tanska

Sosiaaliturva Tanskassa

Niin paljon kuin Tanskan talous ja politiikka ovat suurelta osin vakaat, tämä ei ole poistanut ihmisten epävarmuutta jokapäiväisessä elämässä. Aina on mahdollisuus menettää työ, kyvyttömyys tyydyttää päivittäiset tarpeet, vammat työssä tai kyvyttömyys hoitaa lapsia. Tanskassa on jäsennelty järjestelmä, joka varmistaa, että ainakin jokainen pystyy tyydyttämään perustarpeensa edellyttäen, että he täyttävät …

Read more