Zasada 183 dni dla osób mieszkających w Danii

Dania jest jednym z krajów skandynawskich oferujących najlepsze możliwości dla ambitnych i zmotywowanych obcokrajowców. Biorąc pod uwagę obszar pracy, edukacji, badań i rozwoju, a także wsparcia społecznego, Dania wyróżnia się. W rzeczywistości wysoko wykwalifikowana osoba, która naprawdę chce przyjechać do Danii, może zawsze szukać pozytywnej listy, która zawiera listę odpowiednich ofert pracy. Stopień zapewnienia opieki społecznej jest na najwyższym poziomie.

Czynniki te sprawiają, że Dania jest jednym z najbardziej preferowanych krajów przez wiele osób poszukujących stałego pobytu. Wysokie zapotrzebowanie na wysokiej jakości świadczenia socjalne skłoniło wiele osób do podjęcia decyzji o pozostaniu w Danii na stałe. Chociaż Dania nadal przyciąga wzrok wielu osób, przeprowadzka tutaj nigdy nie jest tylko kwestią wsiadania do samolotu.

Cały proces związany z pierwszą wizytą w miejscu docelowym składa się z wielu procedur. Wynika to z faktu, że uzyskanie zezwolenia na pobyt stały lub wizy jest bardzo złożonym procesem. Status rezydencji jest jasną i precyzyjną definicją statusu rezydencji podatkowej. Stąd zasada 183 dni.

Zasada 183 dni w Danii

Większość stanów, nie wyłączając Skandynawii, stosuje zasadę 183 dni w celu ustalenia, czy dana osoba powinna zostać rezydentem do celów podatkowych. Jednak osobista rezydencja podatkowa danej osoby jest jednym z głównych rdzeni teorii flag. Ostateczny wybór jest bardzo indywidualny, ponieważ należy wziąć pod uwagę różne czynniki.

Pojęcia rezydencji i miejsca zamieszkania doskonale wyjaśniają koncepcję reguły 183 dni. Trzeba manewrować przez miejsce zamieszkania w celu zapłacenia podatku. Reguła 183 dni jest stosowana przy określaniu, czy osoby, które nie są stałymi rezydentami ani obywatelami Danii, mogą być uznane za rezydentów do celów podatkowych.

183 dni to większość dni w roku. Dania stosuje próg 183 dni, aby szeroko rozważyć, czy opodatkować kogoś jako rezydenta. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli spędziłeś 183 dni lub więcej w Danii w danym roku, automatycznie stajesz się rezydentem podatkowym na ten sam rok.

Dania ma własne kryteria uznawania danej osoby za rezydenta podatkowego. Po przyjeździe do Danii nie będziesz od razu objęty pełnym obowiązkiem podatkowym. Jednak po okresie przekraczającym 3 kolejne miesiące lub 180 dni w dowolnym 12-miesięcznym okresie automatycznie stajesz się w pełni zobowiązany do zapłaty podatku.

Zrozummy pojęcie rezydencji podatkowej

Jeśli legalnie przebywasz w kraju, w którym jesteś zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to Twoja rezydencja podatkowa. Dla większości osób rezydencją podatkową jest ich kraj pochodzenia. To kraj, w którym się urodzili, mieszkają i pracują. Jest to powszechnie znane jako miejsce zamieszkania.

Tak długo, jak czynniki związane z pracą i życiem w miejscu zamieszkania nie ulegną zmianie, oznacza to, że rezydencja podatkowa nie ulegnie zmianie. Jednak w większości przypadków nic nie jest uważane za stałe, podobnie jak podatki i miejsce zamieszkania. Ogólnie rzecz biorąc, czas spędzony w danym kraju jest głównym wyznacznikiem rezydencji podatkowej.

Jeśli jesteś rezydentem Danii, prawdopodobnie nie wiesz, jakie podatki są na Ciebie nakładane. W związku z tym internalizacja obowiązków podatkowych w Danii może zająć trochę czasu. Jeśli spędzisz w Danii 180 lub więcej dni w danym roku, kraj ten automatycznie stanie się Twoją rezydencją podatkową.

Rezydent podatkowy Danii

Zasadniczo jesteś uważany za duńskiego rezydenta podatkowego, jeśli Twoje stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Danii. Ponadto, jeśli zwykle przebywasz w Danii przez co najmniej 183 dni w danym roku kalendarzowym w sposób przerywany lub ciągły. Tutaj jest bardzo jasne, że jedynym decydującym czynnikiem jest to, czy przebywałeś w Danii przez 183 dni.

Sugerowana zasada 183 dni oznacza, że staniesz się rezydentem Danii dla celów podatkowych. Jedyną istotną i możliwą okolicznością jest dostępność domu w Danii. Nie ma również znaczenia, czy jesteś dostępny w Danii w celach zawodowych czy wakacyjnych.

Więcej informacji na temat zasady 183 dni w Danii

Reguła 183 dni w Danii jest najważniejszą i najprostszą wytyczną przy określaniu rezydencji podatkowej. Ogólna koncepcja jest taka, że „jeśli dana osoba spędza ponad połowę roku w Danii, automatycznie staje się rezydentem podatkowym”.

Chociaż istnieje wiele czynników, które pozwalają szybciej określić rezydencję podatkową, pobyt w Danii przez ponad 6 miesięcy jest jednym z nich. Istnieją jednak pewne zmodyfikowane wersje testu rezydencji. Reguła 183 dni pozostaje jednak najbardziej konkretnym punktem granicznym dla uzyskania statusu rezydenta podatkowego.

Warunki osiągnięcia reguły 183 dni

Aby zdać ten test, kandydat musi

  • przebywał w Danii przez co najmniej 31 dni w bieżącym roku
  • Przebywanie w Danii przez 183 dni w okresie 3 lat. Dotyczy to bieżącego roku i dwóch lat bezpośrednio go poprzedzających.

Ale wszystkie te dni są liczone jako:

  • Wszystkie dni obecności w Danii w bieżącym roku
  • Jedna trzecia dni, w których byłeś obecny w ciągu poprzedniego roku
  • Jedna szósta dni, w których byłeś obecny w ciągu ostatnich dwóch lat