Villkor

Titel på inlägget

: Namn på författaren

Postdatum

Att ansöka om pensionsförmåner som utlänning Att lämna den danska arbetsmarknaden

Varje år kommer så många professionella och högkvalificerade arbetstagare till den danska arbetsmarknaden. De stora möjligheter som finns för arbetstagare i Danmark, inklusive rättvist skydd, utrymme för karriärutveckling, anställningstrygghet, attraktiva löner med mera, är en av de många saker som lockar internationella arbetstagare till landet. De olika jobb som finns på Positivlistan i Danmark gör det möjligt för utlänningar från hela världen att få tillgång till matchande arbetsmöjligheter.

Även om utlandsanställda fortsätter att korsa gränserna för att arbeta i Danmark, tänker de flesta av dem inte på vad de måste göra när de skriver av sig.  Den skyddande och spännande arbetsmiljön ger alltid intrycket att man kommer att bo i landet för alltid. Även om det är möjligt att bo längre i Danmark som arbetstagare eller till och med få danskt medborgarskap, kan situationen kräva något annat. När du lämnar Danmark efter att ha arbetat under en längre tid är det bra att du behandlar det som du har rätt till på ett korrekt sätt. En sådan viktig sak att följa noggrant är pensionssparande. 

Som det kanske är allmänt känt måste alla arbetsgivare i Danmark skicka pensionsavdrag till den valda pensionsfondsförvaltaren där du som anställd kan få tillgång till pensioner enligt de villkor som fastställts. Normalt sett anges villkoren för pensionsavdrag alltid i anställningsavtalet när man börjar arbeta i Danmark

Arbeta i Danmark som utlandsstationerad

Som utlandsboende finns det inget så spännande som att få ett jobb i Danmark. Vad jag menar är att Danmark är ett fantastiskt land när det gäller utbildning, ekonomisk stabilitet och tillväxt. Arbetstagarna i Danmark är en lycklig gemenskap med tanke på de saftiga löner och andra kompletterande förmåner som arbetsgivarna ger. Kort sagt, om det finns något ställe där arbetsgivarna betraktar arbetstagarna som medarbetare och i bästa fall försöker humanisera arbetsmiljön, så är det Danmark. 

Att flytta till ett annat land för att börja något helt nytt är mycket komplicerat och svårt på samma gång. För de flesta människor är det verkliga dilemmat att inse hur svårt detta kan vara, och därför måste du alltid ha en anledning att flytta. För de flesta utlänningar handlar det alltid om arbete, passion, äventyr och att njuta av de anställningsförmåner som erbjuds av en dansk arbetsgivare.

Om du kommer till Danmark som utlandsboende har du en plan eller några viktiga mål som du ser fram emot att uppfylla. När du har uppnått dina mål, din tid har gått ut och du har slutfört din uppgift, kanske du vill åka hem. Många utlandsboende är högkvalificerade yrkesmän och de flesta är troligen på väg till nästa destination för att arbeta. Hur kan du kräva dina pensionspengar? 

Typer av pensioner i Danmark 

Danmarks regering har olika typer av pensionssystem att erbjuda. Det beror dock på ett antal faktorer som till exempel dina anställningsvillkor. Dessutom kan sådana faktorer bero på hur många år du tänker arbeta och bo i Danmark. Det beror också på om du är anställd inom den offentliga eller privata sektorn. 

I allmänhet finns följande pensionssystem i den danska staten:

  • Arbetsmarknadspension
  • Individuell pension
  • Statlig pension
  • Utländsk pension

Ett kriterium som bör noteras är att det dock finns en gemensam regel som pensionssystemet antar i Danmark. Det statliga pensionssystemet och arbetsmarknadspensionssystemet är obligatoriska, medan de övriga två är mer flexibla. Flexibiliteten är nära kopplad till din arbetsgivare. Det kan antingen vara en del av ditt lönepaket på arbetsplatsen eller ett privat pensionssystem.

Har utlandsboende rätt till dansk pension?

Det är en allmän regel att när du bor och arbetar i Danmark har du rätt till dansk ålderspension. Byrån för internationell social trygghet vid Udbetaling Danmark hjälper dig i sådana fall. 

Generellt sett beror din rätt till danska pensionspengar som utlandsboende på hur många år du har arbetat i Danmark. I vissa fall beror det på om du beviljas ålderspension eller invaliditetspension. Du har dock rätt till full ålderspension om du har bott i Danmark i 40 år under din arbetsperiod. Om så inte är fallet har du rätt till en delpension som vanligtvis kallas för delpension. En delpension beräknas på den tid du har bott och arbetat i Danmark som utlandsboende.

Övriga perioder under vilka du under din vistelse i Danmark har omfattats av en annan stats sociala trygghetssystem är dock inte medräknade. Om du har bott mindre än ett år i Danmark har du inte rätt till dansk ålderspension.

När ska du göra anspråk?

Den danska regeringen kan tillåta att du får din ålderspension 1-3 år före den officiella pensionsåldern. Detta är dock endast möjligt om du uppfyller ett antal villkor. 

Du kan bara få din allmänna ålderspension i Danmark när du har uppnått den allmänna pensionsåldern. Detta är naturligtvis också mycket möjligt om du når upp till den nödvändiga tröskeln. Här beror åldern på ditt födelsedatum.

I Danmark finns det något som kallas ATP Livslång pension. Den avser den lagstadgade pension som majoriteten av danskarna får utöver den allmänna ålderspensionen. Du får din ATP Livslängdspension när du har lämnat in avgifterna för dig och uppnått den allmänna pensionsåldern. 

Om din make/maka eller sambo avlider har ni båda rätt till ålderspension. Då har du rätt att få deras ålderspension i tre månader efter deras bortgång. Den kallas efterlevandepension men i vissa fall kallas den för stöd till efterlevande.

Villkoren att uppfylla

Till anställningsförmånerna hör pensionssystemet. Det är ett faktum att det danska pensionssystemet kan vara mycket komplicerat för internationella och utländska arbetstagare som arbetar i Danmark. Det finns ett antal regler och bestämmelser för det danska pensionssystemet för utlandsboende. 

Det gemensamma kravet för att få ut din danska statliga pension är att du är medborgare i EU/EES. Detta innebär att en utlänning från ett land utanför EU eller EES inte kan få statlig pension om det inte finns särskilda skäl. Personer från Schweiz eller Storbritannien som arbetar i Danmark måste omfattas av handels- och samarbetsavtalet. 

Dessutom måste du ha haft sammanlagt minst tre års intjänad pensionsrätt. Naturligtvis måste ett av de tre åren vara det år som intjänats i Danmark. Det är positivt att ATP:s livslånga pension är obligatorisk enligt dansk lag. Detta gäller dock medborgare som har varit anställda på den offentliga eller privata arbetsmarknaden.

Vad du har rätt till

Förtidspension är en tillfällig förmån med ett grundbelopp. Det är samma belopp för ensamstående och samboende. Beloppet uppgår i genomsnitt till 13 550 danska kronor per månad. 

Beloppet minskas dock om din inkomstnivå är högre än 24 000 danska kronor per år. Detta är också möjligt om din privata pensionssparande är mer än 2 miljoner danska kronor.

Å andra sidan är den offentliga ålderspensionen en livslång förmån. Det består av ett grundbelopp och ett tillägg. Grundlönen är densamma för både ensamstående och samboende. Men tilläggets storlek beror på ditt civilstånd.