Người nước ngoài ở Iceland?

Di chuyển đến Iceland

Được gọi một cách khéo léo là “Vùng đất của Lửa và Băng”, Iceland là một địa điểm mơ ước của nhiều người. Với nhiều cảnh quan tinh tế, quốc gia châu Âu này là mục tiêu của nhiều người nhập cư tương lai. Thống kê cho thấy tổng số …

Read more