Tag: thần thoại Bắc Âu

Cây gia đình thần thoại Bắc Âu

Cây gia đình thần thoại Bắc Âu

Biết một số điều về thần thoại Bắc Âu có thể là một cách hay…

Tên Valkyrie

Tên Valkyrie

Cũng giống như họ của người Na Uy có ý nghĩa, tên Valkyrie đại diện…

Thần thoại Bắc Âu Loki

Thần thoại Bắc Âu Loki

Thần thoại về mũi Loki đại diện cho một khía cạnh rất thú vị của…

Quái vật Bắc Âu

Quái vật Bắc Âu

Quái vật Bắc Âu là một nguồn hoặc bằng chứng quan trọng và xác định…

các vị thần Bắc Âu

Các vị thần Bắc Âu

Các vị thần Bắc Âu là một phần quan trọng của văn hóa Bắc Âu…