De 183 dagen regel voor diegenen die in Denemarken wonen

Denemarken is een van de Scandinavische landen die de beste kansen biedt voor ambitieuze en gemotiveerde buitenlanders. Op het gebied van werk, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en sociale steun springt Denemarken eruit. Een hooggekwalificeerde persoon die echt naar Denemarken wil komen, kan altijd op zoek gaan naar de positieve lijst met relevante vacatures. De mate van menselijk welzijn is van topklasse.

Door deze factoren staat Denemarken nog steeds bovenaan de lijst van landen die de voorkeur genieten van veel mensen die op zoek zijn naar een permanente verblijfsvergunning. De grote vraag naar kwaliteitsvoorzieningen op het gebied van menselijk welzijn heeft veel mensen ertoe aangezet om permanent in Denemarken te verblijven. Hoewel Denemarken voor velen nog steeds een blikvanger is, is verhuizen hier nooit zomaar een kwestie van op het vliegtuig stappen.

Het hele proces naar je eerste bezoek aan je definitieve vestiging is een groot aantal procedures. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning of visum een zeer complex proces is. Je verblijfsstatus is een duidelijke en definitieve definitie van je fiscale verblijfsstatus. Dus de 183-dagenregel.

De 183-dagenregel in Denemarken

De meeste staten, de Scandinavische niet uitgezonderd, gebruiken de 183-dagenregel om te bepalen of een persoon een ingezetene moet worden voor belastingdoeleinden. De persoonlijke fiscale residentie van een individu is echter een van de belangrijkste kernen in de vlaggentheorie. De uiteindelijke keuze is heel persoonlijk omdat je rekening moet houden met verschillende factoren.

De concepten van woonplaats en domicilie verklaren perfect het concept van de 183-dagenregel. Je moet door je woonplaats manoeuvreren om belasting te betalen. De 183-dagenregel wordt gebruikt om te bepalen of individuen die noch permanente inwoners noch Deense staatsburgers zijn, beschouwd kunnen worden als inwoners voor de belasting.

183 dagen is het grootste deel van het aantal dagen in een jaar. Denemarken hanteert de drempel van 183 dagen om op grote schaal te overwegen of iemand als ingezetene moet worden belast. Als je in een bepaald jaar 183 dagen of meer in Denemarken verblijft, word je automatisch een fiscaal inwoner voor datzelfde jaar.

Denemarken heeft zijn eigen criteria om iemand als fiscaal inwoner te beschouwen. Als je in Denemarken aankomt, ben je niet meteen volledig belastingplichtig. Maar na een periode van meer dan 3 opeenvolgende maanden of 180 dagen binnen een periode van 12 maanden word je automatisch volledig belastingplichtig.

Laten we de term fiscale residentie begrijpen

Als je legaal verblijft in een land waar je inkomstenbelasting moet betalen, dan is dat je fiscale woonplaats. De meeste mensen hebben hun thuisland als fiscale woonplaats. Dat is het land waar ze geboren zijn, wonen en werken. Dit is wat algemeen bekend staat als domicilie.

Zolang de werk- en woonfactoren van de woning niet veranderen, betekent dit dat je fiscale woonplaats niet verandert. Maar in de meeste gevallen wordt niets als permanent beschouwd en dat geldt ook voor belastingen en verblijf. Over het algemeen is de tijd die je in een land doorbrengt de belangrijkste bepalende factor voor je fiscale residentie.

Als je in Denemarken woont, weet je waarschijnlijk niet welke belastingen er op je worden geheven. Het kan dus even duren voordat je je belastingverplichtingen in Denemarken hebt geïnternaliseerd. Als je in een bepaald jaar al 180 dagen of meer aaneengesloten in Denemarken verblijft, dan wordt het automatisch je fiscale woonplaats.

Een fiscaal inwoner van Denemarken

Je wordt over het algemeen beschouwd als een Deense fiscaal inwoner als je permanente verblijfplaats in Denemarken is. Ook als je in een bepaald kalenderjaar ten minste 183 dagen met tussenpozen of ononderbroken in Denemarken verblijft. Hier is het heel duidelijk dat de enige beslissende factor is of je 183 dagen in Denemarken hebt verbleven.

De voorgestelde 183-dagen regel houdt in dat je fiscaal inwoner wordt van Denemarken. De enige relevante en mogelijke omstandigheid van belang is de beschikbaarheid van een woning in Denemarken. Het is ook niet relevant of je in Denemarken beschikbaar bent voor werk of vakantie.

Meer inzicht in de 183-dagenregel in Denemarken

De 183-dagenregel in Denemarken is de regel en de eenvoudigste richtlijn bij het bepalen van je fiscale residentie. Het algemene idee is dat “als iemand meer dan de helft van het jaar in Denemarken doorbrengt, hij automatisch fiscaal inwoner wordt”.

Hoewel er veel factoren zijn om je fiscale residentie sneller te bepalen, is een verblijf van meer dan 6 maanden in Denemarken een absolute voorwaarde. Er zijn echter enkele aangepaste versies van een residentietest. Maar de 183-dagenregel blijft de meest duidelijke grens voor het verkrijgen van de status van fiscaal ingezetene.

Voorwaarden om 183-dagen regel te bereiken

Om voor deze test te slagen, moet je als kandidaat

  • In het lopende jaar ten minste 31 dagen in Denemarken aanwezig zijn geweest
  • 183 dagen in Denemarken geweest tijdens de periode van 3 jaar. Dit is het huidige jaar en de twee jaren die er onmiddellijk aan voorafgaan.

Maar al deze dagen worden geteld als:

  • Alle dagen dat je aanwezig was in Denemarken in het huidige jaar
  • Een derde van de dagen dat je aanwezig was tijdens het vorige jaar
  • Een zesde van de dagen dat je aanwezig was in de voorgaande twee jaar