Danmark / Levande / Rör på sig

Mardrömmen att byta ut ett utländskt körkort mot ett danskt körkort

By: Awino Fredrick

Last Update:

Mardrömmen att byta ut ett utländskt körkort mot ett danskt körkort

När man planerar en flytt till Danmark från utlandet glömmer man ofta bort vissa färdigheter som senare blir nödvändiga. För utlänningar som kommer till Danmark från till exempel Afrika eller Asien är det en vild dröm att ha ett körkort. Du kanske förstår att det i vissa länder är en lyx att äga en bil. Detta är inte som i Danmark, där till och med tonåringar snurrar runt i några av de trendiga bilarna. För de lyckliga som får körutbildning innan de kommer till Danmark kommer den verkliga erfarenheten när de byter bil.

I de flesta fall tror människor att deras utländska körkort automatiskt kommer att godkännas för att bytas ut mot ett danskt körkort. Långt ifrån. Själva processen med att byta ut kan vara svår och en del svaga hjärtan ger till och med upp. Det berättas eller viskas så många historier om utlänningar som påbörjar processen för att byta körkort och som stöter på en återvändsgränd när de ska klara av praktiska och teoretiska körprov i Danmark. 

Utan att försöka skrämma någon eller få det att se omöjligt ut, är det inte bara en enkel process att byta körkort till ett danskt körkort.Det är inte vad du föreställde dig att det bara är några papper som ska undertecknas och sedan är du klar. Puh nej. Du måste genomgå en kriminalteknisk kontroll av körkortet, registrera dig vid en körskola och avlägga både teoretiska och praktiska prov innan det danska körkortet överlämnas.

Det rekommenderas att du läser: Körkort i Danmark

Körning som utlänning i Danmark

Medan du njuter av den fantastiska vistelsen i Danmark blir det en extra krydda att köra en privat bil. Naturligtvis vill du utforska och förflytta dig i Danmark, vilket inte är lätt med kollektivtrafiken. Att ha en egen bil och att kunna köra bil är en bra försäkring för din bekvämlighet i Danmark. Att ha en bil att köra i Danmark är aldrig en stor sak. Det viktiga är att ha ett körkort.

Det är ett faktum att kollektivtrafiken är perfekt anpassad till tidtabellerna. Men att ha en privat bil och ett körkort ger dig en hög grad av flexibilitet, kontroll och tillförlitlighet. Det är också mycket troligt att du som utlänning i Danmark redan äger en bil hemma och har körkort.

Så när du är i Danmark kommer du naturligtvis att finna att det är en utmaning att luta dig mot kollektivtrafiken. Trycket på att äga en bil och börja köra bil är därför extremt stort. Men ett körkort i Danmark kan antingen kosta nästan ingenting eller bränna ett rejält hål i fickan. 

 Finns det en universell standard för att få körkort i Danmark?

Du kan inte bara börja köra bil i Danmark utan att följa rätt förfarande. Du måste självklart se till att ditt utländska körkort är reglerat och att det är tillåtet att arbeta i Danmark. 

Det finns ett förfarande för att köra i Danmark med ett utländskt körkort, men det finns ingen universell standard för att få ett körkort. Detta innebär att både kostnaden och svårigheten för att få ett körkort i Danmark varierar kraftigt. Timmar av lektioner och utbildning kan kräva en extra avgift som kan fortsätta att öka. 

På det hela taget är förfarandet för att få ett körkort i Danmark ganska standardiserat men mycket dyrt. Allt detta leder till kostnader för teorilektioner, teoriprov, körlektioner och körprov. I Danmark kostar detta normalt 10 000 danska kronor.

Byte av ditt utländska körkort från EU/EES mot ett danskt körkort

Utländska invånare i Danmark måste byta ut sitt utländska körkort mot ett danskt körkort när de flyttar till Danmark. Reglerna och bestämmelserna för att byta ut ditt utländska körkort mot ett danskt körkort beror på vilket land som utfärdade ditt ursprungliga körkort. 

Utbytet av ditt utländska körkort förväntas dock ske inom 180 dagar efter att du flyttat in i Danmark. Detta gäller vanligtvis från och med det datum då du anlände till landet i syfte att stanna. 

Om ditt körkort har utfärdats i EES- och EU-länderna är det mycket möjligt att du kan använda det i Danmark. Du kan fritt byta ut ditt utländska körkort mot ett danskt körkort utan att det medför några kostnader eller extra körprov.

De goda nyheterna är också möjliga för alla som har körkort för australiensiska huvudstäder, brasilianska, japanska, sydkoreanska, ryska, ukrainska och schweiziska körkort. Du kan fritt byta ut ditt körkort mot ett danskt körkort om det kommer från dessa stater. 

För att utbytet ska bli framgångsrikt måste du förutom ditt befintliga tillstånd även lämna in ett intyg från din läkare. Dessutom måste du underteckna en skriftlig försäkran om att du inte har blivit diskvalificerad från att köra bil under de senaste fem åren. Dessutom får ditt körkort inte ha utfärdats eller vara begränsat på särskilda villkor. 

Byte av ditt utländska körkort från ett land utanför EU/EES mot ett danskt körkort

Länder som Singapore, USA, Australien och Kanada. Serbien, Nya Zeeland, Israel, Hercegovina, Chile och Isle of Man gäller samma villkor som nämns ovan. Du måste dock också lämna in en deklaration om att du har två års erfarenhet av dansk körning. 

Detta innebär att du måste ha haft ditt körkort och ha kört aktivt i två år. Även om Storbritannien inte passar in i ovanstående kategori kan du byta ut ditt körkort mot ett danskt körkort. Men det är bara möjligt om det är i linje med EU-reglerna före brexit. De brittiska körkort som utfärdas efterden 1 januari 2021 behandlas på samma sätt som körkort från ”tredjeländer”.

När det gäller andra utländska körkort har man rätt att använda dem för att köra i Danmark. Det finns ett förbehåll om att ett sådant utländskt körkort endast får användas för en period på högst 90 dagar. Detta är dock endast möjligt om du har registrerat dig som bosatt i Danmark. Reglerna tillåter användning av utländska körkort som är tryckta på franska eller engelska. Men de danska reglerna tillåter också latinska bokstäver som åtföljs av en engelsk, dansk eller fransk översättning.

Om ditt utländska körkort inte uppfyller de fastställda villkoren måste du som standard skaffa ett internationellt körkort innan du kan köra i Danmark. Detta är vad som brukar kallas ”kontrollerende koreprove” i Danmark. Kontrollkörprovet gör det möjligt för dig att byta ut ditt utländska körkort mot ett danskt körkort.

Att få ett nytt körkort i Danmark 

Det finns olika regler för utbyte av körkort i Danmark med hänsyn till din ursprungsort. De som aldrig har haft körkort måste dock genomgå en sju timmars trafikrelaterad första hjälpen-lektion. Dessutom 28 teorilektioner, 4 praktiska lektioner om manövrer på banan, 16 lektioner om trafikkörning och 4 avancerade lektioner om halkkörning på halkbana. Allt detta måste ske innan du kan göra ett teori- och körprov.