Billund

Billund  là nơi để đến nếu bạn đang muốn trẻ con và vui tươi. Thành phố là quê hương của Legoland – thiên đường nhựa – thứ dành cho mọi người, được làm từ hơn 50 triệu viên gạch. Legoland, nếu bạn chưa biết, là quê hương của những viên …

Read more