Twoja kategoria jako imigranta w Danii definiuje Twoją integrację

Dania może nie należy do ligi popularnych miejsc docelowych dla imigrantów, ale mimo to każdego roku przyjmuje ich znaczną liczbę. Oczywiście granice kraju pozostają pod ścisłą kontrolą w porównaniu do krajów takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Kanada czy Australia, gdzie nieudokumentowani imigranci z łatwością przekraczają kontrolę graniczną. Faktycznie, w niedawnej przeszłości pojawiły się oskarżenia dotyczące tego, w jaki sposób Dania stosuje karne przepisy imigracyjne które podważają internacjonalizację. Zapomnij o błędnych wyobrażeniach na temat tego kraju i wytycz własną ścieżkę legalnej migracji do Danii, tak jak zrobiło to wielu przed Tobą.

Możesz być mile zaskoczony, że istnieje tak wiele możliwości, które ludzie mogą odkryć i wykorzystać, aby przenieść się do Danii. Na przykład można uzyskać wizę Schengen na wakacje w Danii lub zezwolenie na pobyt długoterminowy na pełną relokację. W przypadku przedłużonego pobytu w Danii, wspólne podstawy obejmują pracę, studia, łączenie rodzin, wymianę kulturalną lub inne programy.

Jak każdy kraj, Dania ma różne programy, które umożliwiają obcokrajowcom zorganizowany wjazd do kraju. Będąc tylko małym krajem liczącym mniej niż 6 milionów ludzi, kraj ten ściśle reguluje drogi, którymi obcokrajowcy mogą się tam dostać. W rzeczywistości wielu może zgodzić się, że o ile uzyskanie wizy Schengen może nie być trudnym zadaniem wizę Schengen do Danii, uzyskanie długoterminowego zezwolenia na pobyt będzie trudnym ciasteczkiem do złamania.

Dania w skrócie dla osób planujących odwiedzić lub zamieszkać w tym kraju

Na początek warto, aby potencjalni imigranci wiedzieli, że Dania leży w Europie Północnej w ramach większej Skandynawii. Oznacza to, że pory roku mogą być ekstremalne, zwłaszcza zimy, które mogą rozciągać się do ekstremalnie niskich temperatur. Jednak ciepłe w Danii jest to, że obcokrajowcy tak naprawdę nie spotykają się z agresywną dyskryminacją graniczącą z rasizmem lub tak poważnymi formami. Jeśli tak się stanie, choć rzadko, to prawdopodobnie nie w takim stopniu, jak w innych krajach. Przynajmniej nikt nie będzie musiał wychodzić na ulicę, że zostałeś poważnie źle potraktowany, jak to miało miejsce w przypadku George Floyd .

Ogólnie rzecz biorąc, rodowici Duńczycy, a nawet ci, którzy całkowicie się zintegrowali, mają głęboki wpływ na swoje życie. Janteloeven co zasadniczo oznacza, że mają tendencję do obejmowania, a nie odpychania. Oczywiście nie zabraknie kilku osób, które odrzucają lub patrzą na ciebie z góry tylko ze względu na twoją narodowość, wyznanie lub rasę, ale pozostają one w mniejszości. Mimo to duńskie prawo, w dużej mierze oparte na duńskiej ustawy o cudzoziemcach która klasyfikuje imigrantów według ich narodowości, będzie określać Twoje prawa i przywileje w kraju.

Rozsądne posiadanie odpowiednich struktur i przepisów imigracyjnych jest tym, co idealnie tworzy zorganizowany kraj. Dla imigranta mającego własne plany i pilną potrzebę szybkiego przeniesienia się i rozpoczęcia niezakłóconego życia w Danii, przepisy mogą wydawać się niewygodne. Jednak dzięki odpowiedniej wiedzy na temat tego, gdzie dany kraj znajduje się w duńskiej kategoryzacji, będziesz wiedział, czego się spodziewać lub co zaplanować od pierwszego dnia.

Jeśli zdecydujesz się wybrać Dania jako miejsce miejsce na wakacje co z pewnością będzie wspaniałą przygodą, przepisy mogą nie do końca mieć zastosowanie w szczegółach. W każdym razie, poważne aspekty duńskiej ustawy o cudzoziemcach wchodzą w życie w dużej mierze dla tych, którzy otrzymują pozwolenie na przedłużony pobyt.

Kategoryzacja imigrantów w Danii według ich narodowości

Wybierając się do Danii, należy pamiętać, że kraj ten ma trzy główne kategorie imigrantów do celów prawnych. Oczywiście istnieją specjalne grupy, takie jak osoby ubiegające się o azyl lub uchodźcy których sprawy w dużej mierze odnoszą się do przepisów ONZ i innych kart, których Dania jest częścią.

1. Obywatel kraju trzeciego

Obejmuje to obywateli każdego innego kraju spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. . Ogólnie rzecz biorąc, ta kategoria imigrantów musi przejść bardziej rygorystyczny proces imigracyjny i musi być bardzo ostrożna, aby nie uchybić żadnemu z kilku praw i obowiązków podczas pobytu w Danii.

W sensie ogólnym, osoby posiadające obywatelstwo kraju w Azji, Australii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie. Ameryka Południowa i Karaiby należą do tej kategorii. Oczywiście nawet w ramach tej większej grupy duńska ustawa o cudzoziemcach nadal zawiera szczegółowe przepisy, które odnoszą się do poszczególnych krajów.

2. Obywatele Szwajcarii w Danii

W tak wielu obszarach, zwłaszcza na froncie gospodarczym i imigracyjnym, Szwajcaria jest traktowana niemal jako odrębny kraj. Pomimo przynależności do Europy kontynentalnej, Szwajcaria stanowczo odmówiła przystąpienia do Unii Europejskiej.

Aby uzyskać wgląd w specjalny status Szwajcarii, możesz przejść dalej i przeczytać tutaj .

3. Obywatele Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Obywatele UE to obywatele 27 krajów członkowskich tworzących Unię. Poszczególne kraje tworzące UE można znaleźć na stronie european-union .

Chociaż termin ten jest luźno stosowany w odniesieniu do UE, Dania uważa, że obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego są obywatele Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Jak już wyjaśniono, kraj pierwszego obywatelstwa decyduje o tym, jak potoczy się Twoja sprawa i sytuacja w Danii. Dzieje się tak przez cały czas, aż zakwalifikujesz się do uzyskania wysokiego statusu duńskiego obywatelstwa poprzez naturalizację. obywatelstwo duńskie poprzez naturalizację .

Wykonując ruch, zapoznaj się z tymi cennymi informacjami, aby każdy wykonywany ruch prowadził Cię do najlepszego miejsca. Wiele osób, które otrzymują zezwolenie na pobyt krótkoterminowy lub pobyt stały w Danii, często nie zdaje sobie sprawy z ograniczeń, jakie mają. Tendencja do działania jako obywatel może prowadzić do popełniania błędów.