Verzekering in Noorwegen

Net als in de rest van Scandinavië is de sociaal-politieke stabiliteit in Noorwegen zo hoog dat het iemand vergeven kan worden te denken dat er geen enkel risico is in het land. Deze veronderstelling is ver bezijden de waarheid omdat onzekerheid en risico’s twee verschillende dingen zijn.

Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat het leven willekeurig en onvoorspelbaar is. Noorwegen is geen uitzondering op deze realiteit van willekeur in het leven.

Je weet nooit wanneer je het slachtoffer kunt worden van een auto-ongeluk, een brand die je huis verwoest of het zinken van je bedrijf. Kijk bijvoorbeeld naar de beschikbare autoverzekeringen voor jou.

Het is eigenlijk naïef om je in Noorwegen zo zeker te voelen dat je de noodzaak van een verzekering negeert.

Autokraken; in zulke gevallen kan een autoverzekering uitkomst bieden

Voor degenen die zeer gelovig zijn, je hebt waarschijnlijk het verhaal gelezen van Horatio Spafford die bijna alles verloor wat hij bezat en de inspiratie kreeg om het lied “It Is Well With My Soul” te componeren.

Hoewel Horatio Spafford genoeg genade had om de beproevingen die hem door God werden aangedaan het hoofd te bieden, zijn niet velen sterk genoeg om zich staande te houden op zulke momenten van groot verlies.

Tot overmaat van ramp ben je er nooit zeker van dat vrienden of familieleden je bij zullen staan tot je weer opstaat.

Hoe beveilig je je investeringen en waardevolle bezittingen in Noorwegen? Verzekering! Verzekering! Verzekering!

Waarom je een verzekering nodig hebt in Noorwegen

Sommige mensen hebben de verkeerde indruk dat het sociale systeem in Noorwegen alle belangen, investeringen en bezittingen beschermt van mensen die in het land wonen. Deze veronderstelling is niet waar, omdat het sociale systeem iemand in principe de algemene basisbescherming geeft die geen privébezit en bezittingen omvat.

De Noorse verzekeringsmaatschappijen komen van pas om de leemte op te vullen die is ontstaan bij het beveiligen van de eigendommen, het vermogen en de bedrijven van privépersonen tegen mogelijke risico’s.

Omdat we in een wereld leven waar extreme dingen, zelfs onverwachte, kunnen gebeuren op het meest onwaarschijnlijke moment, geeft het hebben van een verzekering een zekere mate van vertrouwen in een terugval.

Neem bijvoorbeeld dat je huis wordt verwoest door brand, je auto beschadigd is, je gehandicapt bent en geen inkomen meer hebt. Wat het risico ook is, verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen fungeren als je vertrouwde zorgpartners.

De verzekeraars houden er niet alleen van als je premies betaalt, maar ze steunen je ook op het kritieke uur van de nood, wanneer misschien de mensen van wie je verwacht dat ze je van pas zouden komen, je in de steek hebben gelaten.

Als expat in Noorwegen heb je verschillende ideeën over hoe je rijkdom kunt creëren in de verwachting dat je ze op een bepaald moment kunt verkopen en de inkomsten naar huis kunt repatriëren. Beter nog, je hebt iets zo kostbaar dat je het echt wilt kopen.

Na jaren zwoegen, hard werken en zelfontbering heb je genoeg geld om het te kopen; dit is een geweldige prestatie. Maar denk hier nu eens over na; het is mogelijk dat wat je echt een leven lang hebt gespaard om te krijgen, in het niets kan veranderen wanneer een risico het zet. Een storm, sterke wind, brand of wat dan ook kan je rijkdom vernietigen.

In Noorwegen kom je natuurlijk in de verleiding om mooie en dure spullen te kopen. Een hardwerkende expat in Noorwegen kan altijd kopen wat hij wil of investeren in iets dat interessant is. Tenzij je zulke grote belangen verzekert, kunnen ze voor je ogen in rook opgaan.

Voordelen van verzekeringen in Noorwegen

In de meeste gevallen aarzelen mensen die naar Noorwegen verhuizen om een verzekering voor hun eigendom of bedrijf af te sluiten vanwege negatieve ervaringen in het verleden met de verzekeraars in eigen land.

Waarschijnlijk ben je het slachtoffer geweest van een vertraagde schadevergoeding of ben je de verzekering helemaal kwijtgeraakt en wil je nu niets meer horen van de verzekering als je in Noorwegen aankomt. Dit is begrijpelijk, want mensen worden grotendeels gemaakt door hun ervaringen.

Hoe langzaam je ook bent om een verzekering af te sluiten in Noorwegen, er is iets goeds aan de verzekeraars in het land. Het verzekeringssysteem in Noorwegen is zeer gestroomlijnd en is erop gericht de verzekerde strikt te helpen zoals bepaald in het polisblad.

Een verzekeringsmaatschappij in Noorwegen zal geen apenstreken uithalen om je schadevergoeding te vermijden. Ze reageren zeer snel op de radeloze telefoontjes van hun klanten.

De verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen hebben goed opgeleid personeel dat verder gaat dan hun plicht als hoeders van de bescherming van de klant om met hen mee te leven wanneer zich een risico voordoet.

Het maakt niet uit hoeveel premie je hebt betaald op het moment dat je verzekerde rente verliest door een verzekerd risico. Zolang het verlies wordt beoordeeld en getraceerd als een gevolg van het verzekerde risico, zal de verzekeraar je zonder verder uitstel schadeloosstellen.

Verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen begrijpen dat het verlies van eigendom al een last is en willen je niet meenemen in een circus na je claim.

Wat je kunt verzekeren in Noorwegen

Het is mogelijk dat je echt geïnteresseerd bent in een verzekering, maar je afvraagt of de dingen die je wilt beschermen wel verzekerbaar zijn.

Als klant in Noorwegen verwacht de verzekeraar niet dat je alles weet over wat wel of niet verzekerbaar is. Vandaag de dag hebben verzekeringsmaatschappijen een uitgebreide portefeuille van verzekerbare risico’s en belangen, wat betekent dat die van jou misschien ook op de lange lijst staat.

Eenvoudig gezegd is alles wat men als waardevol beschouwt op de een of andere manier verzekerbaar. Maar als rationele klant hoef je geen verzekering te nemen voor iets waar je gemakkelijk toegang toe hebt, zelfs als je de eerste verliest.

Kenmerkend is dat verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen verwachten dat de belangen die je verzekert een hoge geldwaarde hebben.

Het heeft alleen maar zin om iets te verzekeren zoals je leven, je huis, je bedrijf, je auto, dure juwelen, je baan of iets anders dat tot grote verliezen kan leiden als er een risico ontstaat.

Een verzekering in Noorwegen dekt jou en je gezin

Als je zeker wilt weten of de dingen die je in Noorwegen wilt verzekeren ook echt verzekerbaar zijn, kun je het beste contact opnemen met de maatschappijen van je keuze.

Omdat Noorwegen een zeer digitaal bewust land is, hebben bedrijven hun profielen en contactgegevens op het internet staan, van waaruit je snel hulp krijgt van de eerstvolgende beschikbare klantenservice.

Je kunt ze gemakkelijk bellen en ze zullen direct reageren. Vergeet niet dat ze een grote groep klanten nodig hebben om te overleven en daarom zijn potentiële klanten van onschatbare waarde.

Hoe kan ik een verzekering afsluiten in Noorwegen?

Net als alle andere dienstverleners zijn verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen gevestigd in verschillende grote steden in het land. Je vindt een verzekeraar in Bergen, Kristiansand, Oslo of een andere grote stad.

Sommige bedrijven hebben zelfs filialen in het hele land van waaruit ze opereren als dochterondernemingen.

Het is misschien ook interessant om te weten dat in Noorwegen meer dan 95% van de verzekerden een verzekering en schadeclaims afgehandeld kreeg zonder dat ze naar de verzekeraar hoefden te gaan.

De werking van de verzekeringsmaatschappijen is zo geoptimaliseerd dat je niet persoonlijk naar de kantoren hoeft te gaan om op tafel te slaan of ruzie met ze te maken om je claim verwerkt te krijgen.

Je kunt ook gewoon een mobiel telefoontje plegen en een verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar ondertekenen.

Een snelle zoektocht op internet naar verzekeraars in Noorwegen levert een enorme hoeveelheid relevante links op. Probeer het vandaag nog uit en sta versteld van het grote aantal verzekeringsmaatschappijen in Noorwegen en hun uitgebreide lijst van verzekerbare risico’s.

Wat je nodig hebt voor een verzekering in Noorwegen

Als vuistregel zal elke verzekeringsmaatschappij eerst nagaan welke relatie je hebt met het verzekerde eigendom of belang.

Het moet duidelijk zijn dat je eigenaar bent van het eigendom of dat je een bepaalde geldwaarde zult verliezen als er een risico optreedt.

Je moet ook een legale inwoner van Noorwegen zijn op het moment dat je de verzekering afsluit. De verzekeraar zal vragen om je registratie- en identificatiegegevens. Van daaruit maken ze snel een profiel voor je aan in hun database en kun je binnen een paar weken je eerste premie betalen.