Voorwaarden

Titel

: Post auteursnaam

Datum

Verzekering in Noorwegen

Net als in de rest van Scandinavië is de sociaal-politieke stabiliteit in Noorwegen zo groot dat het iemand vergeven zou kunnen worden te denken dat er in het land geen enkel risico bestaat. Deze veronderstelling is ver bezijden de waarheid, want onzekerheid en risico’s zijn twee verschillende dingen.

Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat het leven willekeurig en onvoorspelbaar is. Als antwoord op deze realiteit van levenswillekeurigheid is Noorwegen geen uitzondering.

U weet nooit wanneer u het slachtoffer kunt worden van een auto-ongeluk, brand die uw huis wegvaagt of een bedrijf dat instort. Kijk bijvoorbeeld eens naar de beschikbare autoverzekeringen voor u.

Het is eigenlijk naïef voor iemand in Noorwegen om zich zo veilig te voelen dat hij de noodzaak van een verzekering negeert.

Auto-ongelukken; een autoverzekering kan in dergelijke gevallen nuttig zijn

Voor wie zeer gelovig is, heeft u waarschijnlijk het verhaal gelezen van Horatio Spafford die bijna alles verloor wat hij bezat en de inspiratie kreeg om het lied te componeren, “It Is Well With My Soul”.

Terwijl Horatio Spafford genoeg genade had kunnen opbrengen om de beproevingen die hem door daden van God werden aangedaan, het hoofd te bieden, zijn niet zo velen sterk genoeg om op te staan in zulke ogenblikken van groot verlies.

Tot overmaat van ramp ben je er nooit zeker van dat vrienden of familieleden er zullen zijn om je bij te staan tot je weer opstaat.

Dus, hoe beveiligt u uw investeringen en waardevolle bezittingen in Noorwegen? Verzekering! Verzekering! Verzekering!

Waarom hebt u een verzekering nodig in Noorwegen?

Sommige mensen kunnen de valse indruk hebben dat het sociale stelsel in Noorwegen alle belangen, investeringen en bezittingen van mensen die in het land wonen, beschermt. Deze veronderstelling is niet waar, omdat het sociale stelsel iemand in principe de algemene basisbescherming zal geven, die geen privé-eigendom en bezittingen omvat.

De Noorse verzekeringsmaatschappijen komen van pas om het gat te dichten dat is overgebleven bij het beveiligen van de eigendommen, bezittingen en ondernemingen van particuliere entiteiten tegen alle potentiële risico’s.

Omdat wij in een wereld leven waar extreme dingen, zelfs onverwachte, op het meest onwaarschijnlijke moment kunnen gebeuren, geeft het hebben van een verzekering een zekere mate van vertrouwen van een terugval.

Neem bijvoorbeeld dat uw huis door brand wordt verwoest, uw auto wordt beschadigd, u arbeidsongeschikt bent en uw inkomen verliest. Wat het risico ook is, de verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen treden op als uw vertrouwde zorgpartners.

De verzekeraars houden er niet alleen van als u premies betaalt, maar zij steunen u ook in het kritieke uur van de nood, wanneer de mensen van wie u verwacht dat zij u van pas zullen komen, u misschien in de steek hebben gelaten.

Als expat in Noorwegen hebt u verschillende ideeën over hoe u rijkdom kunt creëren in de verwachting dat u ze op een gegeven moment kunt verkopen en de inkomsten naar huis kunt repatriëren. Beter nog, je hebt iets zo kostbaar dat je echt wilt kopen.

Na jaren van zwoegen, hard werken en zelfontbering, krijg je genoeg geld om het te kopen; dit is een grote prestatie. Maar denk hier nu eens over na; het is mogelijk dat datgene waarvoor je echt een leven lang gespaard hebt om het te krijgen, in het niets kan veranderen wanneer een risico zich voordoet. Een storm, harde wind, brand of wat dan ook kan uw rijkdom verbrijzelen.

In Noorwegen wordt u natuurlijk verleid tot het kopen van aardigheidjes en dure spullen. Een hardwerkende expat in Noorwegen kan altijd kopen wat hij wil of investeren in alles wat interessant is. Tenzij je zulke grote belangen verzekert, kunnen ze voor je ogen verloren gaan.

Voordelen van verzekeringen in Noorwegen

In de meeste gevallen zullen mensen die naar Noorwegen verhuizen aarzelen om een verzekering af te sluiten voor hun eigendom of hun bedrijf, wegens negatieve ervaringen in het verleden met de verzekeraars in eigen land.

Waarschijnlijk bent u het slachtoffer geweest van een vertraagde schadevergoeding of bent u uw verzekering volledig kwijtgeraakt en wilt u nu niets meer horen van een verzekering wanneer u in Noorwegen aankomt. Dit is begrijpelijk omdat mensen grotendeels door hun ervaringen worden gevormd.

Hoezeer u ook mag aarzelen om in Noorwegen een verzekering af te sluiten, er is iets goeds aan de verzekeraars in het land. Het verzekeringsstelsel in Noorwegen is zeer gestroomlijnd en is erop gericht de verzekerde strikt te helpen zoals in het polisblad is bepaald.

Een verzekeringsmaatschappij in Noorwegen zal geen apenstreken uithalen om u niet te vergoeden. Ze zijn zeer snel in het reageren op de radeloze oproep van hun klanten.

De verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen beschikken over goed opgeleid personeel dat als hoeders van de bescherming van de klant verder gaat dan zijn plicht en met hen meeleeft wanneer zich een risico voordoet.

Het doet er niet toe hoeveel premie u hebt betaald op het ogenblik dat uw verzekerd belang uit een verzekerd risico verloren gaat. Zolang wordt vastgesteld en getraceerd dat het verlies het gevolg is van het verzekerde risico, zal de verzekeraar u onverwijld schadeloos stellen.

De verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen begrijpen dat het verlies van eigendommen al een zware last is en willen u niet meenemen in een circus na uw schadegeval.

Wat u in Noorwegen kunt verzekeren

Het is mogelijk dat u echt geïnteresseerd bent in een verzekering, maar zich afvraagt of de dingen die u wilt beschermen wel verzekerbaar zijn.

Als klant in Noorwegen verwacht de verzekeraar niet dat u over uitgebreide kennis beschikt over wat verzekerbaar is en wat niet. Tegenwoordig hebben verzekeringsmaatschappijen een uitgebreide portefeuille van verzekerbare risico’s en belangen, wat betekent dat ook de uwe op de lange lijst kan staan.

Eenvoudig gezegd, alles wat men als waardevol beschouwt, is op de een of andere manier verzekerbaar. Maar als rationele klant hoeft u geen verzekering te nemen op iets waartoe u gemakkelijk toegang hebt, zelfs wanneer u de eerste verliest.

Kenmerkend is dat verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen verwachten dat aan de belangen die u verzekert een hoge geldwaarde is verbonden.

Het is niet meer dan logisch dat u iets verzekert zoals uw leven, huis, bedrijf, auto, dure juwelen, baan of iets anders dat tot grote verliezen kan leiden als er een risico optreedt.

Een verzekering in Noorwegen dekt u en uw gezin

De beste manier om er zeker van te zijn dat de dingen die u in Noorwegen wilt verzekeren ook werkelijk verzekerbaar zijn, is contact op te nemen met de maatschappijen van uw keuze.

Aangezien Noorwegen een zeer digitaal bewust land is, hebben bedrijven hun profielen en contactgegevens op het internet staan, van waaruit u snel hulp zult krijgen van de eerstvolgende beschikbare klantendienst.

U kunt hen gemakkelijk opbellen en zij zullen prompt reageren. Denk eraan, ze hebben een grote groep klanten nodig om te blijven bestaan, daarom zijn alle potentiële klanten van onschatbare waarde.

Hoe kan ik in Noorwegen een verzekering afsluiten?

Net als alle andere dienstverleners zijn verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen gevestigd in verschillende grote steden over het hele land. U vindt een verzekeraar in Bergen, Kristiansand, Oslo of een andere grote stad.

Sommige van deze ondernemingen hebben zelfs filialen in het hele land van waaruit zij als dochterondernemingen opereren.

Het kan u ook intrigeren te weten dat in Noorwegen meer dan 95% van de verzekerden een verzekering en schadeclaims hebben gekregen zonder dat zij fysiek naar de gebouwen van de verzekeraar zijn gegaan.

De werking van de verzekeringsmaatschappijen is zo geoptimaliseerd dat u niet persoonlijk naar de kantoren hoeft te gaan om een tafel te slaan of ruzie met hen te maken om uw claim te laten verwerken.

U kunt ook gewoon een mobiel telefoontje plegen en een verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar ondertekenen.

Een snelle zoektocht op het internet over verzekeraars in Noorwegen levert een enorme hoeveelheid relevante links op. Probeer het vandaag nog en verbaas u over het grote aantal verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen en hun uitgebreide lijst van verzekerbare risico’s.

Wat u nodig hebt om in Noorwegen verzekerd te zijn

Als vuistregel geldt dat elke verzekeringsmaatschappij zich er eerst van zal vergewissen welke relatie u hebt met het verzekerde goed of belang.

Het moet duidelijk zijn dat u eigenaar bent van het onroerend goed of een bepaalde geldwaarde dreigt te verliezen indien zich een risico voordoet.

Ook moet u op het moment van afsluiten van de verzekering legaal in Noorwegen verblijven. De verzekeraar zal u vragen naar uw burgerlijke stand en identificatiegegevens. Van daaruit maken zij snel een profiel voor u aan in hun database en kunt u binnen een paar weken uw eerste premie betalen.