At komme til Danmark under au pair-ordningen

Der er så mange mennesker derude, der længes efter at få en oplevelse af Danmark, om end det er for en kort periode. Der er aldrig en bedre måde at tilfredsstille nysgerrigheden om en destination på end ved at besøge den. En chance for at interagere med folk, få en fornemmelse af kulturen og derefter flytte hjem igen kan være godt nok.

I Danmarks interesse vil myndighederne ikke bare lade nogen fra udlandet, som ikke kan bevise, hvad deres rejse vil give, få et Schengenvisum. For enhver rejse, besøg eller ophold i Danmark er der én ting, som en rejsende omhyggeligt skal overbevise de visumansvarlige om. De vil gerne se, at det vil være til personlig fordel for dig eller for samfundet at få en tilladelse. Men et nærmere kig på tingene viser, at færre personer opfylder de fastsatte kriterier for udstedelse af Schengenvisum til Danmark.

Der findes forskellige ordninger, som en udenlandsk person kan bruge til at komme til Danmark, herunder positivliste, sæsonarbejde, uddannelse, stipendier, familiesammenføring, familiesammenføring, forskning, kulturel udveksling og mange flere. Men en ordning, der har gjort det muligt for mange unge fra udviklingslande at flytte over til Danmark, er Au-pair-ordningen. Nogle af dem, der benytter sig af denne ordning, ender med at blive forlovet og gift med danskere, studere og endda få et længere ophold i Danmark. Det er ikke underligt, at denne artikel er dedikeret til det.

Det vigtigste at vide om Au-Pair-ordningen

Har du nogensinde tænkt på, hvordan du kan rejse til Danmark og samtidig bo i et af de danske hjem? Du skal ikke længere bekymre dig, for den danske regering har nogle af de bedste programmer, hvor du kan bo hos en dansk familie og få løn. Dette er muligt takket være et program, der kaldes au pair-ordningen. Du kommer til at bo der i en vis periode og kan nyde godt af programmets fordele. Lad os se nærmere på programmet i detaljer.

Du kan blive au pair i Danmark ved at ansøge om at blive au pair i Danmark. Gennem denne ordning får man mulighed for at bo sammen med værtsfamilien, lære deres sprog og kultur og få hjælp til at passe børn. Du får også indkvartering, regelmæssige måltider og lommepenge til dine personlige udgifter.

Formålet med au pair-opholdet er at forbedre sproglige eller andre faglige færdigheder og også at udvide andre kulturelle horisonter ved at lære Danmark bedre at kende.

Hvor længe kan jeg blive i Danmark som au-pair?

Som au-pair kan du få opholdstilladelse til to gange i Danmark. Desuden er opholdstilladelsen også begrænset til au pair-kontraktens gyldighedsperiode eller til den dag, hvor det yngste barn i familien fylder 18 år. Hvis du skifter værtsfamilie, får du ikke 2 ekstra år. Du har lov til at blive i Danmark i en periode på 2 år som au pair.

Betingelser for at bo som au pair i Danmark

Du skal sikre dig, at du får mulighed for at forbedre dine faglige færdigheder, sproglige og kulturelle kundskaber. Myndighederne skal være overbevist om, at du allerede har det nødvendige kulturelle og sproglige grundlag. Dette er et krav for at du kan få det fulde udbytte af dit ophold i Danmark.

Nedenfor er de betingelser, som du og din værtsfamilie skal opfylde. De er et omfattende krav for at du kan få fuldt udbytte af dit au pair-ophold.

Hvilke betingelser skal man opfylde som au pair for at komme til Danmark?

 • Du skal først kontakte værtsfamilien og indgå en aftale om at være au pair med dem.
 • Du må ikke være gift eller have børn.
 • Den danske familie skal underskrive en kontrakt. Aftalen mellem dig og den danske familie skal fastsættes ved en bindende au pair-aftale. Aftalen fastlægger rammerne for dit ophold som Au pair hos familien.
 • Au pairen skal kunne tale dansk. Alternativt skal de kunne tale enten norsk, engelsk, tysk eller svensk.
 • Dit ophold i Danmark bør være i overensstemmelse med ordningens formål.
 • Ansøgeren skal være fyldt 18 år og ikke over 30 år. Denne aldersgrænse kontrolleres ved indgivelsen af ansøgningen.
 • Hvis du skifter værtsfamilie og ansøger om en ny opholdstilladelse, må du gerne være fyldt 30 år på det tidspunkt, hvor du indgiver ansøgningen.

Betingelserne Indstil  til en Au pair-værtsfamilie 

Din danske værtsfamilie skal have mindst én voksen og et barn under 18 år. Desuden skal værtsfamilien være registreret på samme adresse.

 • Værtsfamilien må kun have ét AU-par ad gangen.
 • Værtsfamilien må ikke have mishandlet au pair-ordningen.
 • Den danske familie skal finansiere din danskundervisning.
 • Værtsfamilien skal tegne en forsikring, der dækker dig. Det drejer sig bl.a. om forsikring mod personskade uden for arbejdet og forsikring mod arbejdsskader. Du skal også have en forsikring, der dækker transport til dit hjemland i tilfælde af din død, alvorlig sygdom eller skade.

Andre vilkår og betingelser, der gælder som Au-pair

 • Du og din værtsfamilie skal være enige om au pair-kontrakten. Kontrakten er udarbejdet og stillet til rådighed af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
 • Du bør påtage dig en rolle som medlem af værtsfamilien. Det betyder, at du skal udføre opgaver i forbindelse med familiens daglige husholdning.
 • Du har ret til en månedlig minimumsydelse på 4350 DKK. Dette stipendium skal udbetales af din værtsfamilie, og du skal også have gratis mad og logi.
 • Du har ret til dit eget soveværelse i familiens hjem under hele dit ophold som au pair.
 • Du skal udføre daglige opgaver i tre til fem timer om dagen i seks dage om ugen.

Om din opholdstilladelse som au-pair i Danmark

 • Du skal være registreret som bosiddende på din danske værtsfamilies adresse fem dage efter, at du er ankommet til deres hjem.
 • Forholdet mellem dig og din værtsfamilie betragtes som et forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Så den er omfattet af ferie og feriepenge i henhold til de danske regler.
 • Skat – du er underlagt beskatning i henhold til de danske skattelove.
 • Familiemedlemmer – som au pair kan du ikke tage dine familiemedlemmer med til Danmark.

Det kan være en stor succes at beslutte sig for at tage Au Pair-vejen til Danmark. Du skal dog være opmærksom på ovenstående betingelser, så du kan få mest muligt ud af fordelene ved at være au pair.