrundad ansökan om familjeåterförening kommer sannolikt att avslås samt väcka frågor om tillförlitligheten hos information som ges till immigrationstjänsterna när man ansöker om bostad.

Män, fruar, pappor, mödrar, flyktingar och andra kategorier av personer som redan har giltigt uppehållstillstånd i Danmark kan ansöka om familjeåterförening.

Kollektivtrafik

Väl vid ankomsthamnen i Danmark kan du vara säker på att ta de mest omedelbara kollektivtrafiken till alla destinationer i Danmark. Tåg- och bussystemen är digitaliserade och välplanerade för att uppnå effektivitet.

Man kan använda antingen ett förbetalt kort eller betala eftersom de använder det valda transportmedlet. Bussen, järnvägsstationerna och alla andra fysiska platser är markerade med tydliga namn som gör det lätt att veta när man är på destinationen. Vid ankomsten kan man kontakta bostadsbolaget för att få det lediga boendet och betala erforderliga hyresavgifter.

Få ett personligt identifieringsnummer (CPR)

Baserat på husets läge måste man gå till kommissionens (kommun) föredragna kontor och registrera sig för att få CPR -numret. CPR -numret ges omedelbart vid registreringen, men det tar upp till 4 dagar att få uppehållstillståndskortet skickat till din utlandsadress.

Innan du får ett personnummer måste du redan ha ordnat på adressen dit uppehållskortet och sjukförsäkringskortet, även kallat gult kort, kommer att skickas.

Adressen som man anger för att handlingarna ska skickas kan vara en vän, ett i förväg arrangerat boende, redan hyrt hus, anhörigboende eller något annat som är säkert och kloster för dem. HLR levereras med ett Nem ID som liknar det lösenord som krävs för att använda en tjänst. Närhelst man måste använda HLR måste han eller hon också ha Nem -ID.

Nem -ID som ges av kommunen i samarbete med SIRI är ett dokument med koder. Men man kan också ladda ner Nem ID -appen från Google Play Store. Det är dock alltid viktigt att behålla Nem ID -papperet korrekt även om du använder den nedladdade versionen.

Boende alternativ

Med uppehållstillståndet kan man kontakta bostadsbolagen, ansöka om hyresrätt och vänta på svar. Detta innebär att man kan behöva ett tillfälligt boende från en vän, släkting eller pensionat i väntan på behandling av bostadsansökan.

Det alternativa korttidsboendet kan vara ett hotell som placeras i hotellrum som kan vara mycket dyrt. Det är viktigt att man bekantar sig med de typiska hyresvillkoren för att göra välgrundade val om hur man ska gå vidare med bostaden.

Vissa befintliga hyresgäster kan besluta att hyra ut sina lägenheter om de är tillräckligt rymliga. Sådana hus tenderar ofta att vara billigare men faciliteterna som kök, tvätt och toalett delas.

Kostnaden för bostadshus varierar från stad till stad och typ av lägenhet som man bestämmer sig för att hyra. Vissa hus är alltid fullt möblerade medan andra måste köpa alla hushållsartiklar.

Hur man hittar arbete i Danmark

Om expaten inte har en förutbestämd anställning kan jobbcentret hjälpa till att få lite arbete att göra. Det är dock avgörande att personer med begränsat uppehållstillstånd endast arbetar de timmar som tillståndet tillåter dem att arbeta per vecka.

Att bryta mot villkoren i tillståndet kan leda till att det upphävs, vilket kan kräva att personen ombeds lämna. Varje person som tjänar på något arbete måste dokumentera det hos danska skattemyndigheten.

Dessutom finns det olika institutioner i Danmark som ger utflyktingar sömlösa flytttjänster, information som är relevant för deras vistelse och till och med sysselsättning.

Trots det faktum att Danmark är ett multietniskt samhälle med många språk som talas där, kräver en utlänning att registrera sig i en språkskola.

Lära sig danska på en språkskola

Att ha en kunskapsnivå i danska gör det lätt för en utlänning att få bättre anställningsmöjligheter, enkelt få vänner och till och med ta andra kurser som undervisas i Danmark. Att ha förmågan att tala danska gör livet väldigt bekvämt eftersom det är det primära kommunikationsspråket i praktiskt taget alla offentliga rum.

Att lära sig danska som expert kan vara gratis eller betalt beroende på rådande regeringens politik.

Utflyttade med barn

För en utflyttad med barn är en annan viktig sak att få dem in det danska utbildningssystemet som är så robust och syftar till att säkerställa att barnen uppnår en helhetsutveckling.

Faktum är att barns rättigheter är högt respekterade i Danmark och olika statliga myndigheter däri har fönstret att ta bort ett barn från en förälder om det inser att föräldern inte ger den nödvändiga vården.

Tänkbart kan barn som studerar på de danska utbildningsinstitutionerna få rätt kunskap som de kan tillämpa i olika delar av världen och de kan stiga genom olika led i arbetsmiljön.