Trondheim när den är som bäst

De vackraste städerna i Skandinavien

När man talar om Skandinavien tycks de nordiska länderna komma in liksom många människor tror att de är en och samma sak, så det är lämpligt att skilja på båda och undvika förvirring senare. Termen ”Nordiska länder” används för att hänvisa till länderna och öarna som ligger i norra delen …

Read more

Malmö-tredje största staden i Sverige

Malmö Malmö (Malmö på svenska) är den tredje största staden i Sverige och förenar sig med närliggande Köpenhamn för att bilda Öresundsregionen (Øresundsregionen), som är det mest tätbefolkade området i den skandinaviska regionen. Trots stadens och regionens stora storlek är Malmö en mycket ren stad med många cykelvägar och öppna …

Read more