sotsiaalkindlustus Rootsis

Sotsiaalkindlustus Rootsis

Rootsi on kaunite maastike, maaliliste järvede ja tuhandete rannikulähedaste saarte maa. See Skandinaavia riik on tuntud oma kõrge tööhõive määra ja soodsate sotsiaalkindlustushüvitiste poolest, mis muudavad elukvaliteedi siin paremaks kui mujal. Rootsit, nagu ka teisi selle piirkonna riike, peetakse stabiilseks, tugevaks ja püsivaks. Lugege edasi, et saada rohkem teavet sotsiaalkindlustuse kohta selles riigis.

Töötus

Rootsis töö kaotanud inimesed saavad töötuskindlustuse kaudu hüvitist. Hüvitis koosneb kahest osast: põhikindlustus ja vabatahtlik sissetulekuga seotud kindlustus.

Põhikindlustus sõltub sellest, kui palju inimene on töötanud, ja see kehtib nende meeste ja naiste kohta, kes ei saa sissetulekust sõltuvaid hüvitisi. Põhikindlustuse alusel makstakse töötushüvitist ka siis, kui isik ei ole töötuskindlustusfondi liige või ei ole olnud liige 12 järjestikust kuud.

Teisest küljest peab inimene sissetuleku alusel töötushüvitise taotlemiseks olema vähemalt 12 kuud töötuskindlustusfondi liige.

Enamikul juhtudel määravad amet ja töövaldkond, millist liiki töötushüvitist inimene saab taotleda.

Üldised nõuded

Töötasu saamise üldiseks eelduseks on osaline või täielik töövõimetus ja registreerimine Arbetsförmedlingen (Rootsi riiklik tööhõiveamet). Tegelikult peab inimene end kohe pärast töökoha kaotamist sellesse teenistusse registreerima. Mis tahes viivitus registreerimisel võib põhjustada probleeme töötasu saamisel.

Töötushüvitise saamiseks peab inimene vastama töötamise tingimusele, st 12 kuu jooksul enne töötuks jäämist peab ta tegema tasustatavat tööd vähemalt 80 tundi kalendripäevas vähemalt kuue kuu jooksul või vähemalt 480 tundi järjestikuse kuuekuulise kalendriperioodi jooksul ja töötama vähemalt 50 tundi iga kuuekuulise kuuekuulise perioodi jooksul.

Põhikindlustuse tasu on 365 Rootsi krooni päevas. Kui tegemist on sissetulekuga seotud palgaga, võivad hüvitised ulatuda kuni 80%ni palgast.

Rootsis on mitmesuguseid kavasid, mis toetavad mehi ja naisi töötuse ajal, eriti noori täiskasvanuid.

Perekond ja hüvitised

Sotsiaalkindlustus hõlmab Rootsis, nagu ka Taanis ja Norras, erinevaid taimi. Nende hulka kuuluvad:

  • Lastetoetus – makstakse kuni selle kvartali lõpuni, mil laps saab 16-aastaseks või kuni põhihariduse lõpetamiseni.
  • Ülalpidamistoetus – makstakse alla 18-aastase lapse eest, kes elab alaliselt koos ühe vanemaga. Vanem, kes peaks maksma elatist, ei maksa üldse või maksab elatist vähem kui elatise summa.
  • Eluasemetoetus – makstakse madala sissetulekuga leibkondadele eluasemekulude toetamiseks.
  • Lapsehooldustoetus – makstakse lapsevanemale haige või puudega lapse hooldamise eest.
  • Lapsendamistoetus – makstakse kümneaastase või noorema välisriigi kodaniku või Rootsi mitteresidendi lapsendamise eest.

Rootsi maksab ka vanemahüvitist ja rasedus- ja sünnitushüvitist. Rasedushüvitised on mõeldud eelkõige füüsiliselt raske ja ohtliku tööga tegelevatele naistele.

Tervishoiusüsteem

Rootsi tervishoiusüsteem on peamiselt riiklikult rahastatud, universaalne kõigile kodanikele ja detsentraliseeritud. Siiski on olemas ka eratervishoid. Kuna Rootsi riiklik tervishoiusüsteem on maksudest rahastatav, tagab see kõigile elanikele võrdse juurdepääsu arstiabile.

Rootsi 21 maakonnavalitsust vastutavad tervishoiuteenuste osutamise eest elanikele, kes elavad ja on registreeritud nendes maakondades. Meditsiinilise abi saamiseks ei pea te vastama mõnele rangele kriteeriumile ja tingimusele.

Kuna tervishoiuteenuste tasud määrab kindlaks maakonnavalitsus, on kulud eri omavalitsustes üldiselt erinevad. See tähendab, et ambulatoorse ravi ja mõnede ravimite puhul on olemas “kõrgete kulude kaitse”.

Pensionihüvitised

Rootsis on saadaval eri liiki pensionid:

  • Riiklik pension
  • Tööandjapension
  • Erapension

Enamik inimesi saab tööandjalt tööandjapensioni. Erapension on vabatahtlik. Üldiselt on pension seda suurem, mida kõrgem on palk ja mida hiljem pensionile jääte, seda suurem on pension. Kuigi tööandjapensioni on võimalik saada 55-aastaselt, on see väiksem kui 65-aastaselt pensionile jäämine.

Lisaks vanaduspensionidele on Rootsis olemas ka tugevad plaanid töövõimetuspensionide, toitjakaotuspensioni ja orvupensioni jaoks.

Rootsi sotsiaalkindlustussüsteemi eesmärk on tagada kõigile elanikele võrdne juurdepääs põhiteenustele, alustades tervishoiust. Rootsis saavad ka perekonnad ja eakad inimesed tugevat tugisüsteemi.

Author photo
Publication date:
Author: Ludvig
Ludvig is the owner and driving force behind Scandinavia.life. A native Norwegian with ties to Denmark, Sweden and Finland, he is the perfect guy to guide you through the delights of Scandinavia.