ป้ายกำกับ: งาน

ขั้นตอนด่วนในการได้งานเป็นผู้อพยพ

ขั้นตอนด่วนในการได้งานเป็นผู้อพยพ

เกือบทุกคนมีแรง…

ชีวิตหลังเรียนจบเป็นชาวต่างชาติ

ชีวิตหลังเรียนจบเป็นชาวต่างชาติ

เป็นเรื่องหนึ่ง…

อัลบอร์ก - เรียน - ทำงาน - ชาวต่างชาติ

คู่มือฉบับย่อของ Aalborg Epat

อัลบอร์กเป็นเมื…

เวลาว่างในเดนมาร์ก

เวลาว่างสำหรับนักเรียนในเดนมาร์ก

การเป็นนักเรียน…

ชาวต่างชาติออสโล

ออสโล – คู่มือฉบับย่อสำหรับชาวต่างชาติ

เมือง ออสโล ซึ่…