Spill og casino i Norden

I Skandinavia (og Norden) er det ulike lovgivninger når det kommer til casino – enten det er landbasert eller på nett. Vi har fått spørsmål om dette og vil besvare etter beste evne. Hvorfor er det egentlig slik? Du har kanskje vært på ferie nabolandene til Norge og undret deg over hvorfor du kan besøke et casino i Danmark, Sverige eller Finland, fordi det kan du faktisk helt uten problemer.

Reiser du utenfor Norden er det enda mer forvirring, noe du kan lære mer om her, men i all hovedsak er det kun Norge som skiller seg ut helt her oppe i nord.

Reglene er ulike

Årsaken er enkelt: lovgivningen er ulik mellom landene, og det er fordi det kreves politisk vilje til å forandre på noe i et land. Vi skal bare noen år tilbake for å se en annen virkelighet. Eksempelvis er Sverige et land som har valgt å gå vekk fra monopol (som er i Norge), noe også Danmark har gjort. Finland har heller ikke monopol på nettcasino eksempelvis, men det eneste fysiske casinoet er eid av staten (finner du i Helsinki).

I Danmark derimot er det noen enkelte fysiske casino, som er privateid, men det er under streng regulering. Sverige er likedan (fordi Danmark bygger på den svenske modellen), mens i Norge finner du verken fysiske eller nettbaserte casino som ikke er i statens eie – alt er monopol.

Lisensmodellen trumfer

Lisensmodellen trumfer, fordi dette gjør at den enkelte stat får sikret inntekter, samtidig som det er fri konkurranse. Dette har vist seg å være en suksess i nabolandene til Norge, fordi med et lisensbasert system vil det være et insentiv or det enkelte casino å følge lovgivningen i det aktuelle landet.

Uenighet i Norge

I Norge er det stor uenighet, fordi det er en del forskning på området, som viser systemet i Danmark gikk så godt. De skiftet over til et lisensbasert system i 2018, og dette har ensidig vist seg å være en uforbeholden suksess.

Det har vært flere høringer i Stortinget for å utfordre det eksisterende systemet, noe som er drevet av flere aktører med interesser. Her er det verd å nevne, at selv foreninger for spillavhengighet har vist seg å være støttespillere, fordi regulering av casino forhindrer mer avhengighet.

Hva kan vi forvente?

Det er et godt spørsmål. Vi kan nok anta Norge etter hvert vil gå vekk fra monopol-ordningen. Selv om det er monopol i Norge så er det ingenting som hindrer nordmenn i å spille på nett, på utenlandske nettcasino, noe som betyr tapte inntekter for Staten. Dette er kanskje det mest kyniske synet.

På den andre siden så er casino noe de aller fleste ser på som underholdning, uten å spille seg fra hus og hjem. For andre er det ikke like enkelt. Mange nordmenn kan i dag ikke få like god hjelp av hjelpeapparatet i Norge, som de kanskje kunne ha fått om det var lisensbasert ordning og mer kontroll på casino basert i utlandet.