Norske etternavn

This post is also available in: Engelsk Danish Finsk Swedish Estonian Latvisk Litauisk Hindi Arabisk Kinesisk (forenklet) Fransk Tysk Japansk Polsk Russisk Spansk Ungarsk Thai Ukrainsk Vietnamesisk

Norske etternavn er en utrolig måte å kjenne folkets store kultur på. For en ny person kan navnet på nordmenn ganske enkelt passere for en individuell identifikasjon, men til lokalbefolkningen har det mer enn bare det. Et norsk etternavn er en kilde til familieidentitet. Med etternavnet kan noen spore det tilbake til tidligere generasjoner.

For noen som er interessert i å kjenne og forstå utviklingen av norske etternavn, er det en interessant inngangsport til kulturen deres. Etternavnene inneholder mer enn bare en personlig tag og kan brukes til å spore generasjonen din.

Kort historie om norske etternavn

De etternavn på nordmenn slik de er i dag har gjennomgått justeringer tidligere. Hver justering har vært utelukkende ment å etablere etternavnene som en kilde til familieidentitet. For eksempel i årene før 1923 endte den vanlige trenden for de fleste etternavn i Norge med -son, -sen, -dotter eller -datter. Disse navnene viste enten sønn av eller datter av.

For konsekvens av navngivning ble det den norske regjeringens politikk at folk velger etternavn som kan gå ned. Som svar på dette kravet valgte familier å fortsette med farens etternavn, mens andre fortsatt valgte å ta stedsnavn eller gårdsnavn. I utgangspunktet inkluderte kildene til norske slektsnavn gårdsnavn, toponymer og stedsnavn. Med de nye lovene kan familier overføre etternavnet fra den ene generasjonen til den andre.

I dag kan alle med interesse for Skandinavia eller spesifikt Norge lure på om deres særskilte etternavn. Tidligere hadde slektsnavn interessante historier i etymologiverdenen. De Norske etternavn innebærer det navn på geografiske geografiske trekk, steder og andre som fedrenes direkte navn. .

Norske navn indikerer generasjons arvelig retning

Kilder til norske etternavn

Akkurat som de andre delene av Skandinavia er norske etternavn unike. Etternavnene i t han fjorder i Norge er ikke det samme som i Storbritannia og USA. De viktigste typene etternavn er:

Norske toponymiske etternavn

Norske toponymiske etternavn refererer til geografiske steder og steder. Slike navn er også kunstneriske eller dekorative.

Norske patronymiske etternavn

Dette er navnene som ble overført fra familiens far til andre.

Norske yrkesnavn

Yrkes etternavn blant nordmenn kommer fra den vanlige eller beste jobben som forfaren gjorde. Så fra et slikt navn kan generasjoner også få en ide om hva deres forfedre pleide å gjøre for å leve.

Tidligere hadde de norske navnene tre deler, inkludert en adresse, patronymet og fornavnet. Med moderniseringen endret alt seg, inkludert prosessen med å gi etternavnet, og nå måtte nordmenn fikse slektsnavnene sine.

Vanlige norske etternavn

 • Hansen : Den er vanlig over hele Norge, og den har fått oppmerksomhet over hele verden. Det betyr sønn av Hans, en indikasjon på norsk navn. Selv om det er stavevariasjoner, som Hanssen, er det et av de vanligste etternavnene i Norge.
 • Johansen: Det betyr sønn av Johan. Den ble brukt som et alternativ til John, og den hadde varianter som Johannes.
 • Aaby : Navnet er hovedsakelig inspirert av to ord, inkludert ‘a’ og ‘byr.’ ‘a’ betyr en elv, mens ‘byr’ betyr gård.
 • Aaberg: Det betyr på åsen som ligger ved elven, og den angir et individ som bor ved elven.
 • Aadland: navnet kommer fra gammelnorsk, «Árland», som betyr land som ligger ved elven.
 • Aamodt: Navnet kombinerer «møte» og «elver»; det betyr et sted hvor to av elvene møtes.
 • Århus: Det er et vanlig navn som kommer fra gammelnorsk, og det betyr en elv og en gård eller et hus.
 • Arud: Det er et norsk etternavn laget av “å”, som betyr en elv eller bekk, mens “rud” betyr rydding.
 • Aun: Ordet “aun” betyr ødemark, en gård i Norge.
 • Bang: Det er blant de mest kjente norske navnene, og det er kjent blant individer som bor på en bakketopp, terrasser eller et firma.
 • Balke: navnet kommer fra det norrøne navnet «balk», som betyr stråle.
 • Barness: det er et slektsnavn som består av “Baldrekr” og “nes” gammelnorsk navn som betyr odde eller punkt.
 • Berg: Navnet brukes hovedsakelig for mennesker i fjellene i en region.
 • Becken: I forhold til resten er dette etternavnet interessant fordi det kommer fra «Bec», et engelsk ord «Bekke», som betyr strøm.
 • Beito: slektsnavnet er fra en elvs navn som er ved iskaldt beite eller beite.
 • Borger: Det er et habitasjonsnavn for en person som bor ved befestning eller ved åsen.
 • Calland: det er navnet på en gård, ‘Kalland’, som betyr kalveland.
 • Dahl: Navnet er avledet fra «Dalr», et gammelnorsk ord som betyr dal.
 • Dahlem: den består av en kombinasjon av to gammelnorske ord, “dalr” og “heim”, som betyr henholdsvis dal og hest.
 • Dammen: I Norge betyr en demning en dam, og navnet kan også ha kommet fra et sted som heter Drammen, som ligger i Sørøst -Norge.
 • Dokken: det stammer fra «Dokk», et gammelnorsk ord som betyr depresjon eller hul.
 • Dybdahl: I Norge betyr det noen som bor i den dype dalen.
 • Dullum: det er flertall av «dalr», som er et gammelnorsk navn som betyr dal.
 • Ege: Det kommer fra det gammelnorske ordet ‘eiki’, som betyr eikelund, og det betegner også de beste norske sørlandsbyene.
 • Eggum: Det er flertall av ordet egg i Norge.
 • Eiken: Det betyr eik avledet fra ordet «eik.»
 • Elden: Det stammer fra ordet som betyr flamme eller ild.
 • Elstad: Navnet har en kombinasjon av «Eilifr», som er et personlig navn, så vel som «stadr», som betyr gård.
 • Enberg: navnet stammer fra to norrøne ord, «Einir» og «berg», som betyr henholdsvis einer og ås.
 • Fadness: Det er en kombinasjon av to navn, «ferga» og «nes», som betyr henholdsvis ferge og nes.
 • Falla: Det kommer fra ordet fall med henvisning til trefelling eller et skred.
 • Falstad: Det første elementet er ukjent, mens det andre stad betyr bolig.
 • Fehn: Navnet er avledet av ordet Favin som betyr eng.
 • Flaa: Det er et slektsnavn for familiene som bodde på terrassegårder.
 • Gaarder: Jeg t kommer fra ordet «gard», som betyr gård og andre steder i Norge.
 • Gjelle: Navnet betyr kløft
 • Grambo: Navnet betyr gård.
 • Granberg: Navnet er avledet fra gammelnorsk navn «gran» og «berg», som betyr henholdsvis gran og fjell.
 • Grande: Navnet betyr sandrygg.
 • Hagen: Det betyr beskyttet religion
 • Hall: Navnet er adoptert for personer som jobbet i et hus, en herregård eller en hall til en uopplyst adelsmann.
 • Hove: Det er avledet fra norske navn, som angir gudshuset.
 • Horn: Den representerer familiene som hugget forskjellige gjenstander fra et horn.
 • Ihle: Det stammer fra ordet «ila», som betyr brønn eller vår.
 • Øy: Det er en kombinasjon av to norske ord, “er” og “land”, som betyr henholdsvis is eller vann og land.
 • Jahr: Det er et gammelt norsk navn, «jaorr», som betyr kant eller kant.
 • Kjos: Det betyr en smal dal.
 • Klepp: Det betyr enten bløff eller klippe.
 • Kvam: Den peker mot landets små daler.
 • Lund: Det er et populært navn som betyr trær.
 • Landvik: For nordmenn er det en by, og det betyr landinnløp.
 • Sjef: Det er navnet på et sted, og det består av to gammelnorske navn, «mar» og «angr», som betyr henholdsvis måke og innløp.
 • Malmin: Det er knyttet til de norske gårdene.
 • Morgen: Det betyr tre.
 • Naas: Det betyr nese i Norge.
 • Nerby: Det betyr de lave gårdsarealene.
 • Ness: For nordmenn betyr navnet odde, og det beskriver et individ som bor i odden eller odden.
 • Odden: Navnet betyr odde.
 • Okland: Navnet representerer nordmennene fra Aukland eller Okland
 • Ottum: Navnet kommer fra Otta -elven som betyr å skremme.
 • Pollen: Navnet betyr liten bukt eller dam, og det stammer fra ordet «pollr.»
 • Rannum: Det er et habitasjonsnavn som betyr brink eller nese.
 • Rike: Det betyr regelen.
 • Rosedahl : Det er navnet, som ligger bak spørsmålet om rydding av daler.
 • Selger: Ordet kommer fra det norske navnet «selja», som betyr selje og land som betyr land.
 • Stien: I Norge betyr navnet gårdsvei.
 • Solberg: Det refererer til navnet på et sted, og de to ordene «sol» og «berg» betyr sol og fjell.
 • Sund: Det kommer fra ordet «sund», som betyr sund.
 • Tanck : Navnet betyr god ånd.
 • Tande: Det betyr tann, og på den annen side refererer det til Norges gårdene.
 • Tenold : Det betyr innhegning i en liten ås.
 • Ulberg: Navnet er en kombinasjon av to ord, «ulfr» og «berg», som betyr henholdsvis ulv og fjell.
 • Ure: Navnet står for de steinete bakkeengene.
 • Valen : Det betyr grunt vann.
 • Wahl: Det er navnet på norske gårder.
Latest posts by Awino Fredrick (see all)

Legg igjen en kommentar