Au-pair-järjestelmän mukainen tulo Tanskaan

On niin monia ihmisiä, jotka kaipaavat kokemusta Tanskasta, vaikka vain lyhyeksi ajaksi. Koskaan ei voi olla parempaa tapaa tyydyttää uteliaisuutta mitä tahansa matkakohdetta kohtaan kuin käydä siellä. Mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, saada tuntumaa kulttuuriin ja muuttaa sitten takaisin kotiin voi riittää.

Tanskan edun vuoksi viranomaiset eivät vain hyväksy ja myönnä Schengen-viisumia sellaiselle ulkomailta tulevalle henkilölle, joka ei voi todistaa, mitä hänen matkansa tuottaa. Tanskan matkan, vierailun tai oleskelun yhteydessä matkustajan on vakuutettava viisumiviranomaiset huolella yhdestä asiasta. He haluavat nähdä, että luvan saamisesta on sinulle tai yhteisölle henkilökohtaista hyötyä. Tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että yhä harvempi henkilö täyttää Tanskaan myönnettävän Schengen-viisumin myöntämiselle asetetut kriteerit.

Ulkomaalaiset voivat tulla Tanskaan monien eri järjestelmien avulla, kuten positiivisen luettelon, kausityön, koulutuksen, apurahan, perheen mukanaolon, perheenyhdistämisen, tutkimuksen, kulttuurivaihdon ja monien muiden järjestelmien avulla. Yksi järjestelmä, jonka ansiosta niin monet kehitysmaiden nuoret ovat voineet muuttaa Tanskaan, on Au-pair-ohjelma. Osa tätä järjestelmää käyttävistä päätyy kihloihin ja naimisiin tanskalaisten kanssa, opiskelee ja jopa oleskelee Tanskassa pidempään. Ei ihme, että tämä artikkeli on omistettu sille.

Perusasiat Au-Pair-järjestelmästä

Oletko koskaan miettinyt, miten voit matkustaa Tanskaan mutta asua yhdessä tanskalaisessa kodissa? Älä ole enää huolissasi, sillä Tanskan hallituksella on joitakin parhaista ohjelmista, joissa pääset asumaan tanskalaisen perheen kanssa ja saat palkkaa. Tämä on mahdollista au pair -ohjelman avulla. Saat asua siellä tietyn ajan ja nauttia ohjelman eduista. Tarkastellaan ohjelmaa yksityiskohtaisesti.

Voit tulla au pairiksi Tanskaan hakemalla . Tämän ohjelman avulla voi asua isäntäperheen kanssa, oppia heidän kieltään ja kulttuuriaan ja saada apua lastenhoitovelvollisuuksissa. Saat myös majoituksen, säännölliset ateriat ja taskurahaa henkilökohtaisiin kuluihin.

Au pairin tarkoituksena on parantaa kielitaitoa tai muita ammatillisia taitoja ja laajentaa kulttuurista horisonttia tutustumalla paremmin Tanskaan.

Kuinka kauan voin olla Tanskassa Au-pairina?

Au-pairina voit saada oleskeluluvan Tanskaan kahdeksi kerraksi. Lisäksi oleskelulupa on rajoitettu au pair -sopimuksen voimassaoloaikaan tai siihen päivään, jolloin perheen nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Jos vaihdat isäntäperhettä, sinulle ei myönnetä 2 lisävuotta. Saat oleskella Tanskassa au pairina 2 vuotta.

Au pairina asumisen ehdot Tanskassa

Sinun on varmistettava, että sinulla on mahdollisuus parantaa ammattitaitoasi sekä kieli- ja kulttuuritietämystäsi. Viranomaisten on oltava vakuuttuneita siitä, että sinulla on jo tarvittava kulttuurinen ja kielellinen perusta. Tämä on edellytys sille, että voit saada täyden hyödyn Tanskassa oleskelustasi.

Alla on lueteltu ehdot, jotka sinun ja isäntäperheesi on täytettävä. Ne ovat yksityiskohtainen edellytys sille, että voit hyötyä au pair -jaksostasi täysimääräisesti.

Mitä ehtoja sinun on täytettävä au pairina Tanskaan lähtiessäsi?

 • Sinun on ensin otettava yhteyttä isäntäperheeseen ja tehtävä heidän kanssaan sopimus au pairina toimimisesta.
 • Et saa olla naimisissa eikä sinulla saa olla lapsia.
 • Tanskalaisen perheen on allekirjoitettava sopimus. Sinun ja tanskalaisen perheen välinen sopimus on tehtävä sitovalla au pair -sopimuksella. Sopimus määrittää puitteet oleskelullesi Au pairina perheen kanssa.
 • Au pairin on osattava tanskaa. Vaihtoehtoisesti heidän on puhuttava joko norjaa, englantia, saksaa tai ruotsia.
 • Tanskassa oleskelun on oltava ohjelman tarkoituksen mukaista.
 • Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 30-vuotias. Ikäraja tarkistetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä.
 • Jos vaihdat isäntäperhettä ja haet uutta oleskelulupaa, voit olla 30-vuotias hakemuksen jättöhetkellä.

Au pair -isäntäperheelle asetetut ehdot

Tanskalaisessa isäntäperheessäsi on oltava vähintään yksi aikuinen ja yksi alle 18-vuotias lapsi. Lisäksi isäntäperheen on oltava rekisteröitynyt samaan osoitteeseen.

 • Isäntäperheessä saa olla vain yksi AU-pari kerrallaan.
 • Isäntäperhe ei ole saanut kohdella au pair -järjestelmää huonosti.
 • Tanskalaisen perheen on rahoitettava tanskan kielen oppituntisi.
 • Isäntäperheen on otettava vakuutukset, jotka kattavat sinut. Näihin kuuluvat muun muassa vakuutukset työn ulkopuolella tapahtuvien henkilövahinkojen varalta ja työtapaturmien varalta. Tarvitset myös vakuutuksen, joka kattaa kuljetuksen kotimaahasi kuoleman, vakavan sairauden tai loukkaantumisen varalta.

Muut Au-pairina sovellettavat ehdot ja edellytykset

 • Sinun ja isäntäperheesi on hyväksyttävä au pair -sopimus. Sopimuksen on laatinut ja sen tarjoaa Tanskan kansainvälisen rekrytoinnin ja kotouttamisen virasto.
 • Sinun tulisi omaksua rooli isäntäperheen jäsenenä. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on tehtävä perheen päivittäiseen taloudenhoitoon liittyvät työt.
 • Sinulla on oikeus 4350 Tanskan kruunun vähimmäiskuukausikorvaukseen. Isäntäperheesi on maksettava sinulle stipendi sekä ilmainen ruoka ja majoitus.
 • Sinulla on oikeus omaan makuuhuoneeseen perheen kotona koko au pair -jaksosi ajan.
 • Sinun on tehtävä päivittäisiä kotitöitä kolmesta viiteen tuntia päivässä kuutena päivänä viikossa.

Tietoja oleskeluluvasta Au-pairina Tanskassa

 • Sinun on rekisteröidyttävä tanskalaisen isäntäperheesi osoitteeseen viisi päivää sen jälkeen, kun olet saapunut heidän kotiinsa.
 • Sinun ja isäntäperheesi välistä suhdetta pidetään työnantajan ja työntekijän välisenä. Siihen sovelletaan siis Tanskan säännösten mukaisia lomia ja lomarahoja.
 • Verotus: Sinua verotetaan Tanskan verolakien mukaisesti.
 • Perheenjäsenet – au pairina et voi tuoda perheenjäseniäsi Tanskaan.

Au Pair -toiminnan valitseminen Tanskassa voi olla suuri menestys. Huomioi kuitenkin edellä mainitut ehdot, jotta voit nauttia au pairin eduista täysillä.