183-dages-reglen for dem, der bor i Danmark

Danmark er et af de skandinaviske lande, der tilbyder de bedste muligheder for ambitiøse og motiverede internationale medarbejdere. Når man ser på arbejde, uddannelse, forskning og udvikling samt social støtte, skiller Danmark sig ud. Faktisk kan en højt kvalificeret person, der virkelig ønsker at komme til Danmark, altid være på udkig efter positivlisten, der viser relevante jobåbninger. Graden af menneskelig velfærd er helt i top.

Sådanne faktorer har fortsat gjort Danmark til et af de mest foretrukne lande for mange mennesker, der søger permanent ophold. Den store tørst efter velfærdsydelser af høj kvalitet har fået mange mennesker til at søge permanent ophold i Danmark. Danmark er stadig et blikfang for mange, men at flytte hertil er aldrig bare et spørgsmål om at sætte sig på et fly.

Hele processen frem mod dit første besøg i din endelige bolig er en stor omgang med mange procedurer. Det skyldes, at det er en meget kompleks proces at få en permanent opholdstilladelse eller et visum. Din bopælsstatus er en klar og entydig definition af din skattemæssige bopælsstatus. Derfor 183-dages-reglen.

183-dages-reglen i Danmark

De fleste stater, de skandinaviske ikke undtaget, bruger 183-dages-reglen til at afgøre, om en person skal have bopæl i skattemæssig henseende. Men en persons personlige skattemæssige bopæl er en af de vigtigste kerner i flagteorien. Det endelige valg er meget personligt, da du er nødt til at overveje forskellige faktorer.

Begreberne bopæl og hjemsted forklarer perfekt konceptet med 183-dages-reglen. Man er nødt til at manøvrere gennem sin bolig for at betale skat. 183-dages-reglen bruges til at afgøre, om personer, der hverken er fastboende eller danske statsborgere, kan anses for at være hjemmehørende i Danmark i skattemæssig henseende.

183 dage udgør størstedelen af antallet af dage på et år. Danmark bruger grænsen på 183 dage til at vurdere, om en person skal beskattes som hjemmehørende. Generelt gælder det, at hvis du tilbringer 183 dage eller mere i Danmark i et givet år, bliver du automatisk skattepligtig for det samme år.

Danmark har sine egne kriterier for at betragte en person som skattemæssigt hjemmehørende. Hvis du ankommer til Danmark, vil du ikke blive fuldt skattepligtig med det samme. Men efter en periode, der overstiger 3 på hinanden følgende måneder eller 180 dage inden for en 12-måneders periode, bliver du automatisk fuldt skattepligtig.

Lad os forstå begrebet skattemæssig bopæl

Når du opholder dig lovligt i et land, hvor du er forpligtet til at betale personlig indkomstskat, så er det din skattemæssige bopæl. De fleste mennesker har deres hjemland som skattemæssigt hjemsted. Det er det land, hvor de er født, bor og arbejder. Det er det, der almindeligvis kaldes domicil.

Så længe arbejds- og levefaktorerne i boligen ikke ændrer sig, betyder det, at din skattemæssige bopæl ikke ændrer sig. Men i de fleste tilfælde betragtes intet som permanent, og det samme gælder skat og bopæl. Generelt er den tid, du tilbringer i et land, den vigtigste faktor for din skattemæssige bopæl.

Når du er bosiddende i Danmark, er du sandsynligvis usikker på, hvilke skatter der opkræves hos dig. Så det kan tage noget tid for dig at internalisere dine skatteforpligtelser i Danmark. Når du allerede tilbringer 180 dage eller mere i Danmark i træk i et bestemt år, bliver det automatisk din skattemæssige bopæl.

Skattemæssigt hjemmehørende i Danmark

Du anses generelt for at være skattemæssigt hjemme hørende i Danmark, hvis du har fast bopæl i Danmark. Også hvis du normalt opholder dig i Danmark i mindst 183 dage i et bestemt kalenderår, enten periodisk eller kontinuerligt. Her er det meget tydeligt, at den eneste afgørende faktor er, om du har opholdt dig i Danmark i 183 dage.

Den foreslåede 183-dages-regel indebærer, at du bliver skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Den eneste relevante og mulige omstændighed af betydning er tilgængeligheden af en bolig i Danmark. Det er også irrelevant, om du er tilgængelig i Danmark i forbindelse med arbejde eller ferie.

Mere indsigt i 183-dages-reglen i Danmark

183-dages-reglen i Danmark er den vigtigste og mest enkle retningslinje, når man skal afgøre, om man har skattemæssigt ophold i Danmark. Den generelle opfattelse er, at “hvis en person tilbringer mere end halvdelen af året i Danmark, så bliver vedkommende automatisk skattepligtig”.

Selvom der er mange faktorer, der afgør, hvor hurtigt du får skattemæssigt opholdstilladelse, er ophold i Danmark i mere end 6 måneder en helt afgørende faktor. Der findes dog nogle modificerede versioner af en residency-test. Men 183-dages-reglen er stadig den mest definitive grænse for at opnå status som skattemæssigt hjemmehørende.

Vilkår og betingelser for at nå 183-dages-reglen

For at bestå denne test skal du som kandidat:

  • Har opholdt sig i Danmark i mindst 31 dage i det indeværende år.
  • Været til stede i Danmark i 183 dage i løbet af den 3-årige periode. Det er det indeværende år og de to år, der går umiddelbart forud for det.

Men alle disse dage tælles som:

  • Alle de dage, du var til stede i Danmark i det aktuelle år.
  • En tredjedel af de dage, du var til stede i det foregående år.
  • En sjettedel af de dage, du var til stede i de foregående to år.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.