Valkyriernas namn

This post is also available in: Engelska Norskt Bokmål Danska Finska Estniska Lettiska Litauiska Hindi Arabiska Förenklad kinesiska Franska Tyska Japanska Polska Ryska Spanska Ungerska Thailändska Ukrainska Vietnamesiska

Precis som de norska efternamnen hade betydelser, representerade valkyrienamnen gruppen av krigarjungfrur som tjänade guden Oden. Valkyriorna var mäktiga kvinnor som skickades till slagfältet när de valde att fälla domen över de dödade. De tros ha övernaturliga krafter och skulle flygas genom luften och havet.

Valkyrian var kopplad till strid, rättvisa och blodsutgjutelse. I striden valde de ut vilka som levde och vilka som överlevde. För de som dog valdes hälften av dem ut av Valkyrie att gå med Freyja i Fólkvangr och Odin i Valhalla. De fornnordiska dikterna hade en lista över olika valkyrienamn och deras betydelser, inklusive beskrivning av valkyriernas förmågor och roller.

Vilka är valkyriorna?

I den nordiska mytologin menade Valkyrie att väljare av dödade beskrev sina roller under den tiden. Det fanns också Odins sal i Asgård där vikingakrigaren som miste livet togs (Einherjar). På den platsen festade och tränade de när de förberedde sig för att slåss med Oden i Ragnarök, det sista slaget vid apokalypsen.

Valkyriorna bar starkt lysande spjut. Dessutom hade de kapacitet att göra gutturala strider medan de flög över slagfältet. Deras roll att plocka döda kroppar på slagfältet gjorde att de i vissa fall representerades av kadavret som äter korpar. Men eftersom de var kvinnor var de tvungna att göra de traditionella kvinnliga rollerna.

Valkyriornas namn

Antalet valkyrier som fanns under den nordiska mytologin är okänt. Sammantaget namngavs de med avseende på vapen och krig samt framhävde deras intima relation till krig.

 • Brynhildr: (uttalet är ”Brin-hil-duur”) det betyder ljus strid och stridsrustning och var valkyriernas ledare.
 • Eir: (uttalet är ”Ee-rh”), det betyder nåd eller frid. I den nordiska mytologin är varelsen kopplad till medicinsk skicklighet.
 • Gunnr: (uttalet är ”Gunner”), det betyder strid eller krig
 • Göndu: uttalet är ”Gawn-du”, det betyder trollstav, och det är bland de häftiga fornnordiska såväl som dödade väljare.
 • Geirahöð: Namnet uttalas som Gee-ey-ra-hut och det betyder stridsspjut.
 • Geirönu: Uttalet är Gee-ey-ro-nu och det betyder att man laddar fram med spjutet.
 • Geiravör : Namnet uttalas som Gee-ey-ra-vurr för att betyda spjut-vör.
 • Skrämmande. Det uttalas som Gee-ey-dra-fu och det betyder spjut-finger.
 • Göl: Uttalet är Gawl och det betyder brus, strid eller tumult, varelsen tjänade Oden i strid.
 • Geirskögu: Uttalet är ”Gee-aer-sko-gu”) och det är ett häftigt valkyrienamn att betyda spjutbärare.
 • Geirskögul: Det betyder Spjut-skögul
 • Hildr: Uttalet är Hill-dur som betyder strid och var Hedins hustru och Högnis dotter.
 • Hrund: Det uttalas som Rund och det betyder pricker.
 • Herfjötur: Uttalet är Her-fyo-tur och det betyder arméns boja. Hon var en mäktig valkyria i den nordiska mytologin och hade förmågan att placera bojor.
 • Herja: Uttalet är Herja och det betyder en som ödelägger. Hon var en germansk och valkyrisk gudinna samt väljare av de dödade.
 • Herfjotur: Det betyder värdboja
 • Hervör alvitr: Namnet uttalas som Her-vor-aal-vee-tur, det betyder allvisst märklig varelse. I den nordiska mytologin var hon Hlaðguðrs syster.
 • Hlaðguðr svanhvít: Uttalet är Hluh-goor-svan-vit för att betyda svanvit. Hon var Hervör alvits syster och dotter till kung Hlödvér.
 • Hjalmþrimul: Det uttalas som Jam-pree-mul, det betyder hjälmslam. I den nordiska mytologin är det bland valkyriorna som valt de varelser som dör i striden.
 • Hjörþrimul: Hon är en legendarisk valkyria och uttalet är Jor-pree-mul. Det betyder också den kvinnliga svärdskrigaren.
 • Radgrid: Det betyder vapenvila
 • Hlökk: Uttalet är Lowk för att betyda brus, strid.
 • Hrist: I den nordiska mytologin betyder namnet darrande en och det uttalas som Rist.
 • Þrúðr: På fornnordiskan serverade hon ale till Einherjar i Valhalla och uttalet är Pruder. Namnet betyder makt eller styrka.
 • Þrima: Uttalet är Prima och det betyder kamp
 • Þögn: Namnet uttalas som bonde och det betyder tystnad. Den finns i Nafnaþulur-delen som är knuten till Prosa-Edda.
 • Skeggöld: Uttalet är Ske-guld och det betyder yxålder. Hon framträder som valkyria i två dikter och tros vara bland de mäktiga kvinnofigurerna.
 • Svipu: Uttalet Svi-bajs betyder föränderligt. Tyvärr ges inte så mycket information om henne.
 • Sveið: Namnet uttalas som Sveyud som betyder buller eller vibration.
 • Kára: Namnet nämns i Helgakviða Hundingsbana II, som var en av de Poteic Eddas-dikterna. Uttalet är Kaara och det betyder lockig en.
 • Skuld: Uttalet är Skuld för att betyda framtid eller skuld. Hon är en valkyria som hade Norns position som ödesgudinna.
 • Sigrdrífa: Det uttalas som Sig-ur-dri-fa för att betyda anstifta till seger. I den nordiska mytologin var en sådan varelse känd som dödad väljare.
 • Skögul: Uttalet är Sko-guul för att betyda högt torn eller shaker. På fornnordiskan förekommer den i Heimskringla.
 • Thrudr: I den nordiska mytologin betydde namnet makt
 • Sanngriðr. Namnets uttal ärSan-grid-ur som betyder mycket grym och mycket våldsam. Valkyarien är en kraftfull kvinnofigur och hon nämns i Darraðarljóð-dikten.
 • Mist: Namnet uttalas som Mist för att betyda dimma eller moln. Det nämns i Grímnismál-dikten skriven av poetiska Edda.
 • Róta: Hon är en valkyarie som uttalas som Row-tah för att betyda storm och snöslask.
 • Ölrún: Uttalet är Awl-run för att betyda ale-runa.
 • Randgrid: en kraftfull valkyrie uttalas som Rand-grid och namnet betyder sköldförstörare.
 • Geirahod : Det betyder spjutkamp
 • Ráðgríðr: En välkänd valkyria under den nordiska mytologin uttalas som Rad-gri-dur. Det var ansvarigt för att döma de varelser som kommer att dö i en strid.
 • Reginleif. Uttalet är Regnblad för att betyda guds dotter.
 • Hlokk : Det betyder ljud av strid
 • Geirskogul: I den nordiska mytologin betydde namnet spjutbärare.