Att komma till Danmark med hjälp av au-pair-programmet

This post is also available in: Engelska Norskt Bokmål Danska Finska Estniska Lettiska Litauiska Arabiska Förenklad kinesiska Franska Tyska Japanska Polska Ryska Spanska Ungerska Ukrainska Nederländska Italienska

Det finns så många människor där ute som längtar efter att få uppleva Danmark, även om det bara är för en kortare tid. Det finns inget bättre sätt att tillfredsställa sin nyfikenhet på en destination än att besöka den. Det räcker med en chans att umgås med människor, få en känsla för kulturen och sedan flytta hem igen.

I Danmarks intresse kommer myndigheterna inte att tillåta och utfärda ett Schengenvisum till någon från utlandet som inte kan bevisa vad resan kommer att ge. För varje resa, besök eller vistelse i Danmark måste resenären noggrant övertyga visumhandläggarna om en sak. De kommer att vara angelägna om att se att det kommer att vara till personlig nytta för dig eller för samhället att få tillståndet. Men en närmare granskning visar att färre personer uppfyller de fastställda kriterierna för utfärdande av Schengenvisum till Danmark.

Det finns flera olika system som utlänningar kan använda för att komma till Danmark, bland annat positivlista, säsongsarbete, utbildning, stipendier, medföljande familj, familjeåterförening, forskning, kulturutbyte och många fler. Men ett system som har gjort det möjligt för så många unga människor från utvecklingsländer att flytta över till Danmark är Au-pair-programmet. En del av dem som utnyttjar detta system förlovar sig med danskar och gifter sig med dem, studerar och får till och med en längre vistelse i Danmark. Det är inte konstigt att denna artikel är tillägnad den.

Grundläggande information om Au-Pair-programmet

Har du någonsin undrat hur du kan resa till Danmark och bo i ett danskt hem? Oroa dig inte längre eftersom Danmarks regering har några av de bästa programmen där du får bo med en dansk familj och får betalt. Detta är möjligt tack vare ett program som kallas au pair-programmet. Du får bo där under en viss tid och dra nytta av programmets fördelar. Låt oss titta på programmet i detalj.

Du kan bli au pair i Danmark genom att ansöka om att bli au pair. Genom detta system får man bo med värdfamiljen, lära sig deras språk och kultur och få hjälp med barnomsorg. Du får också boende, regelbundna måltider och fickpengar för dina personliga utgifter.

Syftet med au pair-arbetet är att förbättra språkkunskaperna eller andra yrkeskunskaper samt att vidga andra kulturella horisonter genom att lära känna Danmark bättre.

Hur länge kan jag stanna i Danmark som au-pair?

Som au-pair kan du få uppehållstillstånd för två gånger i Danmark. Dessutom är uppehållstillståndet begränsat till au pair-kontraktets giltighetstid eller till den dag då det yngsta barnet i familjen fyller 18 år. Om du byter värdfamilj kommer du inte att beviljas ytterligare två år. Du får stanna i Danmark i två år som au pair.

Villkor för att bo som au pair i Danmark

Du måste se till att du har möjlighet att förbättra dina yrkeskunskaper, språk- och kulturkunskaper. Myndigheterna måste vara övertygade om att du redan har den nödvändiga kulturella och språkliga grunden. Detta är ett krav för att du ska kunna dra full nytta av din vistelse i Danmark.

Nedan följer de villkor som du och din värdfamilj måste uppfylla. De är ett viktigt krav för att du ska kunna dra full nytta av din au pair-vistelse.

Vilka villkor måste du som au pair uppfylla för att få åka till Danmark?

 • Du måste först kontakta värdfamiljen och komma överens med dem om att bli au pair.
 • Du får inte vara gift eller ha några barn.
 • Den danska familjen måste underteckna ett kontrakt. Avtalet mellan dig och den danska familjen måste fastställas genom ett bindande au pair-avtal. I avtalet fastställs ramarna för din vistelse som Au pair hos familjen.
 • Au pairen måste kunna tala danska. Alternativt måste de kunna tala antingen norska, engelska, tyska eller svenska.
 • Din vistelse i Danmark bör vara förenlig med syftet med systemet.
 • Den sökande måste vara minst 18 år och får inte vara äldre än 30 år. Åldersgränsen kontrolleras när ansökan lämnas in.
 • Om du byter värdfamilj och ansöker om ett nytt uppehållstillstånd får du ha fyllt 30 år när ansökan lämnas in.

Villkor Ställ in  för en Au pair-värdfamilj 

Din danska värdfamilj måste ha minst en vuxen och ett barn under 18 år. Dessutom måste värdfamiljen vara registrerad på samma adress.

 • Värdfamiljen får bara ha ett AU-par åt gången.
 • Värdfamiljen får inte ha misshandlat au pair-programmet.
 • Den danska familjen måste finansiera dina lektioner i danska.
 • Värdfamiljen måste ha en försäkring som täcker dig. Det handlar bland annat om försäkringar mot personskador utanför arbetet och försäkringar mot arbetsskador. Du behöver också en försäkring som täcker transporten till ditt hemland om du dör, blir allvarligt sjuk eller skadas.

Andra villkor som gäller som Au-pair

 • Du och din värdfamilj måste godkänna au pair-kontraktet. Kontraktet har utformats och tillhandahålls av den danska byrån för internationell rekrytering och integration.
 • Du bör ta på dig en roll som medlem av värdfamiljen. Det innebär att du ska utföra sysslor som rör familjens dagliga hushållsarbete.
 • Du har rätt till ett månadsbidrag på minst 4350 danska kronor. Detta stipendium måste betalas av din värdfamilj, liksom gratis mat och logi.
 • Du har rätt till ett eget sovrum i familjens hem under hela din vistelse som au pair.
 • Du måste utföra dagliga sysslor i tre till fem timmar per dag sex dagar i veckan.

Om ditt uppehållstillstånd som au-pair i Danmark

 • Du måste vara registrerad som bosatt på din danska värdfamiljs adress fem dagar efter att du anlänt till deras hem.
 • Förhållandet mellan dig och din värdfamilj betraktas som ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det gäller alltså semester och semesterlön enligt danska bestämmelser.
 • Skatt – du beskattas enligt den danska skattelagstiftningen.
 • Familjemedlemmar – som au pair får du inte ta med dig dina familjemedlemmar till Danmark.

Det kan vara en stor framgång att välja Au Pair-vägen till Danmark. Men du bör vara medveten om ovanstående villkor så att du kan utnyttja fördelarna med en au pair till fullo.