Skandinavisk kultur

Hur man förstår skandinaviska länder

Att förstå skandinaviska länder beror på sammanhanget, och vem som frågas. Svaret kan vara annorlunda när man talar i termer av geografi, kultur eller språk. När ordet ”nordiskt” kastas in i blandningen blir saker förvirrande och dessa två används ofta omväxlande i sitt sammanhang men de har sina egna specifika betydelser. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på Skandinavien för att få en ordentlig förståelse för vad det är.

Vad betyder ordet ”Skandinavien”?

Ordet ”Skandinavien” har sitt ursprung i början av 18 -talet th århundradet på grund av danska och svenska universitet som kämpar för delad historia, mytologi, konst och kultur i Danmark, Sverige och Norge. Rörelsen fick sitt namn från Skåne, även känt som Skåne, Sveriges sydligaste provins, vilket gav upphov till termen ”Skandinavien”.

Under år fram till 1814 var Danmark och Norge inledningsvis under ett rike innan Norge överlåtits till Sverige båda ingick i en union som ett av två jämlika riken tills 1905, då båda kungadömena blev självständiga efter upplösningen av unionen.

Idag betyder Skandinavien en grupp länder i norra delen av Europa, som inkluderar Danmark, Norge och Sverige, och beroende på vissa förutsättningar, inkluderar Island, Finland och Färöarna.

Skandinavisk geografi

Skandinavien brukar kallas norra Europa. Den skandinaviska halvön består av Sverige och Norge. Endast tre länder nämns vid hänvisning till den geografiska regionen i Skandinavien, och det är Danmark, Norge och Sverige. I listan finns också ett danskt territorium, Grönland och Färöarna, en självstyrande park i Danmark. När det gäller geografiskt område tillhör Finland och Island inte Skandinavien.

Vad är den skandinaviska halvön?

Den skandinaviska halvön består av Sverige och Norge. Halvön är cirka 1850 km lång och sträcker sig söderut från Barentshavet i norr, norska havet i väster och Bottenviken och Östersjön i öster. Halvön separeras från Danmark med Kattegat och Skagerrak . I öster ligger Norge och i väster ligger Sverige.

Halvönens yta är 750 000 kvadratkilometer. Landskapet består huvudsakligen av bergsområden, som skapades genom isbildning för cirka 2 miljoner år till 11 tusen år sedan. Sverige har relativt mjuka sluttningar med en låg lutning som går ner till Östersjön, medan Norges berg når till kusten och åtskilda av vackra fjordar.

Skandinavisk kultur

När det gäller kultur kombinerar Skandinavien allt perfekt. Kooperativ, praktisk och jämlik. Kulturen i de tre skandinaviska länderna: Sverige, Norge och Danmark (inklusive deras nordiska kusiner Finland och Island) har uppnått en balans mellan personlig komfort, samhällets välfärd och ekonomiska styrka .

Med sammanflätade historier kan det skandinaviska landet vara inåtvända men de kan också karakteriseras som utåtriktade samhällen som är mycket traditionella men öppna för nya människor och idéer. Individuell frihet, diskretion, integritet och tolerans är viktiga karaktärselement som skandinaver värnar om.

Skandinaviskt språk

När det gäller språk i Skandinavien , termen ”nordgermanska språk” hjälper till att beskriva germanska språk som inkluderar svenska, danska, norska, isländska och färöiska. De tre språken förstås ömsesidigt (i teorin) av högtalare på varje språk: danska, svenska och norska. Finska tillhör den finska gruppen av de uraliska språken, som också har estniska och ungerska som en del av det.

Author photo
Publication date:
Author: Ludvig
Ludvig is the owner and driving force behind Scandinavia.life. A native Norwegian with ties to Denmark, Sweden and Finland, he is the perfect guy to guide you through the delights of Scandinavia.