Berømte vikinger

De berømte vikingene har en viktig plass i Skandinavias historie som ingen kan velge å ignorere. Det spiller ingen rolle hva noen mener eller føler om det de har gjort. Ja, de gjennomførte plyndringstokt, erobret og skapte ofte kaos. Ikke desto mindre kan Skandinavia slik det er i dag, spores tilbake til disse aktivitetene som brakte fanger hjem.

Ingen kan forsøke å fortelle hele historien om Skandinavia uten å nevne vikingenes rolle i utformingen av landet. Det er sant at historien om vikingene vekker blandede følelser som vikingtiden. Noen ønsker kanskje bare å snakke om vikingene i lavmælte vendinger, mens andre fremhever dem som en viktig del av regionens historie. Vikingenes virksomhet, som blant annet omfattet handel, plyndringstokt og brutale operasjoner, formet det sosiale og politiske livet i Skandinavia.

Vikingenes historie

Sverige, Norge og Danmark har en rik vikinghistorie. Det var faktisk i disse landene vikingene hadde sin base. De kunne drive plyndringstokt og blant annet kapre vakre kvinner for så å seile dem som hustruer til Skandinavia – dette finnes i historiene om hvorfor skandinaviske kvinner er så vakre.

Navnet Viking brukes egentlig bare for å dekke over piratkopiering. Vikingtiden er altså en tid i fortiden da væpnede menn dro ut på åpent hav og til andre deler av Europa for å gjennomføre plyndringstokt. Noen av disse raidene viste seg å være dramatiske og skapte kaos på det europeiske kontinentet.

Gjenopprette kontakten med vikingene

I dag er vikingstemningene sterke i Norge, med vikinglandsbyer, turer, historie og museer på overraskende steder i landet.

De norske vikingene ble betraktet som gale krigere. En stor del av vikingene som brukte økser i kamp, kom fra den norske delen av landet, noe de arkeologiske funnene viser. Det første beviset er at nordmennene ble ansett som de beste sjøfolkene og byggmestrene.

De andre bevisene er at nordmennene i en lang periode forble hedninger sammenlignet med svenskene. Dessuten er nordmenn den modigste av de tre vikingtypene. Endelig er nordmenn de mest eventyrlystne og banebrytende sammenlignet med dansker og svensker.

Vikingtiden

En kort reise i Norge vil vise deg den spennende og rike historiske arven og de mange synlige sporene etter vikingene som styrte landet mellom år 800 og 1066 e.Kr. Vikingtiden startet med Lindisfarne-klosteret rundt år 793 e.Kr. og endte med slaget ved Stamford Bridge rundt 1066. I løpet av denne perioden klarte den engelske hæren å slå tilbake vikingene som kong Harald Hardråde ledet.

Vikingene etablerte utfordrende samfunnsinstitusjoner og sørget for innføringen av kristendommen i Skandinavia. Dette satte store spor i Europas historie gjennom utforskning, kolonisering og handel.

De fryktede vikingene

Norges vikingriker

Norge slik det er i dag har gjennomgått en stor forvandling, formet av vikingene, nye trender og nyere oppdagelser. Rundt 800-tallet besto nasjonen av små individuelle eiendommer, gods og kongedømmer. Omtrent ni små kongedømmer okkuperte det meste av vikingenes territorium. Noen av kongerikene er Rogaland, Vestfold og Kattegat.

Vikingenes tilholdssteder

Vikingene befant seg hovedsakelig på havet. Årsaken er at en stor del av befolkningen ble værende i kystområdene for å fiske og drive jordbruk. På grunn av dette var det få byer og tettsteder før senere i vikingtiden.

Skiringssal ble regnet som det største befolkningssenteret, der det bodde rundt 500 nordboere. Det var vikingenes hellige sted og handelssentrum i Norge.

De berømte vikinglederne i Norge

Vikingene var Skandinavias innbyggere fra 700-tallet til 1000-tallet. Blant vikinglederne finner vi alt fra Erik den Røde, som finansierte den norrøne bosetningen på Grønland, til Harald Hardråde, den siste fremtredende vikinglederen.

Erick den røde

Erick var grunnleggeren av Grønlands første norrøne bosetning.

Erick the Red ble født i Norge og var også kjent som Erik Thorvaldsso, et kallenavn han fikk på grunn av sitt hissige temperament og røde hår. Faren ble først forvist fra Norge fordi han hadde drept noen, og dette fikk ham til å flytte med familien til Island.

På Island ble Erik også anklaget for drap, noe som førte til at han ble sendt i eksil. Etter å ha forlatt stedet seilte han til en uutforsket øy og gikk i land på Grønland for å lokke til seg fremtidige nybyggere. Etter flere år kom han tilbake til Island, der han forberedte en flåte på rundt 25 skip som fraktet kolonister til Grønland.

På det meste hadde kolonien på Grønland rundt 5 000 innbyggere. Etter Eriks død fortsatte de norrøne samfunnene på Grønland før de ble forlatt på 1300- og 1400-tallet. Derfor er det et mysterium at de norrøne grønlenderne forsvant. Andre faktorer som kan ha bidratt til at de forsvant, er reduserte handelsmuligheter og et kjøligere klima.

Eric Bloodaxe

Han ble født i vikingenes livsstil. Han deltok i flere blodige tokt i Europa fra han var 12 år gammel. Erik var en av mange sønner av Norges første konge, Harald Hårfagre. Dette fikk ham til å innse at vold er en effektiv måte å markere seg på som viking.

Olaf Tryggvason

Han var sønnesønn av Harald Hårfagre, som var den første kongen på den tiden som forente Norge. Etter farens død vokste han opp i Norge, og i 991 ledet han Englands vikinginvasjon som førte til seieren i slaget ved Maldon. Etter dette betalte England vikinger med sikte på å forhindre fremtidige angrep i en periode.

Omkring 994 startet Olav, samt hans venn Svend Tveskæg, Danmarks konge, Englands tokt, og de betraktet seg selv som danegjeld. I 995 invaderte Olav Olav Norge, der han ble utnevnt til konge etter at landets hersker Håkon den store ble drept. Som konge tvang han sine tilhengere til å bli kristne, ettersom nordmennene i utgangspunktet var hedninger.

Harald Hardrada

Harald Hardråde var den siste fremtredende vikinglederen.

Han ble født i 1015 i Norge. Som tenåring deltok han i slaget på Stiklestad i 1030, som ble utkjempet av hans halvbror (konge) Olav Haraldsson, som var i eksil i Norge. Årsaken er at han forsøkte å ta tilbake makten. Olafs styrker ble beseiret, og han ble drept, mens Harald ble sendt i eksil.

Senere reiste Harald til Konstantinopel, der han sluttet seg til den prestisjetunge varangergarden til den bysantinske keiseren. Etter at han var blitt velstående med det velutstyrte militæret, kom han tilbake til Skandinavia rundt 1040-tallet. På det tidspunktet inngikk han en allianse med en person som gjorde krav på den danske tronen, Svend Østrithson.

Harald inngikk en allianse for å kunne kjempe mot kongen som styrte Norge, kong Magnus. Senere forlot han partnerskapet da han ble norsk medregent. Etter Magnus’ død fikk han full kontroll over tronen.

Han vant de fleste slagene, og selv i 1064 inngikk han fred og oppga sine krav på Danmark. Senere bestemte han seg for å fokusere på England, og han invaderte landet i to år, der han vant slaget ved Fulford Gate. Senere utslettet Harold Godwinson, den nye kongen av England, Harolds hær under slaget ved Stamford Bridge, der han ble drept.

Stiklestad Museum

Den ligger nord for Trondheim, og det var her Olav Haraldsson tapte sitt slag. Dessuten er det et flott museum som er viet vikingenes historie.

I juli pleier Stiklestad å arrangere Olsokdagene. Festivalen er vanligvis rik på mat, handel, historiefortelling og rekonstruksjoner. Det får folk til å føle seg som vikingkonger. Museet har utstillinger som gir folk muligheten til å smake på det norske livet.

Vikinggården på Avaldsnes

Det var her Olav Tryggvason druknet trollmenn. Den viser hvordan vikingene levde til daglig. Man kan leie vikinghusene for å få erfaring.

De berømte vikinglederne i Danmark

De danske vikingene var også kjent som danene, og de antas å være de mest politisk organiserte sammenlignet med de svenske og norske vikingene. Danskene var de sterkeste blant nordboerne, både når det gjaldt militær og politisk makt. Dessuten var de danske vikingene de første som konverterte til kristendommen på slutten av 800-tallet.

Gorm den gamle

Gorm den gamle var den første som kalte seg danskekonge, og han var også den første som brukte «Danmark» som navn på nasjonen han regjerte fra 936 e.Kr. til han døde i 958 e.Kr. Gorm hersket fra Jelling, og til ære for sin kone Thyra laget han de eldste Jellingsteinene.

Gorm er kong Harthacnuts sønn. Han ble ansett som gammel ettersom han var overhode for det danske monarkiets tradisjonelle forfedre. Han var eldre enn de andre monarkene, og siden han levde så lenge, var Gorm blind da sønnen Knut ble drept. Blant sønnene hans var Knut, Toke og Harald Blåtann.

Harald Bluetooth

Harald Blåtand er dansken som omvendte danskene til kristendommen ved hjelp av mirakler som ble vist ham av Poppa, en geistlig. Miraklene inkluderte rutinemessig å holde en rødglødende jernstang, og den brant på grunn av Poppas tro. I realiteten konverterte han imidlertid fordi han ønsket å utfordre den tyske invasjonen, som allerede var kristne. Det betyr at det vil være vanskelig for ham å rettferdiggjøre angrepet på det kristne riket.

Selv om den danske omvendelsen regnes som hans største bragd, var han en effektiv hersker. Han forbedret landets infrastruktur og inngikk avtaler og kontrakter med nabolandene. Uheldigvis førte konverteringen til at Svend Tveskæg styrtet ham og tok overhånd. Harald fikk tilnavnet Blåtann fordi han hadde en død tann som var blå. Ericsson, et svensk telekommunikasjonsselskap, valgte navnet på grunn av hans vikingtid. Dessuten mente grunnleggerne at han hadde evnen til å forene individer i fredelige forhandlinger.

Svend Gaffelskjegg

Svend Tveskæg var Danmarks regent fra 986 til 1014 etter å ha overtatt tronen fra sin far ved å hevde at han var fryktelig. I 1013 ble han den første danske kongen av England. Svend var hedning, og han undertrykte de kristne og gikk til og med så langt at han fordrev de tyske biskopene fra Sjælland og Skåne.

Svend inngikk en allianse med svenskekongen mot den norske kongen Olav Tryggvason. Dessuten mistet han kravene på Norge i 964 etter nederlaget mot den tyske hæren. Olafs nederlag førte til at Norge og den vestlige Østersjøen ble delt mellom vinnerne. Han fortsatte og plyndret England, som han ble erklært konge av i 1013, men døde bare fem uker etter at han hadde regjert.

Knut den store

Han var en voldsom dansk hersker som styrte England ved å erobre store deler av Nord-Europa. Han hersket over England fra 1016 til 1035. Han huskes også for å ha blitt konge i Norge, Danmark, England og deler av Sverige. Hans far var venen «Forkbeard» som ble Englands konge i 1030.

Knut var en innflytelsesrik konge. Han forente det danske og det engelske kongedømmet, noe som også kom ham til gode. Dessuten var hans kontroll over Østersjøruten til stor fordel for engelsk økonomi og handel. Han gjorde krav på Norges trone i 1028 etter flere års konflikt med de skandinaviske motstanderne.

Ragnar Lodbrok

Ragnar Lodbrok er en vikingkriger og bonde. Det finnes imidlertid uoverensstemmelser når det gjelder hans eksistens. Til tross for inkonsekvensene mener historien at han gjennomførte flere raid mot Det tysk-romerske riket og De britiske øyer i løpet av 800-tallet. Ifølge den gammelnorske historien skal han blant annet ha sønner som Hubba, Inwaer (Ivar den beinløse) og Halvdan, som ledet invasjonen i East Anglia i 865.

Ragnar var den første skandinaven som plyndret Britannia. Dessuten var han en svøpe for det tidlige Frankrike og middelalderens England da han ved flere anledninger plyndret kongedømmene Wessex og Northumbria. For å hevne farens død invaderte sønnene England.

Halfdan Ragnarsson

Halvdan Ragnarsson er det danske rikets grunnlegger, og han antas å være sønn av Ragnar Lodbrok, som var en berømt viking på 800-tallet. Han deltok i de angelsaksiske plyndringstoktene mot sør. Sammen med sine tilhengere invaderte han elvemunningen til Tyne i 874 og deltok i krigføring med briter og piktere i Strathclyde.

I 876 fordelte Halfdan York-regionen blant sine menn. Han er også far til de to kongene Hróar og Helgi, som etterfulgte ham i Danmarks styre. I tillegg var han øverstkommanderende for den store hedenske hæren som invaderte de angelsaksiske kongedømmene i England fra 865.

Berømte vikingsteder og museer i Danmark

 1. Vikingmuseet i Ladby
 2. Vikingfestningen Trelleborg
 3. Vikingskipsmuseet
 4. Kongernes Jelling
 5. Lindholm Hoje
 6. Moesgård Museum
 7. Fyrkat Viking Center
 8. Nasjonalmuseet
 9. Vikingborgen Aggersborg
 10. Bork Vikingehavn
 11. Legendenes land
 12. Vikingmuseet

De berømte vikinglederne i Sverige

Svenskene var opprinnelig kjent som russer eller varanger, og av de tre var det de som forble hedninger i en lang periode frem til 1100-tallet. De våget å oppdage og plyndre nye landområder øst for elvene Dnepr og Volga. Dessuten var de utmerkede handelsmenn og oppdagelsesreisende, men ikke så voldelige som danskene og nordmennene. Deres hovedmål var først og fremst å drive handel, og derfor opprettet de lange handelsruter rundt Svartehavet og til Midtøsten.

Björn Ironside

Björn var en norrøn viking og konge av Sverige. På 1100- og 1200-tallet i Skandinavias historie var Bjørn sønn av vikingkongen Ragnar Lodbrok. Han var den første herskeren i det svenske dynastiet (Munso).

I et av eventyrene han er med på, leder den forkrøplede bror Ivan den beinløse gjengen, mens Bjørn antas å være en voldsom og dyktig kriger med makt til å snu slagets gang. Han tok også med seg vikingkrigere da han plyndret Italia, Gibraltar, Frankrike, Spania og England. Bjørn var sønn av vikingkongen Ragnar Lodbrok.

Eric den seirende

Erik den seirende var Sveriges første vikingkonge. Han vant slaget ved Fýrisvellir i Gamle Uppsala etter å ha ofret til Odin at hvis han vant, skulle han ofre seg selv i ti år. Dessuten var han monark i 970. Erik den seirende var den første herskeren som ble akseptert av stormennene rundt Vattern og de opprinnelige svenskene rundt Malaren.

Olof Skötkonung

Olof Skötkonung var sønn av Erik den seirende og konge av Sverige. Hans forsøk på å innføre kristendommen ble i stor grad motarbeidet av ikke-kristne svenske høvdinger. Dessuten motsatte han seg utviklingen av en sterk norsk stat, noe som fikk ham til å slutte seg til danskekongen Svend I Tveskæg i en seierrik krig mot Norge rundt 999.

Tidlig i sin regjeringstid ledet Olof et vikingtokt til Wendland. Han antas også å være den første svensken som var kristen frem til sin død. Sammenlignet med forgjengerne, som var opptatt av krig, skal Olof ha vært en stikkende og hovmodig konge som foretrakk kongelig sport fremfor krig.

Sigurd Ring

Sigurd Ring var en svenskekonge som er omtalt i de gamle skandinaviske sagaene. Onkelen Harald Wartooth ga ham lederskapet i Sverige. Senere forsøkte han å styrte onkelen med sikte på å overta Danmarks krone. Til slutt vant han slaget ved Brávellir, som Odin skal ha grepet inn i ved å drepe Harald. Dessuten var han far til den norrøne vikinghelten Ragnar Lodbrok.

Berømte vikingsteder og museer i Sverige

 1. Birka Vikinglandsby
 2. Rattvik Vikinghus
 3. Storholmen Living Village
 4. Vikingmuseet i Stockholm
 5. Fotevikens friluftsmuseum
 6. Gamla Uppsala
 7. Runesteinen i Rök
 8. Stornäset Vikinghus
 9. Furudal/ Guidekullo
 10. Trelleborgen festning

Legg igjen en kommentar