Valkyrie-navn

This post is also available in: Engelsk Danish Finsk Swedish Estonian Latvisk Litauisk Hindi Arabisk Kinesisk (forenklet) Fransk Tysk Japansk Polsk Russisk Spansk Ungarsk Thai Ukrainsk Vietnamesisk

Akkurat som de norske etternavnene hadde betydninger, representerte valkyrienavnene gruppen av krigerjomfruer som tjente guden Odin. Valkyriene var mektige kvinner som ble sendt til slagmarken når de valgte å dømme de drepte. De antas å ha overnaturlige krefter og vil bli fløyet gjennom luften og havet.

Valkyrien var knyttet til kamp, rettferdighet og blodsutgytelse. I kampen valgte de ut hvem som levde og hvem som overlevde. For de som døde, ble halvparten av dem valgt av Valkyrie til å bli med Freyja i Fólkvangr og Odin i Valhalla. De gamle norrøne diktene hadde en liste over forskjellige valkyrienavn og deres betydninger, inkludert å beskrive evnene og rollene til valkyrier.

Hvem er valkyriene?

I den norrøne mytologien mente Valkyrie at velgerne av drepte beskrev rollene deres i løpet av den tiden. Det var også Odins sal i Asgard hvor vikingkrigeren som mistet livet ble tatt (Einherjar). På det stedet festet de og trente mens de forberedte seg på å kjempe med Odin i Ragnarok, det siste apokalypseslaget.

Valkyriene bar sterkt skinnende spyd. Dessuten hadde de kapasitet til å lage gutturale kamper mens de fløy over slagmarken. Deres rolle som å plukke døde kropper på slagmarken gjorde at de ble representert av åtselet som spiste ravner i noen tilfeller. Men siden de var kvinner, måtte de gjøre de tradisjonelle kvinnerollene.

Navnene på valkyriene

Antall valkyrier som eksisterte under den norrøne mytologien er ukjent. Totalt sett ble de navngitt med hensyn til våpen og krig, i tillegg til å fremheve deres intime forhold til krig.

 • Brynhildr: (uttalen er «Brin-hil-duur») det betyr lys kamp og kamprustning og var Valkyries leder.
 • Eir: (uttalen er «Ee-rh»), det betyr nåde eller fred. I den norrøne mytologien er skapningen knyttet til medisinsk dyktighet.
 • Gunnr: (uttalen er «Gunner»), det betyr kamp eller krig
 • Göndu: uttalen er «Gawn-du», det betyr tryllestavbruker, og det er blant de heftige gammelnorske så vel som drepte velgere.
 • Geirahöð: Navnet uttales som Gee-ey-ra-hut og det betyr kampspyd.
 • Geirönu: Uttalen er Gee-ey-ro-nu og det betyr å lade opp med spydet.
 • Geiravör : Navnet uttales som Gee-ey-ra-vurr for å bety spyd-vör.
 • Geirdriful. Det uttales som Gee-ey-dra-fu og det betyr spyd-flinger.
 • Göl: Uttalen er Gawl og det betyr støy, kamp eller tumult, skapningen tjente Odin i kamp.
 • Geirskögu: Uttalen er «Gee-aer-sko-gu») og det er et voldsomt valkyrienavn å bety spydbærer.
 • Geirskögul: Det betyr spyd-skögul
 • Hildr: Uttalen er Hill-dur som betyr kamp og var Hedins kone og Högnis datter.
 • Hrund: Det uttales som Rund og det betyr prikker.
 • Herfjötur: Uttalen er Her-fyo-tur og det betyr lenke av hæren. Hun var en mektig valkyrie i den norrøne mytologien og hadde kapasitet til å legge lenker.
 • Herja: Uttalen er Herja og det betyr en som ødelegger. Hun var en germansk og valkyrie-gudinne, i tillegg til å velge de drepte.
 • Herfjotur: Det betyr vertslenke
 • Hervör alvitr: Navnet uttales som Her-vor-aal-vee-tur, det betyr altfor rar skapning. I den norrøne mytologien var hun Hlaðguðr-søster.
 • Hlaðguðr svanhvít: Uttalen er Hluh-goor-svan-vit for å bety svanehvit. Hun var søsteren til Hervör alvit og datteren til kong Hlödvér.
 • Hjalmþrimul: Det uttales som Jam-pree-mul, det betyr hjelmklatring. I den norrøne mytologien er det blant valkyriene som valgte skapningene som døde i slaget.
 • Hjörþrimul: Hun er en legendarisk valkyri og uttalen er Jor-pree-mul. Det betyr også den kvinnelige sverdkrigeren.
 • Radgrid: Det betyr våpenhvile
 • Hlökk: Uttalen er Lowk for å bety støy, kamp.
 • Hrist: I den norrøne mytologien betyr navnet skjelvende og det uttales som Rist.
 • Þrúðr: På gammelnorsk serverte hun øl til Einherjar i Valhalla og uttalen er Pruder. Navnet betyr makt eller styrke.
 • Þrima: Uttalen er Prima og det betyr kamp
 • Þögn: Navnet uttales som bonde og det betyr stillhet. Den finnes i Nafnaþulur-delen som er knyttet til Prosa Edda.
 • Skeggöld: Uttalen er Ske-gull og det betyr øksealder. Hun fremstår som en valkyrie i to dikt og antas å være blant de mektige kvinneskikkelsene.
 • Svipu: Uttalen Svi-poo betyr foranderlig. Dessverre er det ikke gitt så mye informasjon om henne.
 • Sveið: Navnet uttales som Sveyud som betyr støy eller vibrasjon.
 • Kára: Navnet er nevnt i Helgakviða Hundingsbana II, som var et av Poteic Eddas-diktene. Uttalen er Kaara og det betyr krøllete.
 • Skuld: Uttalen er Skuld for å bety fremtid eller gjeld. Hun er en valkyrie som hadde Norns posisjon som skjebnegudinne.
 • Sigrdrífa: Det uttales som Sig-ur-dri-fa for å bety anstifte til seier. I den norrøne mytologien ble en slik skapning kjent som drept velger.
 • Skögul: Uttalen er Sko-guul for å bety høyt ruvende eller shaker. På gammelnorsk dukker det opp i Heimskringla.
 • Thrudr: I den norrøne mytologien betydde navnet makt
 • Sanngriðr. Navnets uttale er San-grid-ur som betyr veldig grusom og veldig voldelig. Valkyarien er en mektig kvinneskikkelse og hun er nevnt i Darraðarljóð-diktet.
 • Tåke: Navnet uttales som tåke for å bety tåke eller sky. Det er nevnt i Grímnismál-diktet skrevet av poetiske Edda.
 • Róta: Hun er en Valkyarie uttalt som Row-tah for å bety storm og sludd.
 • Ölrún: Uttalen er Awl-run for å bety ale-rune.
 • Randgrid: en kraftig valkyrie uttales som Rand-grid og navnet betyr skjoldødelegger.
 • Geirahod : Det betyr spydkamp
 • Ráðgríðr: En velkjent valkyrie under den norrøne mytologien uttalt som Rad-gri-dur. Den var ansvarlig for å dømme skapningene som vil dø i en kamp.
 • Reginleif. Uttalen er Regnblad for å bety guds datter.
 • Hlokk : Det betyr lyden av kamp
 • Geirskogul: I norrøn mytologi betydde navnet spydbærer.