Trygd i Norge

Når vi tenker på Norge, vil bilder av vakre fjorder kommer til å tenke umiddelbart. Norge er faktisk et fantastisk skandinavisk land og et av de beste stedene å bo i verden. I likhet med Danmark og Sverige er Norge blant nasjonene med best livskvalitet. Deres sosiale sikkerhet er mer organisert enn i mange andre land. Det er nettopp hovedemnet i denne artikkelen. Rull ned for å se hvordan sosial sikkerhet er i Norge.

Arbeidsledighet

I Norge kan en person kreve dagpenger s hvis de har blitt helt arbeidsledige eller arbeidstiden reduseres med 50%. Hvis du mistet jobben på grunn av din egen feil, må du kanskje vente en stund med å kreve dagpenger.

For å kreve dagpenger må du enten ha inntekt fra lønnet arbeid på minimum 1,5G (for eksempel 145 250 kroner med gjeldende grunnbeløp) i løpet av forrige kalenderår eller 3G (for eksempel 290 499 kroner med nåværende grunnbeløp) i løpet av de tre foregående år.

Som i Danmark og Sverige er det viktig å være en aktiv arbeidssøker i Norge og bli registrert hos den nasjonale arbeidsformidlingen NAV.

Dagpenger i Norge utgjør opptil 62,4% av forrige inntekt.

Familie

Norge har en barsel og fedrepenger , som sikrer 100% av dekket inntekt betalt i 49 uker. Dessuten er 13 uker av den totale stønadsperioden forbeholdt moren og ti uker for faren.

Når det gjelder familieytelser i Norge, er det familietillegg eller barnetrygd for barn under 18 år. Norge har også kontant-for-omsorg for småbarnsfamilier, det vil si månedlig godtgjørelse for barn og adoptivbarn fra de fyller 13 måneder til 23 måneder som ikke har begynt på skolen.

Helse

En vanlig misforståelse er at helsevesenet i Norge er gratis for alle. Imidlertid er virkeligheten litt annerledes. Innbyggere i Norge må betale for all behandling, inkludert standard konsultasjon med fastlegen. Når det er sagt, når en person når den årlige utgiftsgrensen (over 2000kr), er de kvalifisert for fritakskortet. Dette kortet lar dem få gratis behandling resten av året.

Barn eller ungdom yngre enn 16 år har gratis helsehjelp, men de forventes å betale de ovennevnte kostnadene når de når voksenlivet. Gravide får gratis helsehjelp i Norge.

Selv om systemet er konstruert på en måte der alle betaler lite, er de syke ikke overbelastet.

Pensjon

Du kan kreve pensjon i Norge når du når 67 eller 62 hvis du har nok periodisering. Du må være medlem av folketrygden i minst tre år mellom 18 og 66 år.

Ulike typer pensjoner er tilgjengelige i Norge, inkludert:

  • Gammel alderspensjon
  • Grunnpensjon
  • Tilleggspensjon
  • Garantipensjon
  • Inntektsrelatert pensjon

Vi kan dele pensjoner i Norge i statlig pensjon, tjenestepensjon og individuell eller personlig pensjon. Når det gjelder statlige eller grunnpensjoner, er de tilgjengelige for alle innbyggere i Norge, 67 år eller eldre. Statspensjonen utbetales i sin helhet til personer som har bodd i Norge i minst 40 år etter fylte 16 år. Kravet er bare 30 år for de fleste embetsmenn. Uansett vil de 20 best betalte årene avgjøre hvor stor pensjonen blir.

Berettigelsen til tilleggspensjon krever jobber i Norge i minst 40 år. Hvis du jobbet mindre enn det, blir pensjonen redusert tilsvarende.

Minste pensjonsnivå i Norge er fastsatt av et parlament og avhenger av ektefelle eller samboers sivilstand og inntekt.

Som mange andre land har Norge også et etterlattepensjonsprogram hvor opptil 100% av grunnbeløpet utbetales til den gjenlevende ektefellen.

Så hva skal du tenke om alt dette?

Det største kjennetegnet ved sosial sikkerhet i Norge er den relativt enkle tilgangen til fordelene. Ulike programmer har sine egne kriterier, så hvis du bor i Norge, må du lese om de detaljerte kravene slik at kravet ditt blir støttet av nødvendig dokumentasjon. ‘

Den største fordelen med sosial trygghet i Norge er en velstrukturert organisasjon som lar alle innbyggerne i dette landet kreve sine fordeler og få lik tilgang til sine rettigheter.