ukrainska flyktingar och immigration till Danmark

Danmark är ett land i norra Europa som är värd för en del av den stora vikingahistorien. Med en befolkning på knappt 6 miljoner, fortsätter landet att välkomna nykomlingar från olika delar av världen. Den fred och politiska stabilitet som upplevts i Danmark har sett att landet välkomnar flyktingar, asylsökande …

Read more

Advokat Danmark

Advokater i Danmark

Danmark är bland de länder i världen som respekterar lagens rättsprocess och upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter. Innan domstolen kan behandla och avgöra alla ärenden tillåts alla som åläggs i målet att få juridisk representation genom ett val av lager. Beroende på det specifika fallet, staten kan tilldela någon advokat men …

Read more

Uppehållstillstånd Danmark

Uppehållstillstånd Danmark

Permanent bostad, dansk medborgarskap, etableringskort och förlängning av danskt uppehållstillstånd. Länder i Skandinavien erbjuder några av de bästa möjligheterna inom utbildning, arbete, socialt stöd, forskning och utveckling och praktiskt taget alla aspekter av mänsklig välfärd. Dessa faktorer gör att skandinaviska länder är den prioriterade listan för människor att söka permanent …

Read more