At komme til Danmark under Au-pair-ordningen

Der er så mange mennesker derude, som længes efter at opleve Danmark, selv om det kun er for en kort periode. Der findes ingen bedre måde at tilfredsstille sin nysgerrighed på end ved at besøge en destination. En chance for at interagere med folk, få en fornemmelse af kulturen og så flytte hjem igen kan være godt nok.

I Danmarks bedste interesse vil myndighederne ikke bare give adgang og udstede et Schengen-visum til en person fra udlandet, som ikke kan bevise, hvad deres rejse vil føre til. For enhver rejse, besøg eller ophold i Danmark er der én ting, som en rejsende møjsommeligt skal overbevise visummyndighederne om. De vil være ivrige efter at se, at det at få tilladelsen vil have personlige fordele for dig eller for samfundet. Men et nærmere kig på tingene viser, at færre mennesker opfylder de fastsatte kriterier for udstedelse af Schengen-visum til Danmark.

Der findes forskellige ordninger, som en person i udlandet kan bruge til at komme til Danmark, herunder positivliste, sæsonarbejde, uddannelse, stipendium, ledsagende familie, familiesammenføring, forskning, kulturel udveksling og mange flere. Men en ordning, der har gjort det muligt for så mange unge fra udviklingslande at flytte til Danmark, er Au-pair. Nogle af dem, der bruger denne ordning, ender med at blive forlovet og gift med danskere, studere og endda få et længere ophold i Danmark. Ikke underligt, at denne artikel er dedikeret til det.

Grundlæggende at vide om Au-Pair-ordningen

Har du nogensinde undret dig over, hvordan du kan rejse til Danmark, men bo i et af de danske hjem? Du skal ikke bekymre dig mere, for den danske regering har nogle af de bedste programmer, hvor du kan bo hos en dansk familie og få løn. Dette er gjort muligt ved at have et program, der hedder au pair-ordningen. Du kommer til at bo der i en bestemt periode og nyde godt af fordelene ved programmet. Lad os se på programmet i detaljer.

Du kan blive au pair i Danmark ved at ansøge om det. Gennem denne ordning kommer man til at bo hos værtsfamilien, lære deres sprog og kultur og få hjælp til børnepasning. Du får også indkvartering, regelmæssige måltider og lommepenge til dine personlige udgifter.

Formålet med au pairen er at forbedre sproglige eller andre faglige færdigheder og også udvide andre kulturelle horisonter ved at blive mere bekendt med Danmark.

Hvor længe kan jeg blive i Danmark som Au-pair?

Som Au-pair kan du få opholdstilladelse i Danmark i to perioder. Derudover er opholdstilladelsen også begrænset til en gyldighedsperiode på au pair-kontrakten eller til den dag, hvor det yngste barn i familien fylder 18 år. Hvis du skifter værtsfamilie, får du ikke yderligere 2 år. Du har lov til at opholde dig i Danmark i en periode på 2 år som au pair.

Betingelser for at bo som au pair i Danmark

Du skal sørge for at få mulighed for at forbedre dine faglige færdigheder og din sproglige og kulturelle viden. Myndighederne skal være overbeviste om, at du allerede har det nødvendige kulturelle og sproglige fundament. Det er en forudsætning for, at du kan få det fulde udbytte af dit ophold i Danmark.

Nedenfor er de betingelser, som du og din værtsfamilie skal opfylde. De er en forudsætning for, at du kan få det fulde udbytte af dit au pair-ophold.

Hvilke betingelser skal man opfylde som au pair for at komme til Danmark?

 • Du skal først kontakte værtsfamilien og lave en aftale om at være au pair med dem.
 • Du må ikke være gift eller have børn.
 • Den danske familie skal underskrive en kontrakt. Aftalen mellem dig og den danske familie skal indgås med en bindende au pair. Aftalen sætter rammerne for dit ophold som Au pair hos familien.
 • Au pairen skal kunne tale dansk. Alternativt skal de kunne tale enten norsk, engelsk, tysk eller svensk.
 • Dit ophold i Danmark skal være i overensstemmelse med formålet med ordningen.
 • Ansøgeren skal være mindst 18 år gammel og ikke over 30 år. Denne aldersgrænse kontrolleres på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen.
 • Hvis du skifter værtsfamilie og søger om en ny opholdstilladelse, må du gerne være fyldt 30 år på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen.

Betingelserne for en Au pair-værtsfamilie

Din danske værtsfamilie skal bestå af mindst en voksen og et barn under 18 år. Derudover skal værtsfamilien være registreret på samme adresse.

 • Værtsfamilien må kun have et AU-par ad gangen.
 • Værtsfamilien må ikke have mishandlet au pair-ordningen.
 • Den danske familie skal finansiere din danskundervisning.
 • Værtsfamilien skal tegne en forsikring, der dækker dig. Disse omfatter forsikring mod personskade uden for arbejdet, forsikring mod arbejdsskader. Du skal også have en forsikring, der dækker transport til dit hjemland i tilfælde af død, alvorlig sygdom eller skade.

Andre vilkår og betingelser, der gælder som Au-pair

 • Du og din værtsfamilie skal være enige om au pair-kontrakten. Kontrakten er udformet og stillet til rådighed af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
 • Du bør påtage dig en rolle som medlem af værtsfamilien. Det betyder, at du skal udføre pligter i forbindelse med familiens daglige husholdning.
 • Du har ret til en månedlig ydelse på mindst 4350 kr. Dette stipendium skal betales til dig af din værtsfamilie, ligesom du får gratis kost og logi.
 • Du har ret til dit eget soveværelse i familiens hjem under hele dit ophold som au pair.
 • Du skal udføre daglige pligter i tre til fem timer om dagen i seks dage om ugen.

Om din opholdstilladelse som Au-pair i Danmark

 • Du skal være registreret som bosiddende på din danske værtsfamilies adresse fem dage efter, at du er ankommet til deres hjem.
 • Forholdet mellem dig og din værtsfamilie betragtes som et arbejdsgiver/arbejdstager-forhold. Så det er underlagt ferie og feriepenge i henhold til de danske regler.
 • Du er skattepligtig i henhold til den danske skattelovgivning.
 • Familiemedlemmer – som au pair kan du ikke tage dine familiemedlemmer med til Danmark.

At vælge Au Pair-vejen til Danmark kan være en stor succes. Men vær opmærksom på ovenstående betingelser, så du kan nyde fordelene ved en au pair maksimalt.