Társadalombiztosítás Dániában

Bár Dániában a gazdaság és a politika nagyrészt stabil, ez nem szüntette meg azokat a bizonytalanságokat, amelyekkel az emberek a mindennapi életben szembesülnek. Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy elveszítjük a munkájukat, nem tudjuk kielégíteni a napi szükségleteinket, munkahelyi sérülést szenvedünk, vagy nem tudunk gondoskodni a gyerekekről.

a kasse mindenkit magában foglal Dániában

Dániában olyan strukturált rendszer működik, amely biztosítja, hogy legalább mindenki képes legyen kielégíteni alapvető szükségleteit, feltéve, hogy megfelel a legális lakosként elismert különleges státusznak.

A dán társadalombiztosítási szabályok lehetőséget adnak arra, hogy minden fontos szociális jóléti szükségletet mindenki megkapjon, függetlenül attól, hogy állampolgár, bevándorló vagy menekült.

Hasonlítsa össze A kasse

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a cégeket, amelyek Dániában A-kasse-t vagy társadalombiztosítási szolgáltatásokat nyújtanak. Kattintson az adott A-kassére további információkért, és látogassa meg a megfelelő webhelyeket.

Mindenki benne van

A dán társadalombiztosítási rendszert az a filozófia vezérli, hogy mindenki megérdemli a megfelelő életszínvonalat, amely biztosítja az emberi méltóság legmagasabb szintjét.

Mindenkinek, aki szándékában áll három hónapot meghaladó ideig Dániában élni, regisztrálnia kell a Kommune területén található anyakönyvi hivatalban. A regisztráció során az ember kap egy anyakönyvi számot (CPR számot). A CPR az egészségügyi ellátásra és a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság elsődleges követelménye Dániában.

Mi a társadalombiztosítás Dániában?

Aki Dániában rendelkezik lakóhellyel, vagy jogi státusszal rendelkezik, azt a dán társadalombiztosítási szabályok védik. Nem mindegy, hogy a munkáltató másik EU-tagállamban található-e. Mindaddig, amíg az adott munkakör Dániában van, automatikusan a dán társadalombiztosítás vonatkozik az ilyen munkavállalókra. A Dániában foglalkoztatottak által fizetett járulékokat havonta nyolc százalékos mértékben vonják le a fizetésükből.

A dán társadalombiztosítási szolgáltatások összetevői

A dán társadalombiztosítás hozzáférést biztosít az egyéneknek különféle szolgáltatásokhoz, beleértve, de nem kizárólagosan az egészségbiztosítást, a családi ellátásokat, a betegségi és anyasági ellátásokat, a nyugdíjat, a munkanélküli segélyt, a napi táppénzt, az ATP-t (dán munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíj) és a munkahelyi balesetbiztosítást. Az illetékes dán hatóság felelőssége, hogy a meglévő jogszabályi rendelkezéseket felhasználja annak ellenőrzésére, hogy mely konkrét szociális szolgáltatások nyújthatók az egyén számára.

Ez eseti alapon történik. Ez azt jelenti, hogy a dán társadalombiztosításba bevonni kívánó egyénnek bármikor tisztában kell lennie körülményei egyediségével.

Társadalombiztosítás Dánia és Svédország között ingázóként

A Svédország és Dánia társadalombiztosítási rendszerének kapcsolatai egyedülállóak, mivel egyesek Svédországban élnek, de Dániában dolgoznak. Ilyen esetben az egyén felelőssége, hogy regisztráljon egy társadalombiztosítási rendszerbe, és csatlakozzon hozzá. A regisztrációt követően tájékoztatnia kell a Svéd Társadalombiztosítási Ügynökséget, hogy a továbbiakban nem lesz a svéd társadalombiztosítási rendszer tagja.

Azok, akik átlépik a határt Svédországból Dániába dolgozni, szabadon választhatnak, hogy a dán vagy a svéd egészségügyi szolgáltatásokat veszik igénybe. Mindazonáltal az adott település, ahol valaki él, és az Udbetaling Danmark szorosan kezeli az összes társadalombiztosítási juttatást, amelyet időről időre meg kell kapnia.

Egészségbiztosítás Dániában

A dániai önkormányzatok, más néven Kommune kötelesek nemzeti egészségbiztosítási kártyát kiállítani az arra jogosultak számára. Következésképpen az egészségbiztosítási kártya (sygesikringskort), amelyet Dániában sárga kártyának neveznek, lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy hozzáférjen egy kijelölt orvoshoz. A sárga kártyán szerepel a regisztrált személy neve, címe és személyi azonosító száma (CPR). A kártyán a szükséges napi egészségügyi szolgáltatások nyújtására kijelölt háziorvos neve is szerepel. A sárga kártyán egy telefonszám is található, amelyet fel kell hívnia, ha bármilyen egészségügyi szolgáltatásra van szüksége, hogy időpontot foglaljon az orvoshoz.

Dániában a sárga lap megszerzésének általános követelményei közé tartozik a tartózkodási és munkavállalási engedély, az útlevél és a dániai lakcím jogi igazolása. Általában hat hétbe is telhet, amíg postai úton megkapom a nemzeti egészségbiztosítási kártyát az Ön bejelentett lakcímére.

Átfogó szociális juttatások Dániában

Bár igaz, hogy Dánia a legjobb szociális ellátások közé tartozik, könnyen előfordulhat, hogy valaki szenved anélkül, hogy tudná, pontosan milyen segítséget tud nyújtani a kormány. A szociális rendszer gondolata az, hogy az embereknek mindig élhető körülmények között kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy az egészséggel, foglalkoztatással, rokkantsággal és másokkal kapcsolatos legsürgetőbb kérdések legalább egy részét a szociális rendszer így vagy úgy megoldhatja.

Egyéni lakosként az első lépés, hogy tudja, milyen konkrét szociális juttatások léteznek, és hogyan jogosultak ezekre. Utána megnézheti, hogy melyik illetékes hatóság feladata a segítségnyújtás, ha szociális szolgáltatásra van szüksége. Alapszabály, hogy az önkormányzat mindig kiindulópontja annak, aki kihívással néz szembe, és nem tudja, milyen segítséget kérjen a kormánytól .

Miközben igyekszünk kiemelni a dán szociális rendszer kritikus aspektusait, fontos megjegyezni, hogy semmi esetre sem feszegetjük teljesen a meglévő törvényeket, hanem csak arra próbálunk rávilágítani, hogy mi érdekelheti Önt. Néhány információ kimaradhat, amihez személyes kezdeményezésre van szükség, hogy többet tudjon meg.

Gyermekjuttatás

Lazán kijelenthetjük, hogy Dániában a gyerek nagyrészt a kormány felelőssége, míg a szülők csak a gondozási kötelezettséget látják el. Attól kezdve, hogy egy gyermek Dániában megszületik, a társadalombiztosítás életbe lép annak biztosítására, hogy a gyermek a legjobb életminőséget kapja. A gyermek- és ifjúsági támogatás keretében a társadalombiztosítás közvetlenül a szülőknek ad pénzbeli támogatást gyermekszükségleteik kielégítésére.

gyermekellátások dánia

A gyermek- és ifjúsági támogatások neve børne- og ungeydelsen vagy családi pótlék (børnecheck). A gyermek után járó juttatásokat meghatározott előre meghatározott mátrixok alapján számítják ki, és feldolgozás után automatikusan a szülő NemKontojába fizetik ki.

Gyermekellátási jogosultságok

Dán állampolgárok számára:

 • Önnek (a szülőnek) és a gyermeknek Dániában kell élnie
 • A szülő(k) teljes mértékben adókötelesek Dániában.
 • A gyermek 18 éven aluli
 • A gyerekeket a lakosság nem támogatja.
 • A gyerek nem házas.

Dániában élő külföldiként valamilyen módon más jogosultsági kritériumokat alkalmaznak a gyermekpénz megszerzésére. Ezek a követelmények időről időre változnak attól függően, hogy az akkori kormány hogyan látja ezt megfelelőnek.

Külföldieknek Dániában:

 • A szülő megosztott felügyeleti joggal rendelkezik a gyermek felett
 • Családi kapcsolatra utaló bizonyítékok megléte.
 • Dániában él, vagy EU-ország, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgára.
 • Az elmúlt 10 évben Dániában, a Feröer-szigeteken vagy Grönlandon élt vagy dolgozott

Ahhoz, hogy egy dániai menekült gyermekpénzre jogosult legyen, a kérelem benyújtásakor tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie az idegenrendészeti törvény 7., 8. vagy 9b. szakasza szerint.

A 883/04/EK rendelet hatálya alá tartozó személyek

A 883/2004/EK rendelet célja, hogy kiterjedjen a polgárokra, akik szabadon kívánnak mozogni az Európai Unió országaiban, beleértve a tanulást, a szabadidős tevékenységet vagy a szakmai fejlődést. Megvédi őket attól, hogy elveszítsék azt a társadalombiztosítást, amelyet akkor is kapnak, ha megváltoztatják lakóhelyük szerinti országukat. Ezért mindaddig, amíg valaki, akire ez a rendelet vonatkozik, továbbra is egy másik EU- vagy EGT-országban és Svájcban él, úgy tekintik, hogy megfelel a gyermekpénzhez való jogosultságnak. Az egyetlen további követelmény az, hogy az áthelyezéskor a gyermek után járó támogatást igénylőnek legalább a hazájában kell megkapnia a pénzt, amikor Ön másik tagállamba költözik, beleértve Dániát is.

Kihez kell fordulni gyermekpénzzel kapcsolatban?

A gyermek utánpótlásra vonatkozó törvények, rendeletek és eljárások nem olyan könnyen érthetők, mint egy átlagember. Még azoknak a dánoknak és uniós polgároknak is, akikről azt gondolnák, hogy tapasztalták, még mindig meg kell kérniük egy ügynökséget, hogy megerősítsék, mit tegyenek. Bármilyen kérdés esetén, vagy olyan dolog esetén, ami nem egyértelmű a gyermek utánpótlással kapcsolatban, feltétlenül forduljon az Udbetalinghoz.

Gyermekgondozás

A dán társadalombiztosítás garantálja a nappali ellátást a legalább 26 hetes gyermekek számára az iskolakezdésig. Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a gyermek megfelelő gondozási intézményhez jusson Ön körül. Az önkormányzat iránymutatásokkal és határidőkkel rendelkezik a gyermekgondozási igényléshez.

Gyermekfelügyeletet szerezni Dániában.

 • A gyermeknek és a szülőnek legálisan Dániában kell tartózkodnia. (ezt ismét további ellenőrzéseknek vetik alá, mennyi ideig élt Dániában és még sok más területen)
 • Az EU/EGT-országok állampolgárai, akik Dániában dolgoznak, ugyanolyan szociális ellátásokra jogosultak, mint a dán állampolgárok.
 • Azok, akik Dániában dolgoznak, de Németországban vagy Svédországban élnek, a gyermek gyermekgondozási szolgáltatásokra és támogatásra jogosult azon a helyi hatóságon belül, ahol Ön dolgozik.

Anyasági segély

Minden szülő, aki kapcsolatban állt a dán munkaerőpiaccal, jogosult terhességi, szülési és örökbefogadási anyasági támogatásra . A munkaerőpiachoz való kötődés ebben az esetben azt jelenti, hogy valaki fizetett munkát, egyéni vállalkozót, munkanélkülit, de egy munkanélküli pénztár (a kasse) tagja.

kismama dánia

A szülési segélyt az állam fizeti, ha a szülő szülési szabadságot kap a munkából. Ez az anyaság nem attól függ, hogy a munkáltató fizet-e Önnek a szülési időszak alatt vagy sem. Ezért érdemes biztosnak lenni a munkaviszony feltételeiben is. Ez azt jelenti, hogy a szülési időszakban, ha a munkaadó beleegyezett, hogy részben vagy egészben kifizesse a szülési időszak alatt, a kormánytól kapott anyasági segély további összeget jelent az Ön számláján.

Különböző képesítések vonatkoznak a fizetett szülőkre, az önálló vállalkozókra és a munkanélküliekre.

Közegészségügy

Mindenki jogosult közegészségügyi ellátásra, aki CPR-vel rendelkező legális lakóhellyel rendelkezik Dániában. Sárga lapot adnak ki Önnek, más néven egészségügyi kártyát, amely feltünteti a háziorvost és az egészségügyi szolgáltatásokra való időpontfoglaláshoz szükséges elérhetőségeket. A dán állami egészségügyi ellátás igénybevételének követelményei attól függenek, hogy valaki melyik kategóriába tartozik. Ezek a kategóriák közé tartoznak a Dániában lakók, az EU/EGT/Svájcból származó személyek és az ideiglenesen Dániában tartózkodó személyek.

Táppénz

A beteg életében bármikor előfordulhat. Az ilyen betegség ahhoz vezethet, hogy képtelenség elmenni dolgozni vagy a szokásos napi feladatokat ellátni. A táppénz a munkaerőpiachoz kötődő személyek támogatását szolgálja.

táppénz Dánia

Az egészségügyi ellátások igénybevételéhez saját betegsége vagy sérülése miatt nem tud dolgozni, Dániában él, vagy a 883/04/EK rendelet hatálya alá tartozik, jövedelemadót kell fizetnie és fizetést kell keresnie. Az illetőtől általában elvárják, hogy tagja legyen egy munkanélküli-biztosítási pénztárnak is, amelyet a-kasse néven ismernek.

Otthoni ápolási szolgáltatás

Dániában az egyén igényelhet otthoni gondozást, személyes gondoskodást és gyakorlati segítséget, ha olyan legyengült helyzetbe kerül, amely ésszerűen megakadályozza az önsegítést. Átmeneti vagy időleges testi fogyatékosság, amely lehetetlenné teszi az otthoni szokásos napi feladatok elvégzését, gondozási szolgáltatást tesz szükségessé.

A Dániában az otthoni gondozás igénybevételének feltételei közé tartozik, hogy Brin Dániában legálisan tartózkodik, és nem tud személyes és/vagy gyakorlati feladatokat saját otthonában elvégezni, ezért segítségre van szüksége.