183 päeva reegel Taanis elavate isikute puhul

Taani on üks Skandinaavia riikidest, mis pakub ambitsioonikatele ja motiveeritud välismaalastele parimaid võimalusi. Arvestades töö, hariduse, teadus- ja arendustegevuse ning sotsiaalse toetuse valdkonda, paistab Taani silma. Tegelikult võib kõrge kvalifikatsiooniga inimene, kes tõesti soovib Taani tulla, alati otsida positiivset nimekirja, kus on loetletud asjaomased töökuulutused. Inimese heaolu tagamise tase on tipptasemel.

Selliste tegurite tõttu on Taani jätkuvalt paljude alalist elamisluba otsivate inimeste poolt kõige eelistatumate riikide hulgas. Suur janu kvaliteetsete inimeste heaolusätete järele on ajendanud paljusid inimesi püüdma püsivalt Taanis elada. Kuigi Taani jääb paljude jaoks silmapaistvaks, ei ole siia kolimine kunagi lihtsalt lennukisse istumise küsimus.

Kogu protsess, mille käigus külastate esimest korda oma lõplikku asukohta, on suur hulk protseduure. See on tingitud asjaolust, et alalise elamisloa või viisa saamine on väga keeruline protsess. Teie elukoha staatus on selge ja kindel määratlus teie maksuresidentsuse kohta. Seega 183 päeva reegel.

183 päeva reegel Taanis

Enamik riike, välja arvatud Skandinaavia riigid, kasutavad 183 päeva reeglit, et määrata kindlaks, kas isikust peaks saama maksuresident. Üksikisiku isiklik maksuresidentsus on siiski üks liputeooria peamisi tuumasid. Lõplik valik on väga isiklik, sest peate arvestama erinevate teguritega.

Elukoha ja alalise elukoha mõisted selgitavad 183 päeva reegli mõistet suurepäraselt. Maksu maksmiseks tuleb manööverdada oma elukoha kaudu. 183 päeva reeglit kasutatakse selle kindlaksmääramisel, kas isikuid, kes ei ole alalised elanikud ega Taani kodanikud, saab maksustamise seisukohast pidada residentideks.

183 päeva tähistab suuremat osa aasta päevade arvust. Taani kasutab 183 päeva künnist, et kaaluda laialdaselt, kas maksustada kedagi residendina. Üldiselt, kui te olete veetnud Taanis 183 päeva või rohkem antud aastal, saate te automaatselt maksuresidendiks samal aastal.

Taanil on oma kriteeriumid, mille alusel loetakse üksikisikut maksuresidendiks. Taanisse saabudes ei teki teil kohe täielikku maksukohustust. Kuid pärast perioodi, mis ületab 3 järjestikust kuud või 180 päeva mis tahes 12-kuulise perioodi jooksul, muutute automaatselt täielikult maksukohustuslaseks.

Mõistame mõistet maksuresidentsus

Kui te elate seaduslikult riigis, kus olete kohustatud maksma üksikisiku tulumaksu, siis on see teie maksuresidentsus. Enamiku inimeste maksuresidentsus on nende koduriik. See on riik, kus nad on sündinud, elavad ja töötavad. See on see, mida tavaliselt nimetatakse elukohaks.

Niikaua kui elukoha töö- ja elamistegurid ei muutu, tähendab see, et teie maksuresidentsus ei muutu. Kuid enamikul juhtudel ei peeta midagi püsivaks ja nii on ka maksud ja elukoht. Üldiselt on teie maksuresidentsuse peamiseks määravaks teguriks aeg, mille te riigis veedate.

Kui olete Taani resident, ei ole te tõenäoliselt kindel, milliseid makse teilt nõutakse. Seega võib teil kuluda aega, kuni saate oma maksukohustustega Taanis kurssi viia. Kui te olete Taanis juba 180 päeva või rohkem järjestikku ühe aasta jooksul, siis muutub Taani automaatselt teie maksuresidentsuseks.

Taani maksuresident

Üldiselt loetakse teid Taani maksuresidendiks, kui teie alaline elukoht on Taanis. Samuti, kui te elate Taanis tavaliselt vähemalt 183 päeva ühe kalendriaasta jooksul kas perioodiliselt või pidevalt. Siin on väga selge, et ainus otsustav tegur on see, kas olete viibinud Taanis 183 päeva.

Soovitatud 183 päeva reegel tähendab, et te muutute Taani maksuresidendiks. Ainus asjakohane ja võimalik oluline asjaolu on kodu olemasolu Taanis. Samuti ei ole oluline, kas olete Taanis kättesaadav kas töö või puhkuse eesmärgil.

Rohkem teavet 183 päeva reegli kohta Taanis

183 päeva reegel on Taanis valitseja ja lihtsaim suunis teie maksuresidentsuse määramisel. Üldine arusaam on, et “kui inimene veedab rohkem kui poole aastast Taanis, siis muutub ta automaatselt maksuresidendiks”.

Kuigi maksuresidentsuse kiiremaks määramiseks on mitmeid tegureid, on üle 6 kuu Taanis viibimine kindel. Siiski on olemas mõned modifitseeritud versioonid residentsuse testist. Kuid 183 päeva reegel on endiselt kõige kindlamaks piiriks maksuresidendi staatuse saavutamisel.

Tingimused 183-päevase reegli saavutamiseks

Selle testi läbimiseks peate te, kandidaat:

  • on viibinud Taanis vähemalt 31 päeva jooksva aasta jooksul
  • viibinud Taanis 183 päeva kolme aasta jooksul. See on jooksev aasta ja kaks sellele vahetult eelnevat aastat.

Kuid kõik need päevad on arvestatud:

  • Kõik päevad, mil te käesoleval aastal Taanis viibisite.
  • Üks kolmandik päevadest, mil te eelmisel aastal kohal olite.
  • Üks kuuendik päevadest, mil te viibisite eelneva kahe aasta jooksul.