Hvorfor er det så bra å bli foreldre i Norge?

Norge er kanskje et av det mest familievennlige landene i Norge. Dette er fordi vi har en rekke sikkerhetsnett på plass og i tillegg til dette så har vi en kultur som handler om å faktisk ta vare på både foreldre og barn. Dette har faktisk blitt lagt merke til utenfor Norge, noen bønnfaller det og andre er mer skeptiske. Det har ikke alltid vært slik i Norge men etter at Norge ble en oljerik nasjon så ble det sosiale systemet tegnet opp og etter det så har dette stort sett blitt fulgt.

Nedenfor har vi listet opp noen av godene som faktisk er ganske så unike for det med Norge. Likevel så må vi se oss slått av både Danmark og Sverige hvis vi skal tro på [denne ratingen som er gjort av US Weekly.

Nedenfor har vi listet opp noen av godene:

Gratis helsevesen

I Norge så har vi et gratis helsevesen som gjør at du faktisk ikke trenger å betale noe for konsultasjon når du er gravid og heller ikke for tiden etterpå. I Norge så har man laget et system som alle følger. Det betyr at du kan være trygg på at du blir tatt vare på når du er gravid uansett hvilken økonomi du har.

I USA så ligger prisen bare på en fødsel på mellom 50000,- og 100 000,- norske kroner. Hvis man må ha keisesnitt så er prisen noe høyere og da kan det koste så mye som 15000 dollar.

Foreldrepermisjon

Dette er noe som ikke er så unikt men lengden er unik. I Norge så har man totalt en kvote på foreldrepermisjon på til sammen 1 år. Denne kan fordeles mellom foreldrene og det sikrer at begge får en veldig god relasjon til barna. I USA så er dette noe som man som regel må spare til selv eller så finnes det noen unntak hvor de har en ordning her.

Det er viktig å nevne at i Norge så må du ha et inntektsgrunnlag for å få nettopp dette men dersom du ikke har det så får du noe som heter en engangsstønad. Engangsstønaden er på 90300,- og vil hjelpe deg med å komme deg igjennom de første månedene og tillegg gi deg rom for å handle inn utstyr du måtte trenge som trappegrind og barnevogn.

Rett på barnehageplass

I Norge så har alle rett på en barnehageplass og det koster heller ikke så mye. Den største delen av regningen på en barnehageplass tar nemlig staten. I Norge så betaler man mellom 2 og 3 tusen for en barnehageplass. I USA så er prisen nærmere 8000 i måneden for det samme.

En god skolegang

Norge har ikke verdens beste skolegang men der anerkjent og er god nok. I tillegg så blir norske skoler stadig flinkere og norske skoler er noen av verdens mest teknologiske skoler. Norske skoler har blant annet vært med i en pilot av Microsoft.

I tillegg til dette så har du selvfølgelig ting som et godt skolevesen, sykepenger når barnet ditt blir sykt og ikke minst så er Norge et veldig fredelig land. Det er et veldig godt og trygt land å vokse opp i. Det er nettopp dette som er grunnen til at det er så bra å vokse opp i Norge, det er super trygt.

Latest posts by Ludvig Hoel (see all)